לשכת הספנות: להקים ארבעה רציפי מכולות בהפעלה פרטית

תומכת בהקמת שני רצפים בשטח חברות הנמל של אשדוד וחיפה ושניים נוספים שיתחרו בקיימות. ד"ר זבה: "אין לדעתנו שום הגיון בהפעלה פרטית של רציפים חדשים בצידה של הפעלה ממשלתית ברציפים הקיימים. כולם צריכים להיות מופעלים על ידי הפעלה פרטית".


17:05 ,26.05.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

לשכת הספנות תומכת לחלוטין בפיתוח נמלי ישראל, מוקדם ככל האפשר, תוך שמירת המעמד הנוכחי של הסחר הבינלאומי, באמצעות הפקידות הישירות של האניות הגדולות בנמלי ישראל, העלאת ההיצע של השרות בנמלים לכל הסקטורים של הספנות, וכמובן הגברת התחרות. כך עולה מנייר עמדה שפרסמה אחה"צ לשכת הספנות.

מעיקרי הדברים עולה כי לשכת הספנות תומכת במהלך להכריז על נמלי חיפה ואשדוד כמונופולים אזוריים. אולם בנייר העמדה קורא ד"ר יורם זבה, נשיא הלשכה, לממשלה לפעול ולקדם במקביל את הקמת ארבעה רציפי מכולות בהפעלה פרטית - שניים בשטח חברות הנמל של אשדוד וחיפה ושניים נוספים שיופעלו על ידי שתי חברות נמל חדשות שיתחרו בקיימות.

לטענת ד"ר זבה, הרעיון המרכזי שלפיו ייבנה רציף מודרני חדש אחד בלבד, בחיפה או באשדוד, שיוכל לשרת אניות מכולה בסדר גודל של לפחות TEU 14,000, יהווה מכשול רציני לתחרות. "הדומיננטיות שלו אשר תתקיים בבדידות מזהירה, עלולה לפגוע גם בתחרות המועטה הקיימת היום. אין מנוס מבניית שני רציפים לאניות גדולות, בו זמנית, בחיפה ובאשדוד", ציין.

אולם גם ובמידה והממשלה תאשר הקמת שני רציפים חדשים, במקביל, בלשכה עומדים על החשיבות של רציפי חברות הנמל הקיימות להתחרות בהם. "אם הקיימים לא יוכלו להתחרות בחדשים, בגלל אי יכולתם לשרת אניות גדולות, נימצא דומים מאוד למצב הקיים: תחרות מוגבלת בין הנמלים ללא תחרות בפנים הנמלים", נכתב.

עוד עולה מנייר העמדה שלשכת הספנות תומכת בכך ששני הרציפים החדשים, שיוקמו בסמוך לרציפי חברות הנמל הקיימות של אשדוד וחיפה, יופעלו בידי שתי חברות נמל חדשות, מתחרות לקיימות. אולם, בלשכה מבהירים שלא מדובר בנמלים חדשים, אלא ברציפים חדשים שלא יופעלו ע"י חברות הנמל הנוכחיות. "למען הבהירות, כל אחד מנמלי אשדוד וחיפה צריכים להמשיך ולהיות נמל אחד, עם רשות רגולטיבית אחת, ועם מספר זכיינים שונים לתפעול רציפיו השונים".

"אין לדעתנו שום הגיון בהפעלה פרטית של רציפים חדשים בצידה של הפעלה ממשלתית ברציפים הקיימים. כולם צריכים להיות מופעלים על ידי הפעלה פרטית", ציין ד"ר זבה והסביר: "הנכסים הנדל"ניים ומדיניות הפיתוח יישארו בידי הרשות הציבורית ותפעול הרציפים ייעשה באמצעות זיכיונות לחברות פרטיות. למי שמתמצא בנושא, מודגש שלא מדובר במודל שאומץ בבריטניה בשנות השמונים, אלא במודל הנפוץ כיום ברוב רובן של שאר מדינות העולם".

בלשכה ציינו כי נראה שהאפשרויות לפתח רציפים עם שוקע גדול בשטח חברת נמל אשדוד הנוכחית, מצטמצמות לרציף 21 שם ניתן לסיים את העבודה תוך כ- 3 שנים, או לרציף הקרוי נמל היובל ב'. ואילו בחיפה ניתן לפתח בשטח הנוכחי של חברת נמל חיפה את מה שקרוי נמל כרמל ב'.

את רציפי הכרמל ב' והיובל ב' ניתן להשלים תוך כ- 6 שנים ולעומת זאת, הרציפים החדשים אמורים להיבנות תוך 5.5 עד 6.5 שנים.

בלשכה מעריכים כי ההשקעה הנדרשת לכל ארבעת הרציפים היא 2.6 מיליארד דולרים (עם רציף 21) ו-2.8 מיליארד דולרים (עם היובל ב').

"מטעמים מקצועיים, כלכליים, תפעוליים ותחרותיים – אנו רואים בפיתוח ארבעת הרציפים את הדרך היחידה לשים את נמלי ישראל על המפה העולמית של נמלים אטרקטיביים, ולהמשיך את המסורת המפוארת של סחר החוץ המפותח של ישראל באמצעות הנמלים, הספנות, ההובלה היבשתית וכל שאר התשתיות הרלוונטיות", נכתב בדברי הסיכום.