הממשלה אישרה היום הקמת שתי חברות ממשלתיות לשירותי ים

שתי החברות הממשלתיות, שיקבלו את השמות ״תעבורה ימית חיפה״ ו״תעבורה ימית אשדוד״ תהיינה חברות בנות של חנ״י שתהיה בעלת המניות היחידה בכל אחת מהחברות. החברות החדשות יעניקו שירותי ים לחברות הנמל ולמפעילים הפרטיים. עוזי יצחקי: צעד נוסף להשלמת הרפורמה בנמלי הים


14:06 ,16.02.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

הממשלה אישרה היום (ראשון) לחברת נמלי ישראל להקים שתי חברות בנות שיבצעו את שירותי מחלקת הים בנמלי חיפה ואשדוד. לפי הצעת ההחלטה, כל חברה כזו תעניק שירותי ים (ניתוב ספינות לתוך הנמל ומחוצה לו, עגינה ומגדל פיקוח) לכל אחד ממפעילי הנמל במתחם שבו היא תפעל. עובדי החברות הללו יילקחו מקרב מחלקות הים הקיימות כיום בנמלי חיפה ואשדוד. על פי הפרסומים, שמות החברות יהיו ״תעבורה ימית חיפה״ ו״תעבורה ימית אשדוד״, ובאנגלית Haifa marine Services ו-Ashdod Marine Services.

 

ההחלטה על הקמת חברות הבנות של חנ״י נעשתה בעקבות הסכמים שנחתמו עם העובדים ומתוך מטרה להגן על עובדי מחלקת ים בנמלי חיפה ואשדוד, להבטיח להם ביטחון תעסוקתי וכן להבטיח כי הנמלים הפרטיים יקבלו גם הם את השירותים הנדרשים של מחלקת ים.

 

תפקידן של חברות הבת הינו לבצע את כל הפעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ולתת שירותים בהתאם בתחום נמל אשדוד וחיפה, כפי שייקבע על ידי שר התחבורה, בהסכמת שר האוצר, בכתב ההסמכה ועל פי חוק רספ״ן.

 

במהלך השנה האחרונה נחתמו הסכמים קיבוציים בין חנ״י, חברות הנמל וההסתדרות להעברת עובדי מחלקות הים של נמל חיפה ונמל אשדוד לחברת נמלי ישראל. העברת מחלקות הים לחנ״י והקמת חברות בת תחתיה לניהול מחלקות הים נועדה להבטיח תחרות יעילה בין הנמלים הקיימים והחדשים, באמצעות גורם בלתי תלוי. כל אחת מחברות הבת של חנ"י תפעל במרחב הנמלי הרלוונטי למתן שירותי ים, ותיתן שירות לכלל הגורמים הפועלים באותו מרחב. פעילות החברות הבנות תמומן מההכנסות ממתן שירותי ים.

 

על פי החלטת הממשלה, תושלם העברת הפעילות, הנכסים, ההתחייבות והזכויות הכרוכים בשירותי מחלקת ים, הניתנים כיום על ידי מחלקת הים של נמל חיפה ואשדוד לחברת נמלי ישראל, בהתאם להסכמים שיאושרו על ידי החברות.

 

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ׳: ״עוברים מדיבורים למעשים ומקדמים את התחרות. עד היום לנמלים הקיימים הייתה שליטה במי, מה ומתי נכנס למדינת ישראל דרך הנמל, וכך לא יכלה להיווצר תחרות אמיתית. הוצאת מחלקות הים מהנמלים לחנ״י זו בשורה גדולה למשק ולאזרחי ישראל. המשמעות בפועל של פתיחת חברות הבת, תחת חנ״י, היא הבטחת תחרות יעילה בין הנמלים בישראל. תחרות שמביאה להתייעלות, הוזלת מחירים והעלאת רמת השירות  אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לקדם זאת למען אזרחי ישראל שיהיו המרוויחים הגדולים מהשוק התחרותי״.

 

יו״ר חנ״י, עוזי יצחקי: ״מדובר בצעד נוסף וחשוב להשלמת הרפורמה בנמלי הים לטובת המשק הישראלי והציבור כולו, ולחיזוק חברת נמלי ישראל כ-Landlord בכל הנוגע לתחום שירותי הים בנמלים בישראל. מהלך זה יוביל להעלאת רמת השירות בנמלים, להתייעלות ויצירת מסחר תחרותי״.

 

נזכיר כי בשנת 2021 צפויה להתחיל פעילותם של נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד, באמצעות מפעילים פרטיים. מפעילים אלו ייהנו גם הם משירותי חברות הבנות של חנ״י בכל הנוגע לקבלת שירותי ים, כגון ניתוב וגרירה.