תתוקן החלטת המדינה בעניין ערובה זמנית

בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים הורה על מחיקת עתירה נגד מנכ"ל משרד התמ"ת בחקירת היטלי סחר


00:00 ,27.03.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים הורה על מחיקת עתירה שהגישה חברה נגד מנכ"ל משרד התמ"ת בנושא של ערובה זמנית בחקירת היטלי סחר.

חברת גומי עין שמר היא יצרן מקומי של סוליות גומי, המשמשות לחידוש צמיגים של משאיות, אוטובוסים ורכבי הובלה. החברה הגישה לממונה על היטלי הסחר במשרד התמ"ת תלונה על יבוא בהיצף מדרום אפריקה, שגרם לה לנזק ממשי.

בחודש ינואר 2012 החליט הממונה שממצאי הביניים בחקירה מצדיקים הטלת ערובה זמנית בשיעור של 28% ממחיר היבוא CIF למשך תקופה של שישה חודשים. בעקבות תיקון חוק היטלי סחר מתחילת שנת 2011, החלטה כזו הנוגעת לערובה זמנית וטעונה את אישור מנכ"ל משרד התמ"ת.

במקרה זה, סירב מנכ"ל משרד התמ"ת לאשר את הערובה הזמנית. הוא טען שממצאי החקירה אינם מוכיחים בצורה משכנעת נזק וקשר סיבתי בין ההיצף לבין הנזק. עוד קבע המנכ"ל כי הגדרת המוצר תחת החקירה היתה רחבה מדי וכוללנית.

החברה הגישה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים עתירה מנהלית כנגד מנכ"ל משרד התמ"ת, בטענה שסירובו לאשר את הערובה הזמנית היה שרירותי, בלתי סביר ובלתי הגיוני, כשממצאי הממונה על היטלי הסחר היו מבוססים והצדיקו את הערובה. במקביל, הגישה החברה למנכ"ל משרד התמ"ת הבהרות, בניסיון לשכנע אותו לחזור בו מסירובו.

בתגובת המדינה שהוגשה לבית המשפט, נטען שלאור ההבהרות שהגישה החברה, מבוטלת החלטת הממונה והחלטת המנכ"ל, וכי בסוף חודש אפריל 2012 תפורסם החלטה חדשה בעניין הערובה הזמנית.

השופט ד"ר יגאל מרזל קבע כי מאחר והמדינה מסרה לבית המשפט שבסוף חודש אפריל 2012 תתפרסם החלטה חדשה בעניין ערובה זמנית, הרי שהעתירה במתכונתה הנוכחית מתייתרת. עוד נקבע, שלאחר פרסום ההחלטה החדשה של הממונה, תוכל החברה, במידת הצורך, לעתור מחדש כנגד אותה החלטה, אם זו לא תהיה לרוחה.

בית המשפט הורה שלא לחייב את מי המצדדים בהוצאות משפט.

 

_________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il