טעות בסיווג מסננים לא תמיד גוררת תשלום מס

בית משפט קיבל את עמדת רשות המכס בנוגע לסיווג, משום שלא היה מדובר במסננים "המיוחדים" למיזוג אוויר, אך קיבל גם את טענת היבואן כי פעל בתום לב


12:14 ,09.11.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, עותמאן אלשייך

מחלוקות רבות בין יבואנים לרשות המכס מתעוררות בנוגע לסיווג הנכון של טובין מיובאים על פי צו תעריף המכס, כאשר הסיווג הוא שקובע את שיעור המס (מכס או מס קנייה) המוטל בגין יבוא הטובין.

 

בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט בנושא סיווג מסנני אוויר שיובאו על ידי יבואן עבור חדרים נקיים בתעשיות המיקרואלקטרוניקה והפרמצבטיקה.

 

בית המשפט קבע כי יש לקבל את עמדת רשות המכס בנוגע לסיווג, משום שלא מדובר במסננים "המיוחדים" למיזוג אוויר, אפילו שזהו שימושם העיקרי, אך קיבל את טענת היבואן כי פעל בתום לב ולכן פטר אותו מתשלום הגרעון.

 

חברת פילט אייר בע"מ ייבאה מסננים המיועדים למכונות מיזוג אוויר וסיווגה אותם תחת פרט המכס 84.21.3940 ("מסננים המיוחדים למכונות מיזוג אוויר"), הפטור ממכס. רשות המכס דחתה בחודש יוני 2012 את הסיווג בטענה שהמסננים אינם משמשים באופן בלעדי למערכות מיזוג אויר ועל כן סיווגם בפרט 84.21.3990 ("מסננים אחרים") החייב ב-10% מכס, ובשל כך שילם היבואן גרעון וכן מסים נוספים אגב מחאה, בסך כולל של כ-123 אלף שקל.

 

היבואן טען כי פירוש המילה "מיוחדים" אינו מתייחס לשימוש בלעדי, אלא די בכך שהמסננים מסוגלים לשמש במערכות מיזוג אוויר. היבואן טען גם כי הטובין משמשים באופן מיוחד למערכות מיזוג אויר, ולראייה הטובין מיוצרים על פי הזמנה ספציפית.

 

מנגד, הגישה רשות חוות דעת מומחה ולפיה ניתן לעשות שימושים אחרים בטובין ולאו דווקא במערכות מיזוג אויר, למרות שהוסכם כי השימוש העיקרי הוא במערכות מיזוג אוויר.

 

היבואן טען לחילופין כי הוא עומד בתנאי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים וזכאי לפטור מן הגירעון, גם אם טעה בסיווג. היבואן פירט כי הוא לא כלל את המס במחירי המכירה ללקוחות, פעל בתום לב ובהסתמך על הסיווג הקודם, לא מסר ידיעה לא נכונה, ולא יכול היה לדעת על הטעות.

 

בית המשפט אימץ את פסק דין "איתורית" של בית המשפט העליון, לפיו פרשנות המילה "מיוחדים" בצו מתייחסת לשימוש בלעדי ולא לסתם שימוש או אפילו שימוש עיקרי. כלומר, על מנת להתאים לסיווג בפרט 84.21-3940, נדרש היבואן להוכיח כי השימוש של הטובין הוא אך ורק לצרכי מערכות מיזוג אויר.

 

בית המשפט בחן את חוות דעת המומחה מטעם רשות המכס והשתכנע שהטובין אינם משמשים אך ורק לצרכי מערכות מיזוג אויר, למרות שזהו שימושם העיקרי. בנוסף, העובדה שהיבואן לא הביא עד מומחה מטעמו נזקפה לחובתו. 

 

לכן, בסוגית הסיווג, התקבלה עמדת רשות המכס ונקבע כי הסיווג הוא בפרט 84.21-3990 כמסננים "אחרים".

 

בית המשפט קיבל את טענתו החלופית של היבואן, לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים וקבע שהיבואן היה רשאי להניח בתום לב, לפני פרוץ המחלוקת, כי מדובר במסננים המיוחדים למערכות מיזוג אוויר הפטורים ממס, ועוד הוכח כי המס הנוסף לא נכלל במחירי המכירה.

 

לאור האמור, בית המשפט הורה לרשות המכס להשיב ליבואן סך של 123 אלף שקל בגין המסים ששילם וסך של 20 אלף שקל בגין הוצאות משפט.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com