נמל חיפה במקום הרביעי במדד יעילות נמלים שנערך עבור ה-OECD

הנמל פועל עם יעילות ממוצעת של 75%, מתחת לרמתו האופטימאלית שהיא 91%, כולל תפוקה גבוהה לשעת אונייה ולזמן שהיית אונייה בנמל


00:00 ,17.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

מחקר בינלאומי שערכה חברת Lexidale בקרב כ-34 מדינות ובהן כ-41 נמלים בדק את יעילות הנמלים ואת הצורך בהפרטה. המחקר סקר את המחקר שבוצע על ידי ה-OECD.

המחקר קבע שנמל חיפה ממוקם במקום הרביעי במדד היעילות הכללית של הנמלים, עם יעילות ממוצעת של 75%, כאשר הוא פועל עדיין מתחת ליכולתו האופטימלית, העומדת על 91%.

המחקר ציין, בשל הבעייתיות הטמונה בהשוואה בין נמלים בעלי מאפיינים שונים, התפתחו בעולם המקצועי מדדים המבוססים על שיטות סטטיסטיות, המייצרות מדדים ברי

השוואה. בשנת 2012 פרסם ה-OECD מחקר רחב היקף ומעמיק בנושא יעילות נמלי מכולות בעולם. דרך ההשוואה מנסה לנטרל הבדלים של גודל וטכנולוגיה בין הנמלים וכך לייצר בסיס אחיד יותר להשוואת יעילות. כל נמל מדורג בין 0 ל-1 על פי היכולות האופטימליות שלו וביצועיו בפועל.

כפי שצוין, נמל חיפה פועל ביעילות ממוצעת של 75% מיכולתו המקסימאלית. עם זאת, הנמל פועל עדיין מתחת ליכולתו האופטימאלית, העומדת על 91%. לצורך השוואה, הנמלים הגדולים בעולם פועלים ביעילות נמוכה מחיפה: הונג קונג (יעילות ממוצעת 70%, יעילות אופטימאלית 95%), סינגפור (68%, 95%), שנזן (65%, 95%) ורוטרדם (68%, 95%).

יעילות טכנית

גם בבחינה של יעילות טכנית בלבד (בניגוד ליעילות כללית, הכוללת גם עבודה), מדורג נמל חיפה במקום הרביעי. הנמל פועל ביעילות טכנית ממוצעת של 65% מיכולתו המקסימאלית העומדת על 75%. מניתוח ה-OECDעולה כי הבדלי היעילות המרכזיים בין חיפה לנמלים אחרים נמצא בהבדלים טכנולוגיים ולא בהבדלי כוח עבודה.

מסיכום כלל נתוני הדוח עולות המסקנות הבאות הקשר ליעילות נמלים: שיפור יעילות טכנית הוא המרכיב החשוב ביותר בשיפור יעילות הכללית של הנמלים; ניצול גדול יותר של המשאבים הקיימים בצורת הגדלת היקפי הכמויות הוא נדבך חשוב נוסף בשיפור היעילות הכללית. עם זאת, נדבך זה חשוב בעיקר לנמלים העוסקים ביצוא ויבוא של ברזלים ומתכות כבדות; יש קשר ישיר בין גודל הנמלים לבין יעילות הנמלים בהתייחס למדדים של יעילות בפריקת סחורות ספציפיות.

יעילות במונחי אונייה
גם במדדי יעילות ספציפיים זכה חיפה למעמד גבוה. בבחינה של תפוקה לשעת שהיית אונייה (מכולות בשעה) עמדה חיפה על 32.8 בשנת 2012, תוצאה טובה יותר מאשר נמלים גדולים אחרים כגון ונקובר (30), מלבורן (29), סינגפור (26) והמבורג (24).

זמן שהיית אונייה בנמל

מדד יעילות נוסף במונחי אוניה הינו זמן השהייה הממוצע לאונייה (מכולות). בשנת 2012 עמד זמן השהייה הממוצע לספינה בנמל חיפה על 23.6 שעות (0.98 ימים, שיפור של 31% ביחס לשנת 2011), זמן הנמוך מהממוצע העולמי, העומד על 26 שעות לאונייה. בהשוואה לנמלים אחרים באגן הים התיכון, איטליה למשל, נמצא חיפה במיקום גבוה. לדוגמא, ונציה (3.4 ימים), נאפולי (2.8 ימים) וג'נובה (1.8 ימים).

יעילות במונחי תפוקה (שינוע מכולות) לשעת מנוף
בשנת 2013 קבע נמל חיפה­­­­­­ שיא בישראל בשינוע מכולות, עם תפוקה של 28.35 מכולות לשעת מנוף. הסטנדרט החדש שם אותו ברמה אחת עם הנמלים הגדולים והמובילים בעולם, עם יעילות גבוהה יותר מנמלי סינגפור, שנגחאי, סידני ועוד.

יעילות במדדי יעילות (KPI)
בבחינה היסטורית של חמש השנים האחרונות, ניתן לראות את השיפור המתמיד ביעילות הנמדדת בחיפה, החל מ-20.7 מכולות לשעה בשנת 2008 ל-32.8 בשנת 2012. נמל חיפה בין 100 הנמלים המובילים בעולם בהיקף הסחרות החולפות בהם (מקום 97), כשקצב הגידול בו בין 2007-2011 עמד על 145% בהיקף סחורות חולפות.