חנ״י: עלייה של 4% בהכנסות השירותים הנמליים

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה גידול בהכנסות מתחום המלט ברציף ייעודי באשדוד בכ-12 מיליון שקל וגידול בהכנסות מתחום הכימיקלים בכ-4 מיליון שקל. הכנסות החברה עמדו על 645 מיליון שקל ורשמו ירידה של 2%


13:22 ,02.12.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמלי ישראל פרסמה לאחרונה את הדוחות הכספיים של החברה עבור תשעת החודשים הראשונים של השנה. מהדוחות עולה כי הרווח הנקי של חנ״י עומד על 383 מיליון שקל לעומת 182 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הבדל גדול זה נובע מהסעיף ״הכנסות מנכסים המיועדים לתשלומים בסיום יחסי עובד מעביד״ אשר עמדו השנה על כ-299 מיליון שקל לעומת כ-68 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות החברה במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו על 645 מיליון שקל לעומת 657 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של כ-2%. ההכנסות של דמי התשתית נטו הגיעו לשווי של 219,244 שקל ירדו בכ-10% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בשל ירידה של כ-31% בתעריף דמי התשתית של ייבוא מכולות (כחלק מהרפורמה בתעריפים משנת 2010) לעומת עלייה בשיעור של כ-25% בתעריף דמי התשתית של ייצוא המכולות המלאות.

 

כמו כן, נרשם גידול בתשלומים בסכום של כ-2 מיליון שקל בגין תמריץ לעידוד שינוע מכולות בשעות הערב והלילה בעקבות הרחבת שעות פעילות למתן התמריץ. כמו כן, החברה מדווחת כי הירידה קוזזה בחלקה בשל גידול בתקבולים בסך של כ-1 מיליון שקל בתקבולי דמי ההשבה.

 

דמי השימוש של החברה עמדו על 205 מיליון שקל, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבות לירידה הינן קיטון ברכיב המשתנה של דמי השימוש בסך של כ-3 מיליון שקל בין היתר כתוצאה מירידה בשיעור דמי השימוש. עלייה ברכיב הקבוע של דמי השימוש בסך של כ-1 מיליון שקל כתוצאה מעלייה בשיעור המדד. ירידה בהכנסות בגין מיצוע דמי השימוש המוצגות בהכנסות מראש, בסכום של כ-2 מיליון שקל.

 

הכנסות החברה משירותים נמליים עבור גדלו בכ-8 מיליון שקל (כ-4%) וזאת בשל גידול בהכנסות הדלק בכ-10 מיליון שקל, גידול בהכנסות מתחום המלט ברציף ייעודי באשדוד בכ-12 מיליון שקל, גידול בהכנסות מתחום הכימיקלים בכ-4 מיליון שקל. כמו כן נרשם קיטון בהכנסות מתחום התבואה בכ-2 מיליון שקל.

 

הכנסות החברה ממתן זכויות במקרקעין עלו בכ-15 מיליון שקל בהשוואה לאשתקד, וזאת בעיקר הודות להכנסות משוכרים חדשים, עדכון דמי הרשאה לשוכרים קיימים והכנסה מנמל אילת בגין חלקה בהשתתפות שיקום הרציף הראשי.