חנ"י מובילה בממוצע השכר עם 27,010 שקל

כך על פי דו"ח הוצאות השכר בגופים ציבוריים לשנת 2010: במקום השני נמל חיפה עם שכר ממוצע של 24,805 שקל ובמקום השלישי נמל אשדוד עם שכר ממוצע של 24,557 שקל


00:00 ,11.10.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

אמש פורסם דו"ח המפרט את הוצאות השכר בשירות המדינה ובגופי הביטחון לשנת 2010 ודו"ח הוצאות השכר בגופים הציבוריים לשנת 2010. הממונה על השכר והסכמי עבודה, אילן לוין הגיש את הדו"חות ליו"ר הכנסת, ראובן ריבלין ולחברי הכנסת.

דו"ח הוצאות השכר בגופים הציבוריים כולל נתונים על כ-750 גופים ציבוריים ומתייחס ל-312,015 עובדים. הגופים המדווחים בדו"ח מחולקים למספר קטגוריות: רשויות מקומיות, חברות עירוניות, איגודי ערים, חברות ממשלתיות, מועצות דתיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים נתמכים.

בין הגופים הציבוריים המובילים ב-2010 מבחינת גובה שכר ניתן למצוא את חברת נמלי ישראל עם שכר ממוצע של 27,010 שקל (36,413 שקל כולל עלויות העסקה), חברת נמל חיפה עם שכר ממוצע של 24,805 שקל (29,854 שקל כולל עלויות העסקה), חברת נמל אשדוד עם שכר ממוצע של 24,557 שקל (30,089 שקל כולל עלויות העסקה).

מנתוני הדו"ח עולה כי בשנת 2010 עלה השכר הממוצע בשירות המדינה ב-6.89% נומינאלית (4.23% ריאלית) ועמד על 13,630 שקל לעומת 12,752 שקל בשנת 2009.

השכר הממוצע בסקטור הציבורי, לפי הגדרת הלמ"ס, עלה ב-3.44% נומינלי (0.78% ריאלי) ועמד על 7,885 שקל לעומת 7,623 שקל בשנת 2009.

בשנת 2010 עלה השכר החודשי הממוצע של כלל עובדי הגופים הציבוריים ב-2.07% ועמד על 12,929 שקל לעומת 12,339 שקל בשנת 2009.

מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה כי רמת השכר של העובדים הוותיקים בחברה (דור א') נקבעו עוד בתקופת רשות הנמלים , הם מעוגנים בהסכמים קיבוציים, ואושרו ע"י האוצר במסגרת הסכמי הרפורמה בנמלים, טרם הקמת החברה.

עוד נמסר מחנ"י כי בשנים האחרונות פועלת החברה לשינוי תמהיל המועסקים בחברה - לצד פרישת עובדים וותיקים נקלטים עובדים חדשים בתנאי העסקה הנמוכים משמעותית . שינוי זה יבוא לידי ביטוי בעלויות השכר בשנים הקרובות. לבקשת החברה, אף אישרה באחרונה רשות החברות הממשלתיות תוכנית לעידוד פרישה מוקדמת לעובדים ותיקים ברמות שכר גבוהות, מהלך שצפוי להביא להורדה ברמת השכר הממוצע בחברה.