סקירה משפטית: מכס על כשרות של מוצר - מכה כואבת ליבואני המזון הכשר

בית המשפט קיבל את עמדת המכס במלואה, וקבע כי הוצאות השחיטה והכשרות הן חלק בלתי נפרד מתהליך הייצור ולכן יש לראות בהן כחלק מן המחיר ששולם עבור הכבש הכשר, והשית על היבואנים. עפ"י עו"ד גיל נדל מדובר במכה כואבת ליבואני המזון הכשר. דעה.


00:00 ,28.07.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה (22.7.13) הנחית בית המשפט מכה קשה וכואבת על יבואני מוצרי המזון הכשר לישראל. (לחצ/י כאן לקישור לידיעה בנושא)

אף שפסק-הדין עוסק במקרה ספציפי אנו סבורים כי הוא עשוי להיות בעל השפעה רוחבית על כל יבואני המזון אשר מוציאים הוצאות לצורך קבלת תעודת כשרות למוצר המיובא.

במקרה הספציפי, מדובר במחלוקת בין יבואני בשר כבש כשר לישראל לבין רשות המכס, לגבי השאלה האם יש להוסיף לערך הבשר ביבוא את עלויות הכשרות שמוציא היבואן, הכוללות תשלום לרבנות הראשית לצורך שליחת שוחט ומשגיחים כשרות למפעל הבשר בחו"ל.

רשות המכס טענה כי עלויות הכשרות הן חלק בלתי נפרד מן המחיר ששולם עבור העסקה;

לחילופין, נטען כי יש להוסיף את עלויות הכשרות למחיר העסקה בהיותן דומות להוצאות של פיתוח ועבודות אמנות;

היבואנים טענו כי את המכס, בשיעור 50% המוטל על בשר כבש, יש להטיל רק על ערך הבשר לצרכי המכס, כולל הובלה וביטוח, אך ללא הוצאות הכשרות. היבואנים טענו כי פקודת המכס קובעת ש"ערך העסקה" הוא המחיר ששולם לספק-מוכר ומכיוון שהתשלום עבור הוצאות הכשרות שולם לצד ג', אין בסיס חוקי למסותו, ואין בסיס גם להוסיף הוצאות אלה משום שאינן דומות לפיתוח ועבודות אמנות.

בית המשפט קיבל את עמדת המכס במלואה, וקבע כי הוצאות השחיטה והכשרות הן חלק בלתי נפרד מתהליך הייצור ולכן יש לראות בהן כחלק מן המחיר ששולם עבור הכבש הכשר, והשית על היבואנים הוצאות משפט אגב הדחייה.

להלן הקביעות העיקריות של בית המשפט:

"הטובין המיובאים הם בשר כבש כשר. אין מדובר בבשר כבש כלשהו, שהוסיפו לו את תהליך ההכשרה על מנת לקדם את מכירותיו, שהרי אלמלא היה בשר הכבש מוכשר בחו"ל, לא היה ניתן לייבאו לישראל... תהליך הייצור מתבצע במפעל אשר הותאם מלכתחילה לביצוע הליך השחיטה והכשרות. כך, קו הייצור שלו הותאם באופן שיעמוד בדרישות הכשרות, וחלק מתהליך ההכשרה (המלחה) מבוצע אוטומטית בקו הייצור... התהליך עצמו אינו ניתן להפרדה. לא ניתן ליצור סיטואציה לפיה המפעל ייצר את הבשר, ואילו תהליך ההכשרה יבוצע בזמן אחר ובמקום אחר. מדובר בתהליך אחד, שלוב. תהליך עבודת משגיחי הכשרות שתפקידם להשגיח על תהליך ייצור הבשר ואריזתו – עבודה זו אינה חלק אינטגרלי מתהליך ייצור הבשר, שהרי ניתן היה לייצר את הבשר גם בלא שמשגיחי כשרות ישגיחו על התהליך, אלא שעבודתם מהווה חלק אינטגרלי מתהליך ייצור הבשר הכשר, שכן בלעדי עבודה זו, אין זוכה הבשר לתעודת ההכשר הנדרשת לצורך יבואו לישראל".

חשוב לזכור כי מדובר בפסק-דין של בית משפט שלום בלבד, שפסיקותיו אינן מחייבות את בתי המשפט האחרים, וקיים סיכוי שבנסיבות אחרות יגיעו בתי המשפט לתוצאה אחרת. אנו מקווים כי באם יוגש ערעור על פסק-דין זה, תתהפך התוצאה בבית המשפט המחוזי.

משרדנו מטפל גם הוא בסוגיה דומה הנוגעת לעלויות כשרות על מוצר מיובא בתחום המזון, ובאותו המקרה טרם ניתן פסק-דין.

באם תוצאת פסק-הדין תיושם באופן גורף על ידי המכס על כל יבואני המזון הכשר, הדבר עשוי להטיל עליהם נטל כספי כבד שככל הנראה יגולגל, בסופו של דבר, לידי הציבור הרחב.

בשלב הביניים, הצעתנו ליבואני המזון הינה להמתין לקבלת פסקי-דין נוספים בסוגיה זו, ולנהל הליכי השגה עם המכס בניסיון להגיע להסדרים כאלו ואחרים עד להכרעה סופית בנושא. אפשרות נוספת היא לפנות לרשות המיסים באופן מסודר על מנת להגיע להסדר מוסכם על שינוי המצב באמצעות נוהל או בחקיקה.

[ת.א. (שלום ראשל"צ) 3596/08 נטו מלינדה סחר בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל-רשות המכס, פסק-דין מיום 22.7.13, השופט יחזקאל קינר. ב"כ הצדדים: ליבואנים – עו"ד קרונפלד, דורות ואסף ממשרד איתן מהולל, שדות ושות'. לרשות המכס- עו"ד מיכל ריצ'ולסקי מפרקליטות מחוז ת"א-אזרחי]* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com