מס קנייה יוחזר ליצרן במקרה וסחורה שמכר הפכה לחוב אבוד

בית משפט חייב את רשות המסים להשיב לדובק מס קנייה, לאחר שזו לא קיבלה מקלאבמרקט, שנקלעה לקשיים, תשלום עבור סיגריות שמכרה לה


00:00 ,07.02.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

יצרן ששילם רשות המסים מס קניה בגין מכירה של סחורה, אולם חלק מהסחורה לא נמכרה מאחר והמפיץ ממצא בקשיים, זכאי להחזר של מס הקנייה. כך הורה לאחרונה בית משפט שלום בהרצליה למדינה להשיב לחברת דובק את רוב מס הקנייה ששילמה, בסך 595 אלף שקל, וחייב את המדינה בתשלום הוצאות משפט בסך 75 אלף שקל. זאת לאחר שדובק לא הצליחה לגבות את התמורה מחברת קלאבמרקט, למה מכרה סיגריות.

בית המשפט קיבל את מרבית הטענות של דובק, ליצירת "חוב אבוד", ועל כן יש להשיב לה את מס הקנייה ששולם.

במהלך שנת 2005 מכרה חברת דובק לקלאבמרקט סיגריות ושילמה בעדן את רכיב מס הקנייה למדינה. בעקבות כניסת קלאבמרקט להליכי פירוק, לא שולם חלק מהתמורה עבור הסיגריות לדובק, ולחברה נותר חוב של כ-2 מיליון שקל. החוב הפך לחוב אבוד.

המדינה השיבה לדובק את המע"מ ששולם בגין החוב האבוד, אך סירבה להשיב את מס הקנייה, שהיה למעלה מ-600 אלף שקל, בגין סיגריות מתוצרת מקומית ומיובאות.

דובק טענה בפנייתה לבית משפט שלום בהרצליה, כי על פי חוק מס קנייה, יש להשיב מס קניה בגין טובין ש"לא נמכרו". טובין שתמורתם לא שולמה ולא תשולם לעולם, נטען, צריכים להיחשב כטובין שלא נמכרו לצורך החוק.

בכתב ההגנה השיבה המדינה, כי רכיב התמורה אינו מהותי לצורך בחינת השאלה אם מדובר במכירה. כאשר התמורה לא שולמה, נטען, עדיין יש לראות בהעברת הטובין כ"מכירה" ואין להשיב את המס.

השופטת מני-גור קבעה כי כאשר נישום מבקש החזר של מס ששולם, ברור שהתבצעה קודם לכן עסקה החייבת במס. בנוסף נפסק שאין לתת למונח "לא נמכרו" פרשנות כה מצמצמת כפי שמציעה המדינה, שהרי במצב כזה ייעשה שימוש מצומצם מאד בסעיף המקנה החזר ולא הגיוני שזו היתה כוונת המחוקק.

עוד נקבע, שעסקה שבגינה נוצר חוב אבוד והתמורה בעדה לא שולמה עונה בהחלט להגדרה של טובין ש"לא נמכרו", לצורך החוק. בית המשפט ציין שטובין שלא נמכרו משמעותם טובין שהעסקה בגינם לא הושלמה. מאחר ובמקרה זה שיעור המס על סיגריות גבוה מאוד, אין היגיון שהיצרן יישא במס, וכן קיים חשש שאם יצרנים ייאלצו לשאת במס הקניה במקרה של חובות אבודים, הדבר יביא לקריסתם.

בית המשפט ציין עוד כי מאחר והמדינה השיבה את המע"מ בגין העסקה, אין הבדל משמעותי בין מע"מ למס קנייה בהיבט זה של חוב אבוד. לכן, מן הראוי להשיב גם את רכיב מס הקנייה. בית המשפט דחה את טענות דובק, שעל המדינה להשיב לה גם את רכיב מס הקניה ששולם בגין הטובין המיובאים.

 

 


__________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il