עורף נמל חיפה: התקדמות במו"מ בין חנ"י לחברת החשמל

בהסכם הבנות שגובש בין החברות הוגדר לו"ז לפינוי השטח המיועד להקמת מתחם השער החדש לנמל חיפה. בשלב הראשון יפונה שטח של 20 דונם, עד לתאריך 1 בינואר 2009, השטח הנותר יפונה עד 1 בינואר 2011


00:00 ,23.07.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

בהסכם הבנות שגובש בין החברות הוגדר לו"ז לפינוי השטח המיועד להקמת מתחם השער החדש לנמל חיפה. בשלב הראשון יפונה שטח של 20 דונם, עד לתאריך 1 בינואר 2009, השטח הנותר יפונה עד 1 בינואר 2011

התקדמות נוספת במו"מ בין חברת נמלי ישראל לחברת החשמל בעניין פינוי השטחים להקמת מתחם שער מודרני לנמל חיפה , באזור חוף שמן וקידום הקמת 2 יחידות ייצור מסוג מחזור משולב (מחזמ"ים) בשטח תחנת הכוח חיפה.
 
בהסכם הבנות שגובש בין החברות ואושר בסוף השבוע שעבר על ידי דירקטוריון חברת נמלי ישראל, הוגדרו לוחות הזמנים לפינוי שטח של כ-40 דונם, המשמש כיום כמתחם לוגיסטי של חברת החשמל ומיועד להקמת השער החדש לנמל חיפה.
 
על פי ההסכם, תפנה חברת החשמל את השטח בשני שלבים. בשלב הראשון יפונה שטח של 20 דונם, עד לתאריך 1 בינואר 2009, השטח הנותר יפונה עד 1 בינואר 2011.

בנוסף סוכם כי חברת נמלי ישראל תוכל לפעול לתכנון סטטוטורי כנדרש לשם ייעוד המתחם לשער נמלי. הסכם ההבנות (המתבסס על הסכם עקרונות שנחתם בינואר 2007), מתייחס כמו כן להשלמת התנאים החיוניים להיתר עבודות חפירה ומילוי קרקע לצורך הקמת 2 מחזמ"ים בשטח תחנת הכוח בחיפה, לתוואי של דרך נמלית המחברת בין נמל הקישון למסוף הכרמל ועוד.
 
צוות מו"מ משותף לשתי החברות פועל במקביל לגיבוש הסכמות מפורטות בכל הקשור לנושאים המסחריים, בהם: קביעת התמורה הכספית עבור המקרקעין המחוברים, התשתיות והוצאות העתקה הכרוכות בפינוי השטח על ידי חברת החשמל ומסירתו לחברת נמלי ישראל בשלבים.