מסתמן: הנמלים הפרטיים יעסיקו קושרים פרטיים

בעקבות כך יש לשער כי גם חברות נמל חיפה ואשדוד יבקשו להעסיק קושרים משל עצמם ולא מתוך מחלקת הקשירה - על מנת לעמוד בתחרות מול הנמלים הפרטיים. גורמים בכירים במשרדי התחבורה והאוצר אינם נוטים כיום להפחית את תעריף אגרת שירותי מעגן ללקוחות שלא ישתמשו בשירותי הקשי


13:05 ,30.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

שאלת קיומה של מחלקת ים כמיקשה אחת הפכה בשבועות האחרונים לשאלה אמיתית ומציאותית מתמיד. עובדה היא שמחלקת גוררות בחברת נמל חיפה בחרה נכון למועד זה להחריג עצמה מהסכם העקרונות שנחתם בנמל חיפה וביקשה להישאר חלק מחברת הנמל בעוד שאר מחלקות יועברו למחלקת ים נייטרלית שתוקם כחברת בת של חנ״י.

 

אולם בימים האחרונים מתברר כי גם עתידה של מחלקת עגינה לוטה בערפל, ובייחוד עתידם על עובדי המחלקה המוגדרים כ״קושרים״. למערכת PORT2PORT נודע כי בהסכם העקרונות שנחתם בחגיגיות לאחרונה בנמל חיפה נכתב כי לנמל המפרץ תהיה את האפשרות לבצע את עבודת הקשירה באמצעות קושריה. 

 

כמו כן נודע למערכת PORT2PORT כי עמדת הגורמים המקצועיים הבכירים במשרדי התחבורה והאוצר היא כי אין להפחית את תעריף אגרת שירותי מעגן ללקוחות של מחלקת הים שיבחרו שלא לקבל ממנה את שירותי הקשירה - הנמלים הפרטיים. 

 

יחג עם זאת, החרגה זו של שימוש בקושרים אשר אינם נמנים על מחלקת הים, עשויה לפגום בתחרות ההוגנת המוסכמת עליה הסכימו חברות הנמל ומשרד התחבורה, ויש לשער כי גם חברות נמל חיפה ואשדוד יבקשו להעסיק קושרים משל עצמם ולא מתוך מחלקת הקשירה - על מנת לעמוד בתחרות מול הנמלים הפרטיים. אם אכן זהו התסריט שיווצר הדבר מעמיד עתידם של עובדי הקשירה במחלקת עגינה - כ-30 עובדים בנמל חיפה וכ-20 בנמל אשדוד - תחת ענן כבד של אי וודאות, וזאת למרות ההבטחות החוזרות והנשנות לשכר וביטחון תעסוקתי, שכן בהיעדר צורך אמיתי בעבודתם - למרות ההסכמים - שכרם יכול להיחשב כ״תשלום פיקטיבי״. 

 

נציין כי אגרת שירות מעגן כוללת כיום שירותי ניתוב, עגינה וקשירה, כאשר מרכיב הקשירה הינו המרכיב הזול ביותר המרכיב את תעריף אגרת שירותי המעגן.