נמל אשדוד יישא בעלויות רכישת ציוד, לא יצואנים

בית המשפט העליון הכריע נגד חברת הנמל, שטענה כי שיטה מסוימת להטענת גרוטאות על אוניות מסוכנת וחייבה את היצואנים בעלויות מימון רכישת ציוד חדש


10:07 ,03.04.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד ליאת רוטשילד

בית המשפט העליון הפך את פסיקת בית משפט מחוזי וקבע כי נמל אשדוד חייב להמשיך ולספק שירותי הטענה ושינוע גרוטאות ליצוא מבלי שהוא רשאי לגבות מן היצואנים כספים נוספים בגין רכישת הציוד שנדרשה על ידו.

 

מדובר במקרה בו הנמל הודיע לאחר מספר שנים, כי שיטה מסוימת להטענת גרוטאות ברזל אינה בטיחותית. אי לכך, הוא הודיע על שינוי השיטה, שהצריך רכישת ציוד חדש והעלאת הכספים שישלמו היצואנים. בית משפט מחוזי דחה את תביעת היצואנים.

 

במקרה הנדון נהגו חברות העוסקות בייצוא ומסחר בגרוטאות לשגר את הגרוטאות באמצעות הטענתן על אוניות בנמל אשדוד בשיטת פריקה לתוך "אמבטיית ענק" שסופקה על ידי הנמל.

 

אלא שהנמל הודיע לחברות, כי שיטת ה"אמבטיה" אינה בטיחותית, ובהתאם לא יספק להן שירותי שינוע באותה המתכונת, למרות שהנמל היה בעל זיכיון בנושא. בנוסף הודיע הנמל כי ככל שהחברות יבקשו להמשיך ולהטעין את הגרוטאות על האוניות, ניתן לעשות זאת באמצעות שיטת החופנים, ושהדבר מצריך רכישת מנוף ייעודי, שאת רכישתו יצטרכו החברות לממן, וכן להתחייב כלפי הנמל על היקף הייצוא העתידי.

 

במסגרת בקשה שהגישו החברות למתן צו מניעה זמני נגד הנמל, הגיעו הצדדים להסדר ביניים, לפיו, עד למתן פסק דין, הטענת הגרוטאות תעשה על פי שיטת ה"חופנים" ורכישת המנוף עבור העמסה תמומן על ידי החברות.

 

החברות טענו, כי בניגוד להחלטת נמל אשדוד, שיטת ה"אמבטיות" אינה מסוכנת, וכי בכל מקרה, גם אם נכפתה עליהן החלפת השיטה, על הנמל לשאת בעלויות שיטת ההטענה החלופית ולא עליהן.

 

בפסק הדין שנתן העליון נקבע שנמל אשדוד רשאי ואף חייב להעריך מעת לעת את שיטות העבודה הקבועות בו, לרבות החלטה להפסיק שיטת פעולה הנחשבת בעיניו למסוכנת. לגופו של עניין, אימץ בית המשפט העליון את קביעת המחוזי, כי שיטת ה"אמבטיה" הינה מסוכנת ובדין החליט נמל אשדוד להפסיק לעשות בה שימוש.

 

יחד עם זאת, נקבע כי אם נמל אשדוד החליט לשנות את שיטת ההטענה, הוא אינו רשאי לדרוש מן היצואנים אגרות נוספות למימון הציוד שאותו נדרש לרכוש, בהיותו פועל על פי זיכיון. בית המשפט העיר, כי אם הנמל סבור שרכישת הציוד מטילה עליו נטל כספי כבד, עליו לפנות למחוקק בבקשה לתקן את סכומי האגרות המשולמים לו, אך הוא אינו רשאי לעשות דין לעצמו.

 

אי לכך חויב נמל אשדוד להשיב לחברות את ההוצאות שהושתו עליהן בבית המשפט המחוזי, ובנוסף לשלם להן סכום של 40 אלף שקל בעבור הוצאות בהליך הנוכחי.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com