55.2 מיליון שקל יושקעו בהרחבת ניטור סביבת הים התיכון

ניטור המרחב הימי של ישראל בים התיכון מבוצע במטרה לשמור על בריאות המערכת האקולוגית ולעמוד על המגמות והשינויים ארוכי הטווח המושפעים מהתערבות האדם או מתהליכים טבעיים. זאת לאור לחצי הפיתוח על הים התיכון


13:56 ,23.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הממשלה תדון היום בהצעת שרי הגנת הסביבה, האנרגיה והמדע והטכנולוגיה לתמיכה בתוכנית הניטור בים התיכון, וייצור מנגנוני עבודה משותפים בממשלה לריכוז המידע שנאסף בתכניות הניטור השונות – לצורך פרסום המידע בשקיפות לטובת כלל הציבור.

 

בשנים האחרונות מתרחש גידול במגוון ובהיקף הפעילויות באזור הים התיכון - בין היתר, פיתוח מאגרי גז טבעי, עלייה בהיקף התפלת מי ים ולחצי פיתוח גוברים לאורך החופים - מה שמעלה את הצורך בקבלת מידע מלא על בריאות המערכת הימית ואפיון המגמות והשינויים בה לצורך קביעת מדיניות. במקביל, לישראל יש מחויבות במסגרת אמנת ברצלונה לניטור הסביבה של הים התיכון.

 

ניטור המרחב הימי של ישראל בים התיכון מבוצע במטרה לשמור על בריאות המערכת האקולוגית ולעמוד על המגמות והשינויים ארוכי הטווח המושפעים מהתערבות האדם או מתהליכים טבעיים. מידע מדעי מוצק שנצבר לאורך זמן הוא הבסיס לקבלת החלטות מושכלות בעת שימוש וניצול משאבי הים ולגיבוש מדיניות סביבתית. מידע זה אף חיוני על-מנת להעריך ולהתריע בפני אסונות טבע - כדוגמת צונאמי. לאורך השנים התקיימו מספר מסגרות ניטור של משרדי ממשלה שונים אשר אספו מידע רב ערך.

 

לאור זאת, הממשלה החליטה היום להרחיב את תוכנית הניטור הלאומית לים התיכון שגובשה על-ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה, בסיוע משרד המדע והטכנולוגיה, החברה לחקר ימים ואגמים (חיא״ל), המכון הגיאולוגי לישראל, רשות הטבע והגנים, המרכז לחקר יונקים ימיים לישראל (מחמל״י) וכן ועדת מומחים מהאקדמיה.

 

השר להגנת הסביבה, ח״כ זאב אלקין: ״תכנית הניטור הלאומית היא תכנית רחבה שתיתן  מענה לכלל צורכי הניטור, המחקר והפיתוח של מדינת ישראל בים התיכון ותאפשר לנו להיות עם יד על הדופק על המתרחש שם. זאת, לאור הגברת לחצי הפיתוח על הים התיכון, המשמש כמקור העיקרי של מדינת ישראל למי שתייה ואנרגיה. אימוץ התכנית מצטרף למהפכה שהמשרד הוביל בהתייחסות לים התיכון שכללה הפחתת הזרמה של למעלה מ-95% פחמן אורגני לים בהתאם לאמנת ברצלונה״.

 

שר האנרגיה, ד״ר יובל שטייניץ: ״המשרד רואה חשיבות עליונה בהעמקת הידע על הסביבה הימית ושמירה עליה. בשנים האחרונות השקיע המשרד כ-10 מיליון שקל במחקרים, סקרים ופעולות ניטור בים העמוק. החלטת הממשלה מייסדת מנגנוני תיאום בין בעלי העניין השונים בים ומייצרת בסיס ארוך טווח לפעילות זו במענה לצורך המתמשך במעקב אחר הסביבה הימית והפעילות של חיפוש והפקת גז טבעי״.

 

במסגרת החלטת הממשלה, מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה ומנכ״ל משרד האנרגיה יקימו ועדת היגוי בין משרדית ליישום תוכנית הניטור, שבראשה יעמדו המדעניות הראשיות של שני המשרדים. ועדת ההיגוי, אשר תורכב מנציגי משרדי הממשלה, רשות הטבע והגנים, אקדמיה וארגוני סביבה, תרכז את כל המידע המופק בדרכים שונות, תעקוב אחר ממצאי תוכנית הניטור, ותגבש הנחיות לאופן הצגת הנתונים הנאספים ופרסומם. כמו-כן תוקם ועדת מדענים מייעצת שתכלול מדענים מובילים מתחומי מדעי הים. משרד המדע והטכנולוגיה ינהל וירכז את המחקר האקדמי תומך הניטור.

 

מימון: לתוכנית הניטור יוקצה בעשור הקרוב סכום של עד 55.2 מיליון שקל בעשור הקרוב: 4.4 מיליון שקל בכל שנה עד 2028 ועוד 2.6 מיליון שקל מדי שנה עד 2022 וכן עלות הקמה חד פעמית של 800 אלף שקל, לפי הפירוט הבא: המשרד להגנת הסביבה יקצה 1.9 מיליון שקל מדי שנה מהקרן למניעת זיהום ים, בכפוף ליתרות ולאישורה. משרד האנרגה יקצה 2 מיליון שקל לשנה בנוסף לתקציב המועבר לחיא״ל. משרד המדע והטכנולוגיה יקצה 2.6 מיליון שקל עד לשנת 2022 למחקרים אקדמיים שיתמכו בניטור. רשות הטבע והגנים תקצה חצי מיליון שקל בכל שנה. עלות הקמה חד פעמית של 800 אלף שקל.