עוד שלב בהפרטת נמל אילת

לאחר שהקבינט הכלכלי-חברתי אישר החלטות בדבר שמירת אינטרסים ביטחוניים של המדינה, זכויות העובדים והבטחת יבוא רכבים מהמזרח, יוכלו חמש המתמודדות להגיש הצעות רכישה


00:00 ,03.04.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

הקבינט הכלכלי-חברתי בראשות השר ד"ר יובל שטייניץ אישר שלוש החלטות בנושא נמל אילת: אישור צו אינטרסים חיוניים, רשת ביטחון תעסוקתית לעובדים והבטחת יבוא רכבים מהמזרח.

אישור צו אינטרסים חיוניים: במסגרת הדיונים שנערכו, הוחלט להגן על האינטרסים של המדינה באמצעות הכרזה על אינטרסים חיוניים בחברת נמל אילת. במסגרת הצו יוכרז שלמדינ האינטרסים חיוניים בקשר לחברה בנוגע להבטחת המשך קיום פעילויות חיוניות לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה, המשך קיום טעינה ופריקה של חומר ינפץ וציוד אמצעי לחימה והמשך מתן שירותי עגינה ותפעול לחיל הים; הבטחת קיום הרציף של שירותי נמל בידי חברת נמל אילת ושמירת אופייה של החברה כישראלית, שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל; מניעת חשיפה או גילוי של מידע מסווג מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה, לרבות מידע בקשרלאבטחה פיזית ולרבו תאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות; קידום התחרות ומניעת ריכוזיות בתשתיות חיוניות ובתחבורה נמלית; מניעת היווצרות של עמדת השפעה על החברה של גורמים עוינים, או של גורמים העלולים לפגוע בביטחון המדינה, או ביחסי החוץ שלה. בצווים ובנספח הביטחוני נקבעו הוראות המיועדות לאפשר למדינה לשמור על האינטרסים האמורים לאחר שתמכור את כל אחזקותיה בחברה.

רשת ביטחון תעסוקתית לעובדים: במסגרת משא ומתן עם העובדים, ולאור העובדה שלחברת נמל המופרטת יינתן כתב הסכמה לתקופה מוגבלת של 15 שנים עם אופציה של 10 שנים, הקבינט החליט לתת לעובדים המועסקים בחברה ערב ההפרטה רשת ביטחון תעסוקתי.

הבטחת ייבוא רכבים מהמזרח דרך נמל אילת עד 31 בדצמבר 2015, או שלוש שנים ממועד הפרטת החברה, בתאריך המאוחר מבניהם.

שטייניץ ציין: "ההחלטות יאפשרו השלמה מהירה של הפרטת נמל אילת לטובת אילת, הנגב וכלכלת ישראל".

שר התחבורה ישראל כץ ציין שהוא מצפה שבחודשים הקרובים יבחר מפעיל פרטי לנמל אילת,לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל".

יצוין שהמכרז להפרטת נמל אילת יצא בחודש אפריל 2011. בתום הליך המכירה תקבל החברה הזוכה כתב הסמכה להפעלת הנמל למשך 15 שנה, עם אופציה, המותנית בתנאים שנקבעו בכתב ההסמכה, לעשר שנים נוספות.

לשלב הכמעט הסופי במכרז עלו חמש מתמודדות, שהגישו תוכניות עסקיות להפעלת הנמל. התוכניות נבחנו על ידי ראשי רשות החברות הממשלתיות, משרד התחבורה, חברת נמלי ישראל (חנ"י) וחברת הייעוץ טאסק.

בשלב הבא, יחתמו החברות המשתתפות במכרז על הסכם רכישה. לאחר מכן הן יוכלו להגיש למדינה הצעות מחיר בגין מניותיה בנמל.