A.P. Moller- Maersk רשמה רווח של חמישה מיליארד דולר ב-2010

שיעורי שינוע המטענים גדלו ב-29% והם מתקרבים לרמתם ערב פרוץ המשבר הכלכלי. APM Terminals הרוויחה 793 מיליון דולר ו- Maersk Tankersהפסידה 118 מיליון דולר


00:00 ,23.02.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

קבוצת A.P. Moller- Maersk מדווחת בדוחות הכספיים המסכמים את 2010 על רווח הנאמד בחמישה מיליארד דולר. הקבוצה מייחסת את התוצאות הטובות להתאוששות של הסחר העולמי מהמשבר הכלכלי ושיפורים מתמשכים בשירות.

שיעורי שינוע המטענים הממוצע גדלו ב-29% ב-2010, זאת לאחר ירידה של 28% ב-2009. נפח המטענים גדל ב-5%. לפי דיווחי החברה תוצאות אלה מתקרבות לרמה של שנת 2008. פעילות הגז והנפט של הקבוצה רשמו רווחים של 1.7 מיליארד דולר, בשל העלייה במחירי הנפט ב-29% לכדי 80 דולר לחבית.

עוד עולה מהדוחות כי, הפעילות של APM Terminals הסתכמה ב-2010 עם רווחים של 793 מיליון דולר. כמו כן, שוק המכליות היה נמוך משמעותית בשנה החולפת והביא להספדים של 118 מיליון דולר ב-Maersk Tankers. Maersk Driling רשמו רווח של 399 מיליון דולר, גבוה משמעותית לעומת השנה הקודמת. Maersk FPSO ו-Maersk LNG רשמו הפסד של 242 מיליון דולר ו-271 מיליון בהתאמה.

בשנת 2010 השתתפה החברה ב-14 מחקרים שהביאו למספר תגליות חדשות. בנוסף, קיבלה הקבוצה חוזים חדשים בגרינלנד, בריטניה, ארה"ב, ברזיל ונורבגיה, והשקיעה בשדות נפט במקסיקו וברזיל.

מתחזיות קבוצת A.P. Moller- Maersk לשנת 2011 עולה כי, בשנה הקרובה מצפה החברה לרווח נמוך מזה של שנת 2010. עם זאת, צופה החברה כי הביקוש העולמי בשוק המכולות יעלה ב-6% עד 8% ובעיקר בסחר בין אסיה לאירופה. בתחום הנפט והגז צפויה ירידה של כ-125 מיליון חביות ועל כן צפויה גם ירידה המתבססת על מחיר לחבית נפט העומד על כ-90 דולר. ב- APM Terminals צופה החברה גידול בשיעורים וברווחים וב- Maersk Tankers צפויות התוצאות להמשיך להיות נמוכות, אם כי טובות יותר משל 2010.

בנוסף, צופה החברה כי Maersk Driling תמשיך להניב רווחים גם השנה וב- Maersk FPSO ו-Maersk LNG צפוי שיפור לטובה.

נזכיר כי, Maersk-Line רכשה לאחרונה עשר אוניות ענק בעלות קיבולת של 18 אלף TEU ב-190מיליון דולר כל אחת, עם אופציה לרכישת 20 אוניות נוספות. האוניות החדשות יסופקו לה בין השנים 2013-2015.