עודכנה רשימת הפיקוח על יצוא ביטחוני דו-שימושי

לאחרונה פורסמו השינויים שהוטעמו ברשימת הפיקוח תחת הסדר Wassenaar על הטובין הדו-שימושיים לשנת 2016. השינויים התקבלו פה אחד על ידי המדינות החברות להסדר


11:52 ,02.03.2016 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מטרתם להביא להסדרת הפיקוח על יצוא ביטחוני מטעמי ביטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

 

בכל שנה קלנדרית חדשה מתפרסמים עדכונים לרשימת הפיקוח תחת הסדר Wassenaar. לאחרונה פורסמו השינויים שהוטעמו ברשימת הפיקוח על הטובין הדו-שימושיים לשנת 2016, אשר התקבלו פה אחד על ידי המדינות החברות להסדר.

 

חשוב להבהיר כי בסקירה זו יובאו אך ורק עיקרי הדברים, ולא כל השינויים. אנו ממליצים לכל חברה שמוצריה משתייכים לאחד מהתחומים הטכנולוגיים שמצויים בפיקוח, לעיין ביסודיות בשינויים בנוסחם המלא.

 

פרק הוראות כלליות

התווספה הנחיה בחלק ההוראות הכלליות שבהסדר, לפיה על רכיבי אבטחת מידע יחולו הוראות קטגוריה 5.2 ("אבטחת מידע"), גם כאשר אותם רכיבים הינם חלקים, תוכנה או אמצעי אחר המשמשים בטובין שאינם משתייכים לקטגוריה 5.2. שינוי זה מהווה הרחבה של רשימת הטובין הדו-שימושיים, ומכאן שממועד התיקון ואילך, טובין שבעבר היו חופשיים מפיקוח, יחויבו עתה ביצוא מלווה ברישוי.

 

קטגוריית חומרים מורכבים וציוד נלווה

עודכנה הגדרת "מחוללים ביולוגיים" עבור פרט 1.A.4 הכולל ציוד מיגון, ציוד גילוי וזיהוי ורכיביהם. ההגדרה החדשה קובעת כדלהלן: "For the purposes of 1.A.4., 'biological agents' are pathogens or toxins, selected or modified (such as altering purity, shelf life, virulence, dissemination characteristics, or resistance to UV radiation) to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment".

 

עקב חידוש זה, ציוד מעבדה ומחקר רב עשוי לענות על הגדרה זו ובהתאם לכך להיות נתון לפיקוח. עדכון החומרBTNEN  לרשימת החומרים הנפיצים [פרטי החומר: Bis(2,2,2-trinitro ethyl)-nitramine, CAS 19836-28-3].

 

קטגוריית עיבוד חומרים

בוצע עדכון להגדרת המוצר בפרט 2.B.1: "Machine tools and any combination thereof, for removing (or cutting) metals, ceramics or "composites", which, according to the manufacturer's technical specification, can be equipped with electronic devices for "numerical control"…".

 

הרחבת הפיקוח על ציוד ומערכות לבחינה והערכה מימדית (למשל באמצעות ציוד אופטי, אלקטרוני).

 

קטגוריות מחשבים וטלקומוניקציה

בוצע עדכון פרמטרים טכניים שונים שמהווים תנאי הסף לטובין בפיקוח.

 

קטגוריית אבטחת מידע

כמעט כל הקטגוריה נבחנה ונכתבה מחדש. מומלץ לעיין ביסודיות ולבחון את ההגדרות שבקטגוריה. בין השאר, הוכנסו לפיקוח טובין וחלקים מתחום הקריפטוגרפיה, Bypassing ומערכות לאבטחה שאיננה מסוג קריפטוגרפיה (כולל חלקים כגון כבלי תקשורת ייעודיים).

 

קטגוריית חיישנים ולייזרים

עדכון פרמטרים ללייזרים וחיישנים שונים עליהם יחול פיקוח (בעיקר רגישים).

 

קטגוריית ציוד ימי

הגדרה מחדש של ציוד לביצוע פעולות בסביבה תת-ימית (כולל שימוש בלייזרים, שליטה במכונות תת-ימיות ועוד).

 

לבסוף נציין כי לאחרונה הובהר על ידי נציגי אגף המכס ברשות המסים, וכן על ידי נציגי משרד הכלכלה, כי במהלך שנת 2016 תחל מגמה של בקרה ואכיפה בתחום הפיקוח על יצוא טובין דו-שימושיים. חלק ממגמה זו תופעל באמצעות הטלת חובת "תצהיר יצואן" – כל יצואן יחוייב להצהיר כי הטובין אותם מייצא אינם נתונים לפיקוח או לחלופין מפוקחים ומיוצאים על ידו ברישיון.

 

לאור זאת, הרי שהחשיבות לעיין ולנתח את רשימות הפיקוח המעודכנות החלות על הטובין השונים גדלה ביתר שאת.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com