Seago Line נערכת מחדש בשירות הישיר מ/אל נמלי האדריאטי

Seago Line מקבוצת מארסק תציע ארבעה שירותים חדשים בין נמלי מזרח הים התיכון עם נמלי האדריטי, במסגרת הסכם לרכישת סלוטים עם חברת MSC. תציע שירות משודרג עם פקידה גם בחיפה, נוסף על אשדוד ופקידה ישירה בנמל ונציה. לאור תנאי השוק, השירות העצמאי ALEX יופסק


00:00 ,23.10.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת Seago line, המוביל הפנים אירופאי מקבוצת מארסק, תציע ארבעה שירותים חדשים בין נמלי מזרח הים התיכון עם נמלי האדריטי. זאת במסגרת הסכם חדש לרכישת סלוטים מחברת MSC שייכנס לתוקפו כבר בשבועות הקרובים.

במסגרת הסכם זה לרכישת סלוטים מחברת MSC ובכל הנוגע לשוק הישראלי, תציע Seago Line שירות שבועי ישיר בכיסוי רחב יותר עם פקידה גם בנמל חיפה, נוסף על אשדוד וכן תתוסף פקידה ישירה בנמל ונציה. זאת בנוסף ליעדים הקיימים כיום בסל השירותים של החברה.

כאמור, במסגרת השירות החדש שיקרא Adriatic Line A תציע Seago Line פקידה שבועית קבועה בנמלי קופר – טרייסט – ונציה – רוונה – חיפה – אשדוד – קופר.

השירות יחליף את הקו העצמאי שהפעילהSeago line  הקרוי ALEX, שפעל עד כה באמצעות 2 אניות מכולה בקיבולות של 1000 TEU. שירות זה יסיים את פעילותו והאניות בקו זה יפעלו בקוי סחר אחרים.

נציין כי שיתוף הפעולה החדש עם חברת MSC ייכנס לתוקפו באמצע נובמבר 2011.

"ההסכם מאפשר ל-Seago Line  להרחיב את סל השירות שלה בסחר האדריאטי תוך כדי רציונליזציה של העלויות אל מול תנאי הסחר הקיימים בשוק זה", אמר גיא וולף מנכ"ל Seago Line בישראל.

מנכ"ל Seago Line בישראל הדגיש כי אין שום קשר או השפעה של מהלך זה, עם הפעילות בשאר הקוים הישירים או בשטעון שהחברה מפעילה.