סלחנות עד כאן

נדחתה תביעה של יבואן נגד רשות המכס, לאחר שבית המשפט קבע שלא תמיד יש להפגין מדיניות סלחנית כלפי פגמים טכניים בהגשת תעודת מקור


12:15 ,01.05.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בית משפט השלום בבית שמש דחה תביעה של יבואן נגד רשות המכס וקבע כי על אף שיתכן שתונהג מדיניות סלחנית כלפי פגמים טכניים בהגשת תעודת מקור, או איחור קל בהגשתה, אין זה המקרה דנן.

 

משמעות פסק הדין היא שהיבואן יידרש לשלם מכס על סחורה שאין מחלוקת בין הצדדים שהינה זכאית לפטור ממכס על פי הסכמי סחר, רק בשל אי הצגת תעודה במועד.

 

על אף תוצאת פסק הדין, קיימות בו אמירות שעשויות לעודד את ציבור היבואנים, שכן בית המשפט קבע כי במקרים המתאימים, יתכן שתונהג מדיניות סלחנית כלפי יבואנים שלא הגישו במועד תעודות מקור, או שהגישו תעודות עם פגמים טכניים, ולא תישלל הטבת המכס בשל כך.

 

בשנת 2007 ייבאה חברת קומסקו לישראל שתי מכונות לגריסת אבן מארצות הברית ושילמה בגינם מכס של כ-290 אלף שקל. סוכן המכס של החברה ציין במסמכי היבוא כי מדובר ביבוא "רגיל" ובמסמכים המצורפים לא צוינה תעודת מקור, בשונה מסוג רשימון "שוק", שמאפשר מתן פטור ממכס עם הצגת תעודת מקור.

 

לאחר השחרור, הציג היבואן למכס תעודת מקור, המעידה על כך שמקור הטובין הוא בארצות הברית, וביקש להשיב לו את המכס ששולם. המכס דחה את הבקשה והיבואן פנה לבית המשפט.

 

בעתירה טען היבואן כי על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית, מדינת ישראל רשאית לוותר על הצגת תעודת מקור במצבים מסוימים, אם היא משוכנעת שהטובין עומדים בכללי המקור, כמו גם כי מדינת ישראל רשאית להפעיל שיקול דעת בעניין פגמים טכניים בתעודות.

 

לכך השיבה רשות המכס, כי הוחלט שלא לוותר על תעודות מקור אלא במצבים חריגים, בהם היבואן מודיע מראש כי תוצג תעודת מקור ומפקיד ערבות בנקאית בשווי המסים עד להצגת התעודה, וזאת לא נעשה במקרה זה. בעניין פגמים טכניים, טענה רשות המכס כי תעודה שהוגשה באיחור כמו במקרה זה אינה נחשבת כליקוי טכני.

 

השופטת מאק קלמנוביץ' קבעה כי מבחינה עובדתית, לא מדובר באיחור בהגשת התעודה, אלא בתעודה שטרם נוצרה נכון למועד שחרור הטובין מן המכס, שכן התעודה נחתמה על ידי היצואן בארצות הברית לאחר שהטובין בישראל כבר שוחררו.

 

כמו כן, זקף בית המשפט לחובת היבואן וסוכן המכס את העובדה שתהליך הפקת מסמכי היבוא היה שגוי והסחורה לא הוגדרה כזכאית להטבת מקור. יחד עם זאת, העיר בית המשפט כי דעתו אינה נוחה מכך שעבור טובין שמקומם בארצות הברית ישולם מכס. מתוך פסק הדין: "קיימת תחושת אי נוחות עקב כך שככל הנראה אין מחלוקת על כך שהטובין אכן יוצרו בארצות הברית ויכולים היו לזכות בפטור ממכס אילו עמדו בכללים. נטיית הלב היא לקבוע כי במצב כזה, יש להעלים עין מהתקלות ולאפשר לתובעת ליהנות מהפטור ממכס".

 

אך בנסיבות העניין קבע בית המשפט כי אין לאפשר ליבואן פטור ממכס, שכן לא מדובר בתקלה טכנית קלה, או שכחה, או טעות אנוש, אלא בתעודה שלא נוצרה נכון למועד השחרור מן המכס.

 

לפיכך נדחתה התביעה ובנסיבות העניין חויב היבואן בהוצאות משפט נמוכות יחסית בסך 10,000 שקל, בשים לב לכך שהיבואן שילם מכס שככל הנראה היה ניתן לקבל פטור ממנו.

 

יצוין שהיבואן יוצג על ידי משרדנו ובימים אלה אנו שוקלים הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com