נמל אשדוד על ההתראה בתביעה לרשלנות: האשמות חסרות שחר

חברת נמל אשדוד מציינת כי היא פעלה למען התייעלות, חמתה על הסכם הרפורמה, גייסה 90 עובדים זמניים בהסכמת ההסתדרות ובכל התקופה האחרונה לא פרצו בה שביתות או שיבושי עבודה. עו״ד חיה ארמן, באת כוחה של חברת נמל אשדוד: החברה מתנהלת במקצועיות מופתית


10:23 ,13.09.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדוד הגיבה למכתב ההתראה לפני תביעה בגין תפעול רשלני של עו״ד אליס אברמוביץ׳ למנכ״ל חברת נמל אשדוד וכתבה כי היא ״דוחה מכל וכל את האשמות חסרות השחר המוטחות בה״. במכתב מצוין כי מוצגים בו ״באופן שיטתי, חצאי אמיתות, עובדות מסולפות וכל זאת תחת הנחות מוצא שגויות״. נזכיר כי לשכת המסחר תל אביב שלחה לאחרונה מכתב התראה למשה ז׳אנה, מנכ״ל חברת נמל אשדוד, לפני תביעה בגין תפעול רשלני. על המכתב חתומות מספר חברות מסחריות שטענו לנזקים כספיים של 2 מיליון שקל שנגרמו להן בשל התפעול הרשלני של חברת הנמל (ר׳ לינק לידיעה).

 

במכתב התגובה אף מציינת עו״ד חיה ארמן, המייצגת את חברת נמל אשדוד, כי אם ״מרשותייך לא תיסוגנה משלל האשמות השווא המועלות במכתבך שבסימוכין הנחתה אותנו מרשתנו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לרבות נקיטה בהליך משפטי לפיצוי בגין הנזקים לשמה הטוב לאור הוצאת הדיבה העולה לכדי עבירה על חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה – 1965, לכאורה״.

 

חברת נמל אשדוד מציינת כי היא פעלה למען התייעלות, חמתה על הסכם הרפורמה, גייסה 50 עובדים זמניים בהסכמת ההסתדרות - ״הסכם קיבוצי חסר תקדים בכל קנה מידה״, לדבריה, זאת ערב התחרות עם הנמלים הפרטיים.

 

חברת נמל אשדוד מדגישה במכתבה כי ״כחברה ממשלתית אינה יכולה לגייס עובדים באופן חד צדדי, מבלי לקיים הליך תקין העומד גם בכללי המשפט המנהלי ודיני העבודה הקיבוציים. לפיכך, עצם ההסכמה אליה הגיעה החברה עם נציגות העובדים להעסקת עובדים ארעיים לפרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים היא בבחינת הישג עצום וייחודי לנמל אשדוד״.

 

בנוסף, מציינת באת כוחו של חברת הנמל כי ״לאורך כל התקופה האחרונה אליה הנכם מתייחסים במכתבכם שבנדון עבד הנמל ללא שביתות או שיבושי עבודה. על כן אין לחברה אלא לדחות את טענת מרשותיכן נטולת הבסיס בדבר ניהול משא ומתן ׳ממושך ורפה׳ מול נציגות העובדים״.

 

לאחרונה, צוין במכתב, הגיעה החברה להסכמה נוספת עם נציגות העובדים לקליטת 40 עובדי תפעול נמליים ארעיים נוספים לתקופה קצובה שלא תעלה על שישה חודשים. לטענת באת כוחה של חברת הנמל ״קליטת עובדי התפעול הנמליים הארעיים נשא פרי והוביל לירידה משמעותית בשיעור האניות הממתינות בכניסה לנמל, ובתוך כך בתור התפעולי״.

 

״מכאן״, מציינת באת כוחה של חברת הנמל, ״ברור אפוא, כי הפעולות בהן נקטה החברה כמתואר לעיל, הן בחתימה על הסכמים היסטוריים והן בהסדרת קליטתם של 90 עובדי תפעול נמליים ארעיים, הן הראייה הטובה ביותר לכך שהחברה מתנהלת במקצועיות מופתית לטובת הציבור, בעלי המניות והעובדים ותוך הקפדה על כללי המנהל התקין״.

 

חברת הנמל אף מציינת במכתב של באת כוחה כי שיבושים קשים חלים בשרשרת האספקה הימית כתוצאה ממשבר הקורונה ומשבר בענף הספנות העולמי, והם אינם ייחודיים לחברת נמל אשדוד.