פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן

בית משפט חייב את רשות המכס להעביר ליבואן כלי רכב חקלאיים מסמכים של שתי ועדות הנוגעים לסיווג הכלים במסגרת תביעה על חיוב מסי קנייה


12:09 ,10.11.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

מחלוקות בין יבואנים לבין רשות המכס בנושא גילוי מסמכים במהלך ניהול תביעה משפטית הן נפוצות ומתקיימות כדבר שבשגרה.

 

לרוב מתגוננת רשות המכס בטענה של חיסיון, או מעלה טענה לפיה המסמך מהווה תרשומת פנימית שאין לגלותו; מנגד היבואן טוען כי מדובר במסמך החיוני לצורך ניהול תביעתו, כשבית המשפט נדרש לבצע איזון ולקבוע זכותו של מי גוברת.

 

מדובר ביבואן שעוסק ביבוא כלי רכב חקלאיים לישראל. רשות המכס טענה כי סיווג כלי הרכב הינו בפרט  87.04-3190 כ"כלי רכב אחרים" החייב ב-83% מס קנייה ודרשה מהיבואן גרעון רטרואקטיבי בגין יבוא כלי הרכב, ואילו היבואן טען כי סיווגם בפרטי מכס הפטורים ממס (87.04-1000, 87.04-3120 או 87.09).

 

בטרם הגשת התביעה, הגיש היבואן לרשות המכס בקשה לפטור אותו מן הגירעון הרטרואקטיבי לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר). הנושא עלה לדיון בוועדת מסים עקיפים מקומית בבית המכס מרכז (ראשון לציון), והועבר לאחר מכן לדיון בוועדת מסים עקיפים עליונה שבהנהלת המכס. הוועדה העליונה דחתה את בקשת היבואן.

 

במסגרת ההליכים המקדמיים שבתיק, דרש היבואן, שיוצג על ידי משרדינו, לקבל העתקים מהמלצת הוועדה המקומית וכן העתקים של הפרוטוקולים של הדיונים בשתי הוועדות - המקומית והעליונה. הוא טען כי מדובר במסמכים רלוונטיים למחלוקת וכי זכותו על פי דין לקבל העתק מהם. היבואן טען כי בהליכים שנוהלו מול יבואן אחר, מסרה רשות המכס בהסכמה מסמכים אלה ולכן אין בהם חיסיון.

 

רשות המכס מסרה בהסכמה רק את החלטת הוועדה העליונה וסירבה למסור את המלצת הוועדה המקומית ואת הפרוטוקולים, בטענה כי מדובר במסמכים חסויים שהינם תרשומות פנימיות. ביחס להמלצת הוועדה המקומית נטען כי  לא מדובר בהחלטה המחייבת, אלא בהמלצה שניתנה בשלב קודם בתהליך.

 

בהחלטתה מהשבוע קיבלה השופטת אשרית רוטקופף את בקשת היבואן והורה לרשות המכס לחשוף בפניו את המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית וכן את הפרוטוקולים של הדיונים בשתי הוועדות - המקומית והעליונה.

 

בית המשפט קבע כי מאחר ורשות המכס מסרה, בהסכמה, במסגרת הליך משפטי אחר, את הפרוטוקולים וההחלטות של ועדת מסים עקיפים, הרי שלצורך מניעת אפליית היבואן במקרה זה יש לנקוט דין דומה ולמסור לו את המסמכים.

 

לגבי המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית (בית המכס מרכז), העלה בית המשפט תמיהה מדוע מסמך זה אמור להיות חסוי כטענת רשות המכס, שעה שלא מדובר בפרוטוקול, אלא בהחלטה של ועדה, יהא כינויה אשר יהא (המלצה או החלטה).

 

לאור זאת, דחה בית המשפט את התנגדות רשות המכס ואת טענות החיסיון והורה למסור את המסמכים ליבואן.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com