נמל אשדוד: החל מ-2008 יופעל בנמל באפר לטובת המטען הכללי

הפתרון, שהוצע בשיתוף ועדת בנטו, ייבחן כפיילוט במשך 3 חודשים. במקביל תבוטל ההנחה הקיימת היום לפריקת מטען כללי במשמרת ג' ומשיכתו כמסירה ישירה במשמרת א' ביום שלמחרת


00:00 ,05.11.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

הפתרון, שהוצע בשיתוף ועדת בנטו, ייבחן כפיילוט במשך 3 חודשים. במקביל תבוטל ההנחה הקיימת היום לפריקת מטען כללי במשמרת ג' ומשיכתו כמסירה ישירה במשמרת א' ביום שלמחרת
 
הנהלת חברת נמל אשדוד ‏גיבשה פתרון בשיתוף ועדת בנטו, שהוקמה על ידי מנכ"ל משרד התחבורה, רו"ח גדעון סיטרמן, לסוגיית שינוע מטען כללי בנמל אשדוד. מדובר בתוכנית הרצה ניסיונית, "פיילוט", במסגרתו יופעל "באפר" פנימי לטובת שירות הלקוחות ומובילי המטען הכללי בנמל. במסגרת הפיילוט יוקצה בנמל אזור חניון לילה מיוחד אליו ישונעו הנגררים.
 
יישום פתרון זה יחל בתאריך 1 בינואר 2008 כפיילוט לשלושה חודשים, שלאחריו יוחלט האם ליישם פתרון זה באופן קבוע. במהלך הפיילוט יעמיד הנמל לרשות המובילים שטח לחניית נגררים - בשלב ראשון ללא תשלום. עם תום הפיילוט ייקבעו תעריפים לחניית לילה לנגררים. במקביל, תבוטל ההנחה הקיימת היום לפריקת מטען כללי במשמרת ג' ומשיכתו כמסירה ישירה במשמרת א' ביום שלמחרת.
 
כל לקוח שהאוניות שלו יתופעלו בלילה יצטרך להעמיד מספר מצומצם של גוררים - כשתיים עד שלוש ל"יד", וכמות נגררים מספקת לפריקת המטען בלילה על פי קצב המנוף המוערך ב-15 עד 30 נגררים ל"יד".
 
פתרון זה יחייב את חברות התובלה להיערך לוגיסטית להעמדת נגררים ריקים בנמל לצורך קליטת מטענים בלילה. לחילופין, יוכלו למשוך המטען לבאפר חיצוני או למפעל. באם לקוח לא ייתן מענה לעבודת לילה, הנמל ישקול העברת האונייה לסוף התור התפעולי, או שיפרוק המטען לשטח ויחייבו במסירה עקיפה, על פי שיקול הנמל.
 
פתרון זה יאפשר חיסכון למובילים, עבודה רציפה על האונייה גם בלילה, לפי קצב המנוף ולא לפי קצב המשאיות וצמצום נזקים הנגרמים בשל מסירה עקיפה כיום. חברות התובלה יידרשו למשוך את המטען ללא תלות בתפעול השוטף, בשעות הבוקר המוקדמות לפני שעות העומס בכבישים.
 
לדברי שוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד: "חברת נמל אשדוד פועלת באופן מתמשך לתמוך במערך שרשרת האספקה ולייעל את עבודתה. הפתרון המוצע נועד לווסת את שינוע הסחורות מהאוניות למערך התובלה, אשר עובד 12 שעות ביממה בלבד, זאת לעומת הנמל שעובד 24 שעות ביממה. פיילוט זה יאפשר עבודה רציפה על האונייה גם בלילה, חיסכון למובילים על ידי חיוב במסירה ישירה, קיצור זמני המתנת משאיות וקיצור זמני שהיית אוניות".