לא כל הנוצץ זהב הוא ומצדיק פיצוי

יצואן תבע את מינהל המכס בשל עיכוב באחזקת טובין, לאחר שנחשד כי התקיימה עבירה, שגרם לירידת ערך הזהב. בית המשפט סבר אחרת


11:46 ,10.01.2016 מאת: עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

מינהל המכס, כחלק מתפקידו השגרתי, מוסמך על פי הדין לעכב שחרור של טובין, בין ביבוא ובין ביצוא, במידה ומתעורר חשד כי נעברה עבירה, כגון הצהרה כוזבת, אי הגשת מסמכים נדרשים, וכו'.

 

נשאלת השאלה, מה קורה במצב בו המינהל הפעיל את סמכות העיכוב ולאחר שהטובין עוכבו למשך חודשיים, הוחלט לשחררם? האם במצב כזה זכאי בעל הטובין לקבל פיצוי על משך תקופת העיכוב?

 

בימים אלה פורסם פסק דין שניתן בבית משפט השלום בתל אביב, בתביעה בסך של 95 אלף שקל שהוגשה נגד מינהל המכס, במסגרתה מבקש יצואן של זהב  לפצותו עקב ירידת ערך ועלויות אחסנה של הטובין בפרק הזמן שבו הם הוחזקו בידי מינהל המכס.

 

בית המשפט קבע כי העיכוב נבע מצרכי חקירה שהתבררו כסבירים בנסיבות העניין ודחה את תביעת היצואן.

 

היצואן ביקש לייצא שלושה ק"ג זהב מישראל. בנובמבר 2011 תפס מינהל המכס את הזהב, עקב חשד להצהרה כוזבת בנוגע לטובין. בינואר 2012, לאחר ביצוע חקירה ובדיקות, ניתן על ידי מינהל המכס אישור ליצוא הטובין והם יוצאו בפועל לחו"ל ונמכרו ללקוח.

 

לטענת היצואן, משך הזמן בו בוצעו על ידי מינהל המכס פעולות בדיקה וחקירה אינו סביר ונבע מרשלנות של המינהל לאורך תקופת הטיפול בעניינו. היצואן טען לנזקים הנובעים מירידת מחיר הזהב בפרק הזמן שבין חילוט הזהב לבין שחרורו. עוד נטען, כי בשל העיכוב הוא נאלץ לוותר על העסקה שעמדה על הפרק ונאלץ להתקשר בעסקה חדשה, במחיר נמוך יותר, ואת ההפרש בין שתי העסקאות הוא תובע ממינהל המכס. בנוסף טען היצואן כי נגרמו לו עלויות אחסנה שגם בהן צריך המינהל לשאת.

 

מינהל המכס טען כי החשד התעורר נוכח מסירת הצהרה כוזבת על ידי היצואן ברשימון היצוא ובמסמך ההעדפה אשר צורף לרשימון (יורו 1). במסמכים אלה צוין כי מקום הייצור בישראל הוא צפת, כאשר ידוע לכל כי אין בישראל מכרות של זהב. בהמשך, קיים מינהל המכס שורת בדיקות, חקירה ליצואן עצמו, וכן בדיקה של גרסת היצואן בעניין מימון העסקה, בשים לב לכך שהיצואן אינו עוסק בדרך קבע ביצוא זהב, והגורם שממנו רכש את הזהב, לפי הטענה, אינו המזקק. בסופו של דבר, לאחר השלמת הבדיקות שנדרשו לבחינת החשד שהיצואן מסר הצהרה כוזבת ביחס לטובין, אישר מינהל המכס את שחרור הטובין.

 

בית המשפט פתח את פסק הדין באמירה לפיה אין מחלוקת שמינהל המכס רשאי על פי הדין לעכב שחרור של טובין אם התעורר חשד שנעברה בהם עבירה, כך שהמחלוקת העיקרית נוגעת לשאלה האם עיכוב למשך חודשיים במקרה הנוכחי, היה מוצדק או לא.

 

מינהל המכס פירט והסביר את שלבי החקירה וטען כי כל הפעולות נדרשו והיו סבירות. בתחילה נטען כי בעקבות ההצהרה שמקום ייצור הזהב הוא צפת, והואיל והיצואן אינו מוכר בתחום הזהב, התעורר החשד כי מדובר במשלוח של זהב מזויף המיוצא לחו"ל לצורכי הלבנת הון, או לשם שימוש בחשבוניות פיקטיביות לצורך קבלת החזרי מס.

 

לאחר מכן בוצעה בדיקה כימית שאימתה שמדובר בזהב אמיתי ולא מזויף. לאחר מכן נבדקה עסקת הרכישה, שכן נטען שהרכישה לא היתה ישירות מן המזקק. לאחר מכן הוחלט על המשך בדיקה במערכת המודיעין של רשות המסים. לאחר מכן, זומן היצואן לחקירה ומסר כי עיסוקו הקבוע הינו בתחום הסעות ברכב לימוזינה ולא יצוא זהב, כי הוא "התגלגל" לעסקה דנן דרך חבר. בסוף החקירה החליט מינהל המכס לשחרר את הטובין.

 

בית המשפט ניתח את שלבי החקירה וקבע כי אנשי המכס פעלו באופן מקצועי וסביר, וכי משכי הזמן הנדונים שהסתכמו בחודשיים הינם סבירים. בית המשפט הזכיר כי לא מדובר במדע מדויק, או במשכי חקירה קבועים ואחידים, אלא בחקירה פלילית שכמכלול התנהלה באופן רציף וענייני, ללא הזנחה, רשלנות או שרירות כלשהי מצד המכס. לכן, נדחתה הטענה בדבר עיכוב בלתי סביר בשלבי החקירה.

 

בנוסף, היצואן טען כי גובה המכס נתב"ג אשר העיד מטעם מינהל המכס לא היה מעורב באופן אישי בחקירות ולכן עדותו אינה בעלת משקל. בית המשפט התרשם שגובה המכס דווקא שלט בפרטי החקירה ולכן דחה את הטענה. בית המשפט ציין כי העובדה שמינהל המכס הביא לעדות נציג בכיר דווקא נזקפת לטובתו, משום שגובה המכס ידע להרחיב את היריעה בנושא שיקולים רחבים יותר בחקירות המכס.

 

בנוגע להוכחת הפסדים, בית המשפט קבע כי בכל אופן, היצואן לא היה חייב למכור את הזהב לגורם אחר במחיר נמוך יותר, והיה יכול למשל להמתין לשינויים נוספים בערך הזהב. לכן, בכל מקרה, אין להטיל אחריות על מינהל המכס בגין ירידת ערך הזהב בתקופה בה הוחזק הזהב אצלה.

 

לאור האמור, נדחתה התביעה והיצואן חויב בהוצאות של 10,000 שקל.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com