האם הנחות פרסום, דמי הפצה ודמי אחריות הם חלק מהערך לצרכי מכס

לשכת סוכני מכס והמשלחים הבינלאומיים תל אביב ביקשה מרשות המסים לדון בנייר עמדה הנוגע להערכת טובין, שאמור להיכנס לתוקף ב-1 ביולי


00:00 ,28.06.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

לאחרונה פרסמה רשות המכס טיוטת נייר עמדה, הנוגעת להערכת טובין לצרכי מכס בשלושה נושאים: הוצאות פרסום, דמי הפצה ותשלום בעבור אחריות.

על פי הטיוטה, מדובר בעמדה שגובשה על ידי המכס בנושאים אלה, לפיה יש להוסיף לערך העסקה דמי הפצה ותשלום בעבור אחריות, ואין להתחשב בהוצאות פרסום. הטיוטה אמורה להיכנס לתוקף החל מתאריך 1 ביולי.

בתאריך 26 ביוני שיגר עו"ד גיל נדל, בשם לשכת סוכני מכס והמשלחים הבינלאומיים תל אביב, מכתב למנהל רשות המסים דורון ארבלי, ובו פירט את התייחסותו המקצועית לנייר העמדה. על פי עמדת לשכת סוכני המכס תל אביב, מדובר בהצעה שאינה עולה בקנה אחד עם פקודת המכס והסכם הערכת טובין במסגרת גאט"ט, ויש לקיים בעניין דיון מעמיק.

ביחס להוצאות הפרסום נכתב בטיוטת רשות המכס, כי אם המוכר משפה את הקונה בהוצאות פרסום שהוציא הקונה, הקונה לא יוכל לבצע הפחתה של הוצאות הפרסום מערך העסקה.

במכתבו טען נדל כי פקודת המכס וההסכם הבינלאומי מתירים להתחשב בהנחות שקיבל הקונה על ערך הטובין במקרים מסוימים (בעיקר: כאשר לא מדובר בהנחה רטרואקטיבית), בעוד שטיוטת רשות המכס שוללת א-פריורית התחשבות בהוצאות פרסום, ללא קשר לשאלה אם הן עומדות בתנאים להכרה כהנחה.

ביחס לדמי הפצה, טענה טיוטת רשות המכס כי תשלומים כאלה ששילם הקונה בעבור הזכות להפיץ את הטובין במדינת ישראל, יצטרפו לערך העסקה לצרכי המכס. עוד נטען, כי באם מדובר בדמי הפצה המשולמים עבור תקופה מסוימת, יחולקו דמי ההפצה עבור הטובין שיובאו באותה תקופה.

בעניין זה השיבה לשכת סוכני המכס תל אביב, כי פקודת המכס אינה מתירה להוסיף לערך העסקה דמי הפצה, אלא שהיא קובעת תשלומים מוגדרים, שיש להוסיפם, ודמי הפצה אינם אחד מהם.

נדל ציין עוד, כי לדמי הפצה ערך נפרד מן הטובין, במיוחד במצב בו מדובר בזכות הפצה בלעדית בישראל, שהינה בעלת ערך עצמאי ונפרד מן הזכות למכור ולשווק בישראל את המוצרים.

ביחס לתשלום בעבור אחריות, טוענת טיוטת רשות המכס כי תשלום שמשלם הקונה בעבור מתן שירותי אחריות לטובין המיובאים נכלל בערך העסקה, גם אם מדובר בתשלום נפרד מהתשלום בעבור הטובין עצמם.

בעניין זה השיבה לשכת סוכני המכס, כי מדובר בקביעה כוללנית ופסקנית, המתעלמת מכך שמרכיב האחריות הינן נפרד מהטובין, ושחלק ממנו נעשה לאחר היבוא, ושיש לבדוק האם תשלומו הוא תנאי ליבוא הטובין. עוד ציין עורך דין נדל כי יש לבדוק האם לא יווצר במצב כזה כפל מס, שבו ימוסו גם דמי האחריות וגם טובין שייובאו ללא תשלום במסגרת האחריות.

לשכת סוכני המכס תל אביב ביקשה לקיים דיון מעמיק בנושא זה עם מנהל רשות המסים.

______________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il