יבואן הורשע בהברחת סיגריות בתוך מכולת מוצרי עץ

היבואן הצהיר שהמכולה מכילה לוחות עץ דקורטיביים. מס הקנייה ומע"מ על 32 אלף פקטים הסיגריות שהוסלקו עומד על 4 מיליון שקל


00:00 ,20.02.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

לאחרונה, הרשיע בית המשפט השלום בחיפה יבואן סיגריות, שנתפס מבריח סיגריות במכולה שבה הוצהר באופן כוזב כי היא מכילה לוחות עץ דקורטיביים.

גזר הדין בתיק טרם ניתן.

על פ הנטען בכתב האישום, היבואן יצר קשר עם ספק סיני וייבא לישראל דרך נמל חיפה מכולה שבה נתפסו 32,246 פקטים (322,246 קופסאות) של סיגריות. היבואן הציג את עצמו כחברת "הלפרין ציפוי עץ", חברה שבחר באקראי על סמך חשבונית שהיתה ברשותו. באותו שם בדוי פנה היבואן לחברת עמילות המכס מנטפילד, על מנת שזו תשחרר עבורו את המכולה.

עוד עולה שהפקטים, שהונחו בתוך לוחות עץ, טעונים בתשלום מס קנייה ומע"מ בסכום של כמעט 4 מיליון שקל. למרות שהסיגריות נשאו את סימני המסחר מרלבורו, מרלבורו לייט, ופיליפ מוריס, הן למעשה לא יוצרו על ידי בעלי סימני המסחר הנ"ל.

כתב האישום ייחס ליבואן עבירות של הברחת טובין, הגשת רשימון כוזב,

החזקת טובין טעוני מס קנייה שלא שולם המס עליהם, מסירת ידיעה לא נכונה בלא הסבר סביר ועבירות שונות על פקודת סימני מסחר, הנוגעות ליבוא טובין מזויפים;

היבואן כפר בסעיפי האישום וטען שחלקו הסתכם בשכירת מחסן במושב אחיסמך, כשהמכולה הרלוונטית הובאה לשם על ידי גורם אחר.

בפסק הדין קבעה השופטת יעל פרדלסקי שהוכח שהיבואן יצר קשר עם ספק סיני לצורך ייבוא המכולה, שבתוכה הוסלקו סיגריות הנחזות כמרלבורו ומרלבורו לייט, במטרה להרוויח כסף ולשפר את מצבו הכלכלי. עוד נקבע שהוכח שהיבואן יצר קשר עם מנטפילד, ושעל סמך מסמכים שנשלחו לחברה הופק הרשימון, כשבו נכתב שבמכולה היו לוחות עץ דקורטיביים.

עוד הוכח שהיבואן התקשר בחוזה לאחסון המטען שבמכולה, כשהיתה לו כל עת שליטה על הטובין. לפיכך, קבע בית המשפט כי ליבואן היתה חזקה בטובין שבמכולה והוא אכן הבריח את הסיגריות שהוסלקו במכולה.

עוד נקבע שהוכח שחל מס קנייה על הסיגריות הנחזות, בין אם יוצרו על ידי היצרן בעל הזכויות, ובין אם מדובר בסיגריות מפירות סימן מסחר, שכן מס קנייה מוטל על הטובין מיובאים, בין אם הם אמיתיים או מזויפים.

בכל הנוגע לעבירה של הגשת רשימון כוזב, קבע בית המשפט כי לא הוכח שהיבואן אכן ביצע עבירה זו, לאור העובדה כי הפקת הרשימון נעשתה על סמך מסמכים שנשלחו מלקוח שהזדהה בשם חברת הלפרין ציפוי עץ, ולאחר שבוצעה העברה בנקאית לחשבון מנטפילד והתקבל אישור לשחרור המכולה בהתרה אוטומטית. אולם לא ניתנה כל עדות לעניין הצהרת בעל הטובין שמופיעה ברשימון ולא הובאה כל עדות לעניין זהות האדם שחתם על ההצהרה ו/או הלקוח שהזדהה כהלפרין ואשר חתם על ההצהרה.

בכל הנוגע לעבירות על פקודת סימני מסחר, קבעה השופטת שלא הובאה כל ראיה שסימן המסחר של פיליפ מוריס אינטרנשיונל נרשם בפנקס בישראל ולא הוכח שהסיגריות שנבדקו הינן הסיגריות שנתפסו במכולה.

לפיכך הורשע היבואן בביצוע עבירות של הברחת טובין, החזקת טובין טעוני מס קנייה שלא שולם המס המגיע עליהם ומסירת ידיעה לא נכונה ללא הסבר סביר. מנגד הוא זוכה, מחמת הספק, מביצוע עבירות של הגשת רשימון כוזב ועבירות על פקודת סימני המסחר.