סגיס: ב-15 השנים הקרובות אין צורך בבניית רציפי מכולות חדשים

על פי עבודת מחקר שנעשתה בחברת הנמל הוצאה של כ-10 מיליארד שקלים בפיתוח הרציפים החדשים תפגע באיתנות הפיננסית של אשדוד וחיפה ותפגע בהפרטתן המתוכננת לשנת 2010


00:00 ,26.05.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי עבודת מחקר שנעשתה בחברת הנמל הוצאה של כ-10 מיליארד שקלים בפיתוח הרציפים החדשים תפגע באיתנות הפיננסית של אשדוד וחיפה ותפגע בהפרטתן המתוכננת לשנת 2010
 
חברת נמל אשדוד מבקשת לפעול לבחינה מחדש של תוכניות הפיתוח בנמלי חיפה ואשדוד במסגרתם יוקמו רציפי מכולות חדשים בנמלים. במכתב שנשלח לאחרונה על ידי שוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד, למנכ"ל רשות החברות, אודי ניסן, ולמנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב, טוען סגיס כי "ב-15 השנים הקרובות אין צורך בבניית רציפי מכולות חדשים".
 
סגיס מבסס את טענתו על עבודת מחקר שנעשתה לאחרונה בחברת הנמל על ידי סמנכ"ל הכספים אפי ארבל, ולפיה כלל לא ודאי הצורך בבניית רציפים חדשים – "תוכנית האב האסטרטגית" עליה שוקדת חנ"י בשנים האחרונות ואשר אושרה על ידי הממשלה בשנת 2007 בעלות של 6 מיליארד שקלים.
 
במסגרת תוכנית האב אישרה הממשלה בסוף שנת 2007 הקמת רציפים חדשים בנמלי חיפה ואשדוד מתוך כוונה להכניס בעתיד מפעילים פרטיים לתפעולם ולהגביר את התחרות בין הנמלים. מדובר בהקמת שני רציפי מכולות באורך 1,100 מטר כ"א בחיפה ובאשדוד, כאשר הראשון מביניהם יופעל ב-2015 והשני יופעל בשנת 2018. נציין כי טרם נפלה ההחלטה באילו מהנמלים (חיפה או אשדוד) יחל הפיתוח. 
 
יש לציין כי מאז שנת 2007 חלו שינויים באומדן עלות התוכנית והיא נאמדת כיום על ידי חנ"י בסכום של כ-10 מיליארד שקלים. על פי התוכנית, הרציפים ייבנו על ידי יזמים פרטיים ומטרתם היא הגברת התחרות בין הנמלים. מימון התוכנית יבוצע באמצעות הרפורמה המוצעת בתעריפי הנמלים ובדמי השימוש.
 
לדברי סגיס, עלות הרציפים החדשים, שעומדת כיום על כ-10 מיליארד שקל, היא "הוצאה שתביא לפגיעה באיתנות הפיננסית ובתהליך ההפרטה של נמלי אשדוד וחיפה, וליצירת פילים לבנים חסרי שימוש לאורך זמן".
 
לטענת סגיס, המשבר העולמי אשר הביא לירידה בביקושים דוחה במספר שנים את הצורך בהקמת הרציפים החדשים. לדבריו, בשנים הקרובות ניתן לתת מענה לביקושים הצפויים באמצעות שדרוג הרציפים הקיימים.
 
סגיס מוסיף כי התוכנית להקמת הרציפים תפגע באיתנות הפיננסית של חברות הנמל ובסיכוי לבצע את ההפרטות המתוכננות עבור חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה משנת 2010.
 
על פי עבודת המחקר שנעשתה לאחרונה בחברת נמל אשדוד, פוטנציאל שינוע המכולות של ישראל, במסגרת הרציפים הקיימים באשדוד ובחיפה יהיה 3 מיליון מכולות בשנה. בהנחה שהתפוקה למשמרת תעלה ב-2% לשנה הרי שהפוטנציאל יהיה 3.3 מיליון מכולות ב-2019 ו-4.5 מיליון מכולות בשנת 2028.
 
נציין כי נמל אשדוד צופה כי תנועת המכולות בישראל תגדל ב-20 השנים הבאות בשיעור של 4% בשנה לכל היותר, כאשר על פי חישוב זה הצורך ברציף מכולות חדש יורגש רק בשנת 2024, אך על פי הנחות סבירות, יותר טוענים בנמל אשדוד, יידרש רציף חדש, אם בכלל, בעוד 20 שנה ויותר (כלומר לקראת 2030).
 
סגיס מוסיף וכותב כי "ההצדקה העיקרית לבניית הרציפים החדשים הינה יצירת תחרות פרטית לנמלים הקיימים, ואולם על מנת שלא לחזור על טעויות העבר על המדינה להבטיח מראש (כבר עכשיו) שמטרה זו אכן תושג, וגם אז לקחת בחשבון אבטלה רבה ולאורך זמן בכל רציפי המכולות".

נציין עוד כי בחברת נמל אשדוד טוענים כי עבודת המחקר שהוזמנה על ידי חנ"י והוכנה על ידי חברת הייעוץ ההולנדית Royal Haskoning אינה ריאלית ואף מתבססת על נתונים מוטים וחסרים, לכאורה. עבודת המחקר של נמל אשדוד טוענת עוד כי תוכנית האב חוטאת לאמת ביצירת רושם מלאכותי של צורך מיידי בהוספת רציפי נמל לחופי ישראל באמצעות ניפוח תחזיות הביקושים וצמצום שרירותי של כושר הפעילות הפוטנציאלי בנמלים כיום.
 
נזכיר כי דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם לאחרונה קבע כי הרפורמה בנמלים נכשלה ולא הביאה לשיפור התחרות בין נמל אשדוד לנמל חיפה. המבקר המליץ לממשלה להמשיך ולקדם את כניסת המפעילים הפרטיים בניסיון לשפר התחרות.
 
מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה כי "צורכי המשק הלאומי, כפי שעולים מתוך הסימולציות ותחזיות הביקושים המעודכנות שנערכו בחברת נמלי ישראל בחודשים האחרונים, מבססים את הצורך בהמשך פיתוח הנמלים, ויוצגו למקבלי ההחלטות במשרדי האוצר והתחבורה".
 
עוד נמסר מחנ"י כי "חברת נמלי ישראל היא הגוף המקצועי, המופקד על פיתוח הנמלים, בהתאם לצורכי המשק הלאומי ובראייה מאקרו-כלכלית רחבה. רק לה, ולמשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, הכלים המקצועיים הנדרשים לצורך קבלת החלטות לאומיות בדבר צרכי המשק ובאופן שייתן מענה הולם לציבור המשתמשים בנמלים.
 
"על פי החוק, חברת נמל אשדוד אחראית לתפעול השוטף של הרציפים שבידיה ותו לא, ופנייתו של מנכ"ל חברת נמל אשדוד, הינה פעולה של מנכ"ל חברה ממשלתית כנגד החלטת ממשלה תקפה".
 
ממשרד האוצר נמסר בתגובה כי "משרדי האוצר והתחבורה פועלים ליישום מדיניות הממשלה והחלטותיה בנושא פיתוח והגברת התחרות בנמלי הים ובכלל זה מחויבים לשמירה על איתנותן הפיננסית של החברות. צר לנו, שהנהלת חברת נמל אשדוד בחרה להוביל אג'נדה עצמאית ולהתנהל באופן לא מקצועי, במקום ישירות מול הממשלה".