עובדי חברות הנמל מככבים ברשימת "שיאני השכר המובילים במגזר הציבורי"

בטבלת שיאני השכר שפורסמה היום על ידי הממונה על השכר מופיעים – עד למקום 100 בלבד - 15 עובדים של חברת נמל אשדוד, 9 עובדים של חברת נמל חיפה ועובד אחד של חברת נמל אילת


00:00 ,11.02.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

בטבלת שיאני השכר שפורסמה היום על ידי הממונה על השכר מופיעים – עד למקום 100 בלבד - 15 עובדים של חברת נמל אשדוד, 9 עובדים של חברת נמל חיפה ועובד אחד של חברת נמל אילת

הממונה על השכר פרסם את נתוני השכר וחריגות השכר לכאורה בגופים הנתמכים והמתוקצבים במגזר הציבורי לשנת 2006 ואת פעולות יחידת האכיפה לשנת 2007.
 
בטבלה שפורסמה במסגרת הדו"ח ואשר מפרטת את 1,000 שיאני השכר המובילים בגופים הציבוריים המשתכרים מעל ל-40 אלף שקל בממוצע לחודש (בשנת 2006) נמצא במקום העשירי נתב מחברת נמל חיפה אשר השתכר משכורת ברוטו של 64,175 שקל. בטבלה זו – עד למקום מספר 100 – מככבים 15 עובדים של חברת נמל אשדוד, 9 עובדים של חברת נמל חיפה ועובד אחד של חברת נמל אילת.
 
מבין 706 הגופים החייבים בדיווח הגישו נתונים 696 גופים (98.6%) היקף עלויות השכר בגופים המדווחים: כ-43.4 מיליארד שקל
 
הממונה על השכר והסכמי עבודה, אלי כהן, פרסם היום את דו"ח הוצאות השכר של הגופים המתוקצבים והנתמכים לשנת 2006, בהתאם לתיקון מס' 16 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. הדו"ח מכיל נתונים על 274,892 עובדים בשירות הציבורי שהועסקו ב-226,181 משרות.
 
מתוך 706 גופים החייבים בדיווח הגישו נתונים 696 גופים, המהווים כ-98.6% מהגופים החייבים בדיווח. השנה נוספו לדיווח 8 מכללות אקדמיות נוספות (שהוכרזו על ידי שר האוצר כגופים נתמכים בשנת 2006) ו- 8 תאגידי ביוב שהופרדו מהרשויות.
 
שיעורי הגשת הנתונים לפי הקבוצות השונות הם: רשויות מקומיות – 99.2%, חברות עירוניות – 96.5%, איגודי ערים – 94.5%, חברות ממשלתיות – 98.5%, מועצות דתיות – 100%, תאגידים – 100%, גופים נתמכים – 100%.
 
בסיכום כולל, נתקבלו עבור שנת 2006  נתונים על 274,892 עובדים שהועסקו ב- 226,181 משרות מלאות (לא כולל נבחרים).
 
ההיקף הכולל של עלויות השכר בקרב הגופים המדווחים מסתכם בשנת 2006 בכ-43.4 מיליארד שקל ב-696 גופים (כ-32.36 מיליארד שקל ללא עלויות מעביד, תשלומים רטרואקטיביים ותשלומי פרישה) שהגישו דיווחיהם עד נובמבר 2007.
 
בדו"ח מופיע פירוט של בעלי תפקידים ומקבלי שכר גבוה ששכרם עלה בשנת 2006 על מה שנקבע לכל גוף על פי י גודלו, ואשר עבדו לפחות 9 חודשים ב- 0.75 משרה, בממוצע שנתי, ומעלה.
 
על פי הממצאים, שכרם החודשי ברוטו של העובדים בכלל המגזר הציבורי עמד בממוצע על 11,733 שקל, שכרם החודשי ברוטו של בעלי התפקידים עמד בממוצע על 23,249 שקל ושכר עובדי הדירוגים עמד בממוצע על 11,064 שקל לעובד במשרה מלאה (אוכלוסייה קבועה).
 
בכלל המגזר הציבורי, השכר הגבוה ביותר בממוצע היה בחברות הממשלתיות: 17,477 שקל. בין בעלי התפקידים, השכר הגבוה ביותר בממוצע היה בגופים הנתמכים: 30,374 שקל. בקרב עובדי הדירוגים השכר הגבוה ביותר בממוצע היה בקרב החברות הממשלתיות: 16,642 שקל.