נמל אשדוד: פורסם דו״ח אחריות תאגידית לשנים 2016-2017

בדו״ח ניתן למצוא מידע על תנאי העסקה של עובדי הנמל וסביבת העבודה, פירוט ותיאור של נושאי שרשרת האספקה, היערכות לעידן התחרות ועוד. יצחק בלומנטל, מנכ״ל חברת נמל אשדוד: כללי המשחק מחייבים להגביר את נושא השקיפות בהתנהלות של תאגידים עסקיים


11:09 ,18.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

נמל אשדוד פרסם את דו״ח אחריות תאגידית לשנים 2016-2017. מחברת נמל אשדוד נמסר כי ״הדו״ח הינו כלי ניהולי ואמצעי לקיום קשר ישיר, שקוף ואמין עם מחזיקי העניין (לקוחות, עובדים, ספקים, חברות מקבילות, עמותות, ארגונים, גורמי ממשל ועוד). חברת נמל אשדוד בוחרת לחלוק עם הציבור, בדומה לחברות המובילות בעולם, את מגוון הצעדים והיעדים אותם היא נוקטת מתוך תפיסה ניהולית של אחריות תאגידית – תפיסה שלוקחת בחשבון את הצרכים של כל מגוון מחזיקי העניין בחברה (לקוחות, ספקים, עובדים, הציבור ועוד)״.

 

זוהי הפעם השלישית שחברת הנמל מפרסמת דו״ח אחריות תאגידית. פרסום הדו״ח מהווה שלב נוסף וחשוב בפעילות חברת הנמל לאורך השנים בתחום האחריות התאגידית. הוא נכתב כחלק מראייה כוללת של התנהלות אחראית, ויש בו משום הבעת מחויבות עמוקה לפעילות על פי עקרונות הקיימות וההוגנות, תוך לקיחה בחשבון של האינטרסים של מחזיקי העניין שלה.

 

נמשיך לפעול בדרך זו ולשלב בין שיקולים עסקיים לבין שיקולים סביבתיים- חברתיים, מתוך מטרה לפעול, להשקיע ולהוכיח, שחברה תשפר באופן מתמיד את ביצועיה הסביבתיים והחברתיים

איציק בלומנטל, מנכ״ל חברת נמל אשדוד 

 

בדו״ח ניתן למצוא מידע על תנאי העסקה של עובדי הנמל וסביבת העבודה, הוא מציג את פעולות חברת הנמל ליצירת שוויון מגדרי וגיוון תעסוקתי, הוא מפרט ומתאר את נושאי שרשרת האספקה של החברה, פעולות החברה להעלאת הבטיחות בנמל, היערכות החברה לעידן התחרות בנמלים, הפעילות בתחום איכות הסביבה, המיזמים החברתיים בהם חברת הנמל מעורבת ועוד.

 

בנוסף, ניתן למצוא בדו״ח מידע על מספר פעולות שונות שביצעה החברה בשנים האחרונות לקידום התייעלות כלכלית, שירותית וסביבתית, לדוגמא: הקמת מערכת זימון תורים למשאיות - המערכת מאפשרת לנמל להיערך בצורה טובה ויעילה יותר למתן שירות לאלפי המשאיות המגיעות לנמל.

 

קליטת גוררות חדשות - קליטת הגוררות היא חלק מתכנית הפיתוח האסטרטגית, להכנת הנמל לתחרות מול הנמלים הפרטיים החדשים ולמגמה הנוכחית בשוק הספנות העולמית המאופיין באניות גדולות.

 

פעולות ליצירת שוויון מגדרי וגיוון תעסוקתי - בשנת 2017 פורסם מכרז לתפקיד סוור/ת ייעודי לאוכלוסיות הבאות: נשים, בני/ות העדה הדרוזית, האוכלוסייה הערבית לרבות האוכלוסייה הצ'רקסית ומי שהוא/היא או אחד/ת מהוריו/ה נולדו באתיופיה. בשנת 2017 נקלטו בנמל בסך הכול 51 עובדים, אשר כ-63% מתוכם משתייכים לאוכלוסיות מגוונות.

 

חברת הנמל עברה לצריכת חשמל ממקור שהינו 100% גז טבעי נקי ובכך מפחיתה חברת הנמל את השפעתה על הסביבה.

 

אורנה הוזמן-בכור, יו״ר הדירקטריון: ״לצד האתגרים הניצבים בפני חברת נמל אשדוד בסביבה תחרותית וההכנה לקראת המהלך שמובילה המדינה לכניסת מתחרים חדשים לענף הנמלים, אני מאמינה כי תחום האחריות התאגידית מהווה מנוע נוסף לצמיחה כלכלית ואנו נמשיך לפעול לפרסם דוחות אחריות תאגידית מתוך מגמה כי מדובר בכלי ניהולי הממצב את החברה כאחראית ו׳מקיימת׳ ומקנה דרך נוספת להעמיק את השיח תוך קידום ערכים של אמון ושקיפות עם מחזיקי העניין שלנו״.

 

תחום האחריות התאגידית מהווה מנוע נוסף לצמיחה כלכלית ואנו נמשיך לפעול לפרסם דוחות אחריות תאגידית מתוך מגמה כי מדובר בכלי ניהולי הממצב את החברה כאחראית ו׳מקיימת׳

אורנה הוזמן-בכור, יו״ר הדירקטוריון 

 

יצחק בלומנטל, מנכ״ל חברת נמל אשדוד: ״תחום הקיימות מתפתח באופן מתמיד וכללי המשחק מחייבים להגביר את נושא השקיפות בהתנהלות של תאגידים עסקיים, הן מכיוונם של הגורמים הרגולטוריים והן של מחזיקי העניין. אנו כנמל הראשון בישראל המפרסם דו״ח אחריות תאגידית בהתאם לכללי המשחק כאמור, נמשיך לפעול בדרך זו ולשלב בין שיקולים עסקיים לבין שיקולים סביבתיים- חברתיים, מתוך מטרה לפעול, להשקיע ולהוכיח, שחברה תשפר באופן מתמיד את ביצועיה הסביבתיים והחברתיים, לא רק שראויה להערכה, אלא מצליחה להביא ערך כלכלי הולך וגדל לעצמה ולמחזיקי העניין שלה״.

 

הדו״ח נכתב בהתאם ליוזמת הדיווח העולמית (GRI)- התקן המוביל בעולם לכתיבת דו״חות אחריות תאגידית המהווה בסיס שמטרתו לפתח ולהפיץ קווים מנחים לדיווח על פיתוח בר-קיימא שיהיו ישימים בכל רחבי העולם. חברת נמל אשדוד היא מבין החברות הממשלתיות הבודדות המקבלות את אישור ה-GRI  לדו״ח במסגרת Materiality Disclosure Service.

 

בנוסף, זו השנה הראשונה בה הנמל מדווח במסגרת דוח אחריות תאגידית על המחויבות לקידום יעדי הפיתוח של האו״ם. בספטמבר 2015 אימצה מדינת ישראל, יחד עם 192 המדינות החברות באו״ם את ההחלטה ליטול חלק במאמץ להשגת 17 יעדים חדשים של פיתוח בר-קיימא הידועים גם כ- Sustainable Development Goals SDGs. היעדים עוסקים באתגרים עולמיים בשלושה ממדים: חברה, סביבה וכלכלה ומייצרים מסגרת רב-מגזרית ורב-מדינתית בעלת שפה משותפת, המגדילה את הסיכוי ליישום אפקטיבי ומדיד של היעדים.

 

מנכ״ל מעלה מומו מהדב: ״לחברה ממשלתית יש מטרה כפולה: כלכלית וחברתית; החברתית מבטאת תפיסה שהפעילות של הנמל משרתת צורך ציבורי חיוני וחשוב למדינת ישראל.  החזון של נמל אשדוד להיות הנמל המוביל בישראל ומהנמלים המרכזיים והמתקדמים בים התיכון, מזמין גם התייחסות נרחבת לאחריות חברתית וסביבתית.  ואכן, הערכים שהוגדרו למימושו של החזון מתייחסים לכך. החברה נמצאת בין החברות הממשלתיות המובילות במחויבות לניהול ואימוץ אחריות חברתית, מעבר לדרישות החוק, ובשנים האחרונות ניתן לראות עלייה שיטתית בביצועי החברה בדירוג מעלה״.

 

מעלה פועלת משנת 1998 לקידום נושאים של אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי בישראל כשמטרתה הראשית היא העלאת מודעות הסקטור העסקי לחשיבות הנושא במרקם החברתי הכללי.