רספ"ן: יבוטלו תקנות הנמלים הנוגעות לתעריף שירותי סוכן אנייה

תקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אנייה) התשנ"ב- 1992 עומדות להתבטל וההחלטה עוברת עתה להליך חקיקה לצורך תיקופה. יחד עם זאת משרד התחבורה הודיע כי ינהל מעקב אחר מחירי השירותים של סוכני האנייה. ד"ר זבה: "אגרות הסוכן מהוות אחוז קטן מסך כל דמי ההובלה"


13:44 ,22.02.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

לאחר התלבטויות של שנים ברספ"ן, משרד התחבורה, הודיעה רספ"ן, באמצעות מכתב שהוציא צביקה שפירא, מנהל אגף כלכלה וקשרי חוץ ברשות הספנות והנמלים, כי תקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אנייה) התשנ"ב- 1992 עומדות להתבטל. ההחלטה עוברת עתה להליך חקיקה לצורך תיקופה.

 

יחד עם זאת מציינת רספ"ן כי לאור החששות שהועלו על ידי חלק מהמשתמשים, במהלך השנה הקרובה משרד התחבורה ינהל מעקב אחרי מחירי השירותים של סוכני האנייה. "במידה ויימצא כי חלה התייקרות בתעריפים אלו מעבר לעלייה במדד או בתשומות, תיבחן האפשרות להכנסת השירות לפיקוח מחירים", מציין שפירא במכתבו.  

 

נציין כי תקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אנייה) התשנ"ב 1992 נקבעו לאחר משא ומתן בין לשכת הספנות ואיגוד המשתמשים בהובלה ימית בתחילת שנות התשעים – עידן אחר שכלל אז את הקונפרנסים הימיים וכללי תחרות שונים לחלוטין מאלו הנהוגים כיום. עם ביטול שיטת הקונפרנסים באירופה בשנת 2008, ובישראל – באופן רשמי בשנת 2012 – התקנות נראו ארכאיות מתמיד בעידן התחרות. בפועל, חלק מסוכני האנייה גבו תעריפים שונים מאלו הרשומים בתקנות, וגם הפיקוח על התקנות למעשה לא היה קיים.

 

בשנת 2012 החלו לבחון במשרד התחבורה את האפשרות לבטל את התקנות  "כי ייתכן והן כבר אינן רלוונטיות".

 

מרספ"ן נמסר כי בעקבות הפידבקים שהתקבלו עלה כי קיימת בעייתיות רבה בהשארת התקנות כפי שהן ממספר טעמים: (א) התקנות קובעות מחיר קבוע (פיקס) ומונעות תחרות בין ריבוי שחקנים המצויים בשוק, (ב) התקנות מתייחסות לרשימה חלקית וקטנה בלבד מתוך כלל השירותים הניתנים על ידי סוכן אנייה, (ג) מאז 2004 לא עודכנו התקנות כלל, כולל היעדר מנגנון הצמדה למדד המחירים, או לכל מדד אחר.

 

עוד נמצא, כותב שפירא במכתבו, כי בניגוד לתעריפי סוכני אנייה, קיימים מגוון שירותים אחרים לאורך שרשרת האספקה הימית אשר אינם מפוקחים. "הפיקוח על שירות זה חריג ביחס לכלל השירותים בענף", מציין שפירא. כמו כן, מתברר כי במרבית מדינות העולם אין פיקוח על תעריפי סוכני אנייה, בדגש על מדינות האיחוד האירופי וארה"ב.

 

ברספ"ן סבורים כי בטווח הבינוני והארוך הסרת הפיקוח על המחירים בשוק תחרותי סופה להגדיל את התחרות ולהוזיל את השירות.

 

ד"ר יורם זבה, נשיא לשכת הספנות, הגיב למכתב שהוציאה רספ"ן אשר מודיעה על ביטול התקנות וציין כי "אגרות סוכן אינן מביאות לכך שהיצואנים או היבואנים מקבלים תנאים טובים או פחות טובים כי הן מהוות אחוז קטן מאוד מסך דמי ההובלה שעליהם קיימת תחרות עזה. תוצאותיה של תחרות זו נהירות לכל העוסקים בנושא. אין שום היגיון לפקח רק על מרכיב שולי כאשר כל המרכיבים האחרים כפופים למו"מ בהתאם לכללי התחרות החופשית - כללים, אותם דרשו בזמנו, בתקיפות רבה, כל ארגוני הלקוחות. עצם העובדה שמנגנון המו"מ בין לשכת הספנות ואיגוד המשתמשים עבר מן העולם, ואסור על פי חוק, אומר דרשני. בחלק גדול של מדינות העולם אגרות סוכן לא היו אף פעם מפוקחות, למרות שבעידן 'המתירני' נקבעו במו"מ בין לשכות הספנות ואיגודי המשתמשים המקומיים".

 

נציין כי בימים אלו תלויה ועומדת בקשה לתביעה ייצוגית נגד 15 סוכני אנייה מאת עמותת הצלחה. בבקשה טוענת עמותת הצלחה כי סוכני האנייה מחייבים לקוחות בעמלות שאינן מופיעות בתוספת לתקנות הנמלים, והיא נועדה לגרום לסוכני האנייה לפעול בהתאם לדין, להימנע מחיוב ביתר ולהשיב את הכספים שנגבו שלא כדין.