הקלות ליבואני מזון בטיוטת חוק ההסדרים

ברוח ועדת קדמי להגברת התחרות ולהוזלת המחיר בשוק המזון מוצעים שינויים שייקלו וייעלו את תהליכי היבוא הקיימים ויאפשרו יבוא מזון מקביל לישראל


00:00 ,02.05.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

לאחרונה פורסמה טיוטת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014. במסגרת הטיוטה קיימת המלצה מעניינת, שצפויה להקל על יבואני מזון בהתאם לרוח ועדת קדמי. ההקלות נועדו להגביר את רמת התחרותיות בשוק ובכך להביא להוזלת מחירי המזון המוצע צרכן.

חוק ההסדרים במשק המדינה מובא בפני הכנסת כמעט מדי שנה. החוק עוסק בנושאים שונים, אותם הממשלה מעוניינת לשנות ולקדם באמצעות תיקונים נרחבים של דברי חקיקה שונים.

חלק מטיוטת חוק ההסדרים 2013-2014, אשר ככל הנראה תאושר בקרוב, מסדיר, בין השאר, גם את נושא יבוא מוצרי מזון וצריכה וכן את ההגבלים העסקיים החלים על השחקנים בתחום אותם מוצרים.

השינויים המוצעים שיוצגו ברשימה זו, הינם בהמשך ל"מחאת הקוטג'", שהביאה לייסודה של הוועדה לבחינת רמת התחרותיות בענף המזון ומוצרי הצריכה (ועדת קדמי), ונועדה להגביר את התחרות במשק הישראלי וכפועל יוצא להוזיל את מחירי המזון ומוצרי הצריכה, תוך שימת לב לחסמי יבוא, הפצה ושיווק במשק. המלצות ועדת קדמי היוו במידה רבה בסיס לטיוטת חוק ההסדרים החדש.


הטיוטה מציעה תיקון חקיקה אשר יקל, יקצר וייעל את תהליכי היבוא הקיימים ויאפשר יבוא מקביל של מוצרי מזון לישראל. זאת בעזרת שינוי נהלי משרד הבריאות לעניין יבוא מזון רגיל.

הדבר ייעשה בארבעה צעדים עיקריים:

1. שינוי שיטת רישום המזון המיובא, כך שבמשרד הבריאות ירשמו אתרי ייצור במקום רישום נפרד לכל מוצר מזון. הדבר יאפשר לכל יבואן רשום לייבא את כל מוצרי המזון הרגילים מכל אתר ייצור הרשום במשרד הבריאות.

2. יבוא מוצר לישראל לא יותנה בהגשת בקשה מקדמית לגבי המוצר למשרד הבריאות, אלא בהצהרת היבואן בדבר עמידת המוצר בדרישת החקיקה הישראלית.

3. יקוצר משך הזמן המרבי לשחרור משלוחי מזון מהנמל. הזמן יעמוד על לא יותר מ-24 שעות.

4. משרד הבריאות יקים מערכת ממוחשבת הנגישה לכלל הגורמים המעורבים בתהליך היבוא. כך, למשל, יוכלו יבואני מזון לפתוח תהליכים ולהגיש בקשות באמצעות האינטרנט ואף לקבל מענה דרך אותה מערכת ממוחשבת לבקשותיהם.

בד בבד עם התרת הכבלים והסרת מעמסה מכתפיהם של יבואני המזון, מוצעת גם הגברת סמכויות הפיקוח והאכיפה של משרד הבריאות בשווקים. זאת על מנת להבטיח את בטיחותו ואיכותו של המזון אשר עתיד להיכנס לשיווק בישראל.

ראוי לציין שישנם שינויים נוספים המוצעים בתחום מוצרי המזון והצריכה, כמו הבטחת והגדלת חשיפתם של מוצרים הנתונים לפיקוח ממשלתי, תוך הקצאת שטח מדף ייחודי להם. בנוסף, שקלת האפשרות לחייב את הקמעונאים הגדולים בפרסום מחירי מוצריהם באינטרנט, מחירון אשר יהיה עדכני, פומבי ונגיש.

טיוטת חוק ההסדרים תובא בקרוב להצבעתה ואישורה של הכנסת יחד עם חוק התקציב.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il