משרד החקלאות יידע את נמל אשדוד על צפי יבוא ויצוא תוצרת חקלאית

הצפי יוטמע בתוכניות הרב שנתית של הנמל בכל הנוגע להיערכות לאחסנת מכולות קירור. על כך סוכם במהלך ביקור של מנכ"ל משרד החקלאות בנמל


00:00 ,30.10.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

צוות אסטרטגי משותף יוקם למשרד החקלאות ונמל אשדוד, במטרה לעדכן את הנמל במערך היבוא והיצוא הקיים ברשות המשרד. על כך הוחלט בעת ביקור של מנכ"ל משרד החקלאות יוסי ישי בנמל.

  

מטרת העדכון היא תיאום התוכניות העתידיות של משרד החקלאות בדבר צפי הייבוא והייצוא בתחום החקלאות מנמל אשדוד, ואליו. כך לדוגמה, ישנן כיום כ-1,300 עמדות חשמל בגשרי קירור המשמשים לאחסנת מכולות. לאחר התיאום עם המשרד, יוכל הנמל להיערך להכנת גשרי קירור נוספים, בהתאם לתוכניות הייבוא והייצוא של המשרד.

בנוסף הוחלט, לאור תוכנית הפיילוט של המשרד להקמת כלובי דגים בים הפתוח, שהמשרד יעביר לחברת נמל אשדוד פרטים לגבי שאיפותיו לתוכנית והצרכים לקיומה.

ישי: "הייצוא החקלאי הוכפל בעשור האחרון ועבר מהובלה אווירית להובלה ימית. מרבית החקלאות לייצוא מרוכזת ביישובי הדרום, לכן יש לנמל אשדוד תפקיד מרכזי בשינוע היצוא החקלאי. משרד החקלאות יגיש להנהלת הנמל אומדן של צרכי שירותי נמל ועורף לוגיסטי ימי, שיידרשו כדי לשרת את הפיתוח המואץ בחקלאות הימית סביב הנמל. המשרד והנהלת הנמל יעריכו את התפתחות הסחר בתוצרת חקלאית בחמש השנים הקרובות בכדי להטמיעה בתוכניות הפיתוח של הנמל".

את ישי אירחו יו"ר דירקטוריון חברת הנמל רו"ח גדעון סיטרמן והמנכ"ל שוקי סגיס. במהלך הביקור קיבל ישי, סקירה על פעילות החברה, כמו גם על האתגרים והחסמים העומדים בפניה, וערך סיור במרכז המבקרים.

סיטרמן: "לאחר שמשרד החקלאות יעביר לנמל אשדוד את התוכניות הרב שנתיות שלו ביחס לייבוא וייצוא של מדינת ישראל, חברת הנמל תבצע היערכות עסקית בתחום ותשקיע מאמצים לקבלת שטחי קרקע נוספים לאחסון הגידול הצפוי של המערך החקלאי".