גירעון של 27.7 מיליארד שקל בסחר החוץ בסחורות מתחילת השנה

יבוא הסחורות בנובמבר עמד על 19.4 מיליארד שקל והיצוא הסתכם ב-17.9 מיליארד שקל. הגירעון המסחרי בחודש עמד על 1.5 מיליארד שקל


10:27 ,16.12.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש נובמבר הסתכם יבוא הסחורות ב-19.4 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-17.9 מיליארד שקל והגירעון בסחר בסחורות ב-1.5 מיליארד שקל. מתחילת השנה מסתכם הגירעון בסחר בסחורות ב-27.7 מיליארד שקל, בהשוואה ל-41.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

נובמבר 2015

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-נובמבר היווה 83.0% מהיבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים), לעומת 76.8% באותם חודשים אשתקד.

 

הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) ב-11 החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל בממוצע לחודש, 30.2 מיליארד שקל במונחים שנתיים, בהשוואה ל-49.4 מיליארד שקל בשנת 2014.

 

בחודשים ספטמבר-נובמבר ירד יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-2.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.4% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט.

 

בחודשים ספטמבר-נובמבר ירד יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-0.2% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 7.5% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט.

 

סחר הסחורות בחודש נובמבר הושפע, בין השאר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש נובמבר התחזק השקל ביחס לרוב המטבעות: ביחס לאירו (3.9%), הלירה שטרלינג (0.2%), ביחס לין היפני (1.4%) וביחס לפרנק השוויצרי (3.5%). לעומת זאת, נחלש השקל ביחס לדולר ארה"ב ב-0.7%.

 

יבוא הסחורות

43% מיבוא הסחורות בנובמבר היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 19% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-23% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד, על פי נתוני המגמה, ב-0.5% בספטמבר-נובמבר, בהמשך לירידה של 0.6% ביוני-אוגוסט. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מתכות אל-ברזליות ירד ב-19.6% בחישוב שנתי, יבוא עץ ומוצריו ירד ב-13.8% בחישוב שנתי ויבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה ירד ב-13.0% בחישוב שנתי. לעומת זאת, עלה יבוא תשומות לחקלאות ב-58.9% בחישוב שנתי (עלייה של 3.9% בממוצע לחודש).

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה של 1.7% ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר, לאחר עלייה של 6.7% בחישוב שנתי בחודשים יוני- אוגוסט. יבוא כלי תחבורה ירד ב-12.0% בחישוב שנתי/ לעומת זאת, עלה יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-70% מיבוא מוצרי השקעה) ב-0.7% בחישוב שנתי.

 

בחודשים ספטמבר-נובמבר עלה יבוא מוצרי צריכה על פי נתוני המגמה ב-3.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.6% בחודשים יוני- אוגוסט.

 

בספטמבר-נובמבר עלה יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה וכלי בית) ב-6.1% בחישוב שנתי. עיקר העלייה היתה ביבוא מזון ומשקאות, שעלה ב-15.7% בחישוב שנתי. יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה באותה תקופה ב-4.3% בחישוב שנתי.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר ב-22.0 מיליארד שקל, לעומת 27.4 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2014, ירידה של 19.8%.

 

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר ב-27.2 מיליארד שקל, לעומת 42.6 מיליארד שקל באותם חודשים אשתקד, ירידה של 36.1%. ירידה זו נובעת בעיקר מירידת מחירים עולמית של חומרי אנרגיה.

 

יצוא הסחורות

83% מיצוא הסחורות בחודש נובמבר היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 15% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

על פי נתוני המגמה ירד היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) בספטמבר-נובמבר ב-1.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.7% בחישוב שנתי בחודשים יוני- אוגוסט.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העצמה הטכנולוגית:

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-50% מכלל היצוא התעשייתי, למעט יהלומים) עלה בספטמבר-נובמבר, על פי נתוני המגמה, ב-3.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 0.9% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים, שעלה ב-20.2% בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (31% מכלל היצוא התעשייתי) ירד, על פי נתוני המגמה, ב-3.5% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר, בהמשך לירידה של 15.4% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 17.3% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור כלי תחבורה והובלה.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (12% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-21.8% בחישוב שנתי (ירידה של 2.0% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 16.6% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט . עיקר הירידה ביצוא ענף תעשיית מתכות בסיסיות 43.1% בחישוב שנתי (ירידה של 4.6% בממוצע לחודש).

 

בחודשים ספטמבר-נובמבר ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי), ב-7.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 3.8% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 12.9% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-נובמבר, לפי נתונים מקוריים, ב-26.9 מיליארד שקל, לעומת 32.4 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2014.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-נובמבר ב-4.1 מיליארד שקל (נתונים מקוריים), ירידה של 6.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2014. יצוא גידול פרחים ירד ב-13.0% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2014.