חוק התקציב מתיר מכירת עד כ-15% מחברות הנמל כבר ב- 2010

על פי נוסח התקציב במהלך 2010 יימכרו עד כ- 15% מחברות הנמל של חיפה ואשדוד ובמהלך שנת 2011 יימכרו עד כ-49% מהון המניות המונפק. באשר להנפקת חברת נמל אילת - ההחלטה תיפול בתוך 60 יום


00:00 ,17.05.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי נוסח התקציב במהלך 2010 יימכרו עד כ- 15% מחברות הנמל של חיפה ואשדוד ובמהלך שנת 2011 יימכרו עד כ-49% מהון המניות המונפק. באשר להנפקת חברת נמל אילת - ההחלטה תיפול בתוך 60 יום
 
הנוסח המאושר והסופי של חוק התקציב החדש הושלם במהלך סוף השבוע ובו נקבע, כפי שצויין בחוק ההסדרים שקדם לו, שעל שר האוצר או על שר התחבורה להגיש תוך 60 יום לוועדת השרים לענייני הפרטה הצעות להחלטה בדבר מכירת אחזקות המדינה במניות חברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד וחברת נמל אילת. כל זאת בהתאם למסמך ההפרטה שנחתם במסגרת הרפורמה הארגונית בנמלי ישראל במהלך חודש פברואר 2005.
 
על פי המסמך, במהלך שנת 2010 יימכרו עד כ-15% מהון המניות המונפק של כל חברה בדרך של הצעת מכר או בשילוב עם הנפקה. כמו כן, במהלך שנת 2011 יימכרו עד כ-49% מהון המניות המונפק של החברה בדרך דומה, כלומר, כך שאחזקת המדינה בכל חברה לאחר ההנפקות לא יפחתו מ-51% מהון המניות המונפק של החברה. על פי חוק התקציב, יתרת החזקות  המדינה בכל אחת מהחברות תימכר במהלך שנת 2020.
 
בכל הנוגע להפרטת נמל אילת מסתמן על פי נוסח התקציב כי החלטה בעניינו תיפול כבר בהצעת המחליטים אשר תובא לעיונה של ועדת השרים לענייני הפרטה בתוך 60 יום כאמור
 
אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות ציין כי הנפקת חברות הנמל עומדת במתווה הרפורמה עליה חתמה ההסתדרות בשנת 2005 והיא נעשית בהתאם להסכמים עליהם ההסתדרות מחויבת ובהם היא עומדת.
 
נציין כי גורמים שונים בענף הספנות התייחסו לרצון להפריט את חברות הנמל ותיארו אותו כ"טוב ויפה" אך הוסיפו כי בשל היעדרן של קבלת החלטות מוסדרות בתחום אחריות וסמכויות בנושא זה לא ברור מדוע חברה פרטית כלשהי תתעניין ברכישת 15% מחברת הנמל – או אפילו 49% מחברת הנמל – כל עוד לא הוסדר נושא סמכותה בתחומים כגון קבלת החלטות, נציגים בדירקטוריון החברה והחלטות דומות. הם גם הטילו ספק בנכונותן של חברות פרטיות, לאור זאת, לרכוש חלק ממניות חברות הנמל.