סקירה: אספקת מכונה ישנה יותר- מצדיקה ביטול עסקה

לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בתל-אביב תביעה בגין הפרת התחייבות לספק מכונה משנת ייצור מסוימת. בית המשפט קבע כי שנת ייצור המכונה היא פרמטר מהותי המהווה עילה לביטול העסקה


00:00 ,09.12.2012 מאת: מאת עו"ד גיל נדל, גלעד פז

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת מישב ביקשה לרכוש מכונה לניקוב פח מאדם בשם פרימור, לאחר שמצאה את פרטיו באינטרנט. לאחר שנוצר קשר בין הצדדים, ולאחר ניהול מו"מ סייע פרימור לחברת מישב לרכוש מכונה לניקוב פח מתוצרתה של החברה הצרפתית ERMO. במסגרת ההסכם בכתב סוכם כי מדובר במכונה משנת ייצור 1996.

לאחר שהגיעה המכונה למפעלה של חברת מישב, התברר לחברה במפתיע כי מדובר במכונה אשר יוצרה בשנת 1985. עקב כך, פנתה חברת מישב לפרימור מספר פעמים וביקשה לבטל את העסקה, להשיב ליצרן ERMO את המכונה ולקבל את כספה בחזרה.

היות ופניותיה לא נענו בחיוב, הוגשה התביעה לבית המשפט.

 

פסיקת בית המשפט:

בנקודה זו הנוגעת לשנת הייצור, קיבל בית המשפט את טענת התובעת וקבע כי אי-התאמה בשנת הייצור מהווה אי-התאמה בממכר על פי חוק המכר, המאפשרת את ביטול העסקה.

בית המשפט הסתמך גם על סעיף 11(4) לחוק המכר, הקובע כי המוכר הפר את חובותיו, אם סיפק:

"נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה";

לכן, קיבל בית המשפט את חלקה הארי של התביעה והורה לפרימור להשיב לחברת מישב חלק ניכר מעלותה של המכונה, בסך כולל של כ-250,000 ש"ח בתוספת כ- 25,000 ש"ח הוצאות משפט.

[ת.א. (שלום ת"א) 163395-09 מישב בי.אם תעשיות בע"מ נ' מרדכי פרימור, השופטת חנה פלינר, פסק-דין מיום 4.11.12. ב"כ הצדדים: למישב- עו"ד ראובן פרנקו; לפרימור- עו"ד שי אבני].

הערות:

בית המשפט התבסס בפסיקתו על הוראותיו של חוק המכר, תשכ"ח-1968, העוסק בעסקאות המבוצעות בין מוכר וקונה בתוך שטחי המדינה. חוק זה מונה פרמטרים כאלו ואחרים שאם מתקיימים, רשאי הקונה לטעון לאי-התאמה בין הסחורה שהוזמנה לסחורה שסופקה בפועל, דבר המאפשר לו לבטל את העסקה.

חוק אחר מתייחס לעסקאות בינלאומיות בין מוכר וקונה (למשל כאשר ספק זר בחו"ל מוכר ליבואן ישראלי), הינו חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי), התש"ס-1999, המבוסס על אמנה וינה משנת 1980.

בהתאם לסעיף 35 לתוספת לחוק זה, על המוכר למסור טובין שהם בכמות, באיכות ובתיאור הנדרשים בחוזה.

בנוסף, קובע החוק כי רק טובין העונים על מספר קריטריונים, ייחשבו כתואמים את החוזה, ובין היתר, אם הם מתאימים למטרות שלשמן משתמשים בטובין מסוג זה, הם בעלי תכונות של טובין שהמוכר הציג לקונה כדוגמה, ועוד.

למשל, במקרה שהוכרע במאי 2012 בבית המשפט המחוזי בחיפה, נפסק כי כאשר סופק ברזל מתוצרת סין במקום ברזל מתוצרת רוסיה, מהווה הדבר הפרה של ההסכם המאפשרת את ביטולו. [ת.א. (מחוזי חיפה) 910/08 למד חברה להשקעות ומסחר בע"מ נ' ע.ג. ברזל לרשתות המזרח התיכון בע"מ).* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il