גירעון של 7.7 מיליארד שקל בסחר החוץ של ישראל מאז תחילת השנה

בחודש אפריל עמד היבוא על 18.4 מיליארד שקל והיצוא הסתכם ב-15.7 מיליארד שקל, הגירעון המסחרי עומד על 2.7 מיליארד שקל


11:06 ,13.05.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש אפריל הסתכם יבוא הסחורות של ישראל ב-18.4 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-15.7 מיליארד שקל והגירעון בסחר בסחורות ב-2.7 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון בסחר בסחורות ב-7.7 מיליארד שקל (23.2 מיליארד שקל במונחים שנתיים).

 

על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים (פברואר-אפריל) חלה ירידה של 13.1% ביצוא הסחורות וירידה של 1.6% ביבוא מוצרי צריכה.

 

אפריל 2015

יצוא הסחורות בחודשים פברואר-אפריל היווה 85.4% מהיבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים), לעומת 77% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בארבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-7.7 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 14.2 מיליארד דולר ינואר-אפריל 2014.

 

בחודשים פברואר-אפריל עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-2.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 10.5% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2014 -ינואר 2015.

 

בחודשים פברואר-אפריל ירד יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-13.1% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 4.8% בחישוב שנתי בנובמבר 2014-ינואר 2015.

 

סחר הסחורות בחודש אפריל הושפע, בין השאר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש אפריל התחזק השקל ביחס לדולר ארה"ב ב-1.5%, ביחס לאירו התחזק ב-1.9%, ביחס לפרנק השווייצרי הנחלש ב-0.2%, ביחס ללירה שטרלינג התחזק ב-1.6% וביחס ליין היפני התחזק השקל ב-0.8%.

 

יבוא סחורות

45% מסך יבוא הסחורות באפריל היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 18% יבוא מוצרי צריכה, 13% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-24% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה ב-5.6% בפברואר-אפריל, בהמשך לעלייה של 17% בנובמבר 2014-ינואר 2015.  פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה עלה ב-10.3% בחישוב שנתי, יבוא מוצרי מזון גולמיים עלה ב-18.8% בחישוב שנתי ויבוא מתכות אל-ברזליות עלה ב-5.9% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא תשומות לחקלאות ב-9.4% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים), שעלה ב-7.5% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל, בהמשך לעלייה של 2.6% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר2014-ינואר 2015. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-71% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-18.8% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא כלי תחבורה להשקעה ב-21.6% בחישוב שנתי (ירידה של 2.0% בממוצע לחודש).

 

בחודשים פברואר-אפריל ירד יבוא מוצרי צריכה על פי נתוני המגמה ב-1.6% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 4% בחודשים נובמבר 2014-ינואר 2015.

 

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-4.0% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל. עיקר העלייה היתה ביבוא מזון ומשקאות, שעלה ב-7.7% בחישוב שנתי. לעומת זאת, יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד בפברואר-אפריל ב-9.5% בחישוב שנתי.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-אפריל ב-8.8 מיליארד שקל, לעומת 9.7 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2014.

 

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בארבעת החודשים הראשונים של השנה ב-10.5 מיליארד שקל, נמוך ב-35% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא סחורות

83% מסך יצוא הסחורות בחודש אפריל היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 15% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד בפברואר-אפריל ב-12.1% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 4.6% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2014- ינואר 2015.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית: יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-51% מכלל היצוא התעשייתי, למעט יהלומים) עלה בפברואר-אפריל, על פי נתוני המגמה, ב-12.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 40.3% בחישוב שנתי בנובמבר 2014-ינואר 2015 (עלייה של 2.9% בממוצע לחודש). נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ברוב ענפי היצוא בתעשיות אלו.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (31% מכלל היצוא התעשייתי) ירד, על פי נתוני המגמה, ב-32.8% בחישוב שנתי בפברואר- אפריל (ירידה של 3.3% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 16.4% בחישוב שנתי בנובמבר2014-ינואר 2015. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 39.3% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי (ירידה של 4.1% בממוצע לחודש).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (11% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-35.4% בחישוב שנתי (ירידה של 3.6% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 34.9% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2014-ינואר 2015 (ירידה של 3.5% בממוצע לחודש).

 

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 25.6% ביצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בסיסית בחישוב שנתי (ירידה של 2.5% בממוצע לחודש).

 

בחודשים פברואר-אפריל עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי), ב-6.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 17.6% בחישוב שנתי, בחודשים נובמבר 2014-ינואר 2015. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 13.3% ביצוא ענף ייצור טקסטיל, מוצרי הלבשה, עור ואביזרים נלווים.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-אפריל, לפי נתונים מקוריים, ב-11.8 מיליארד שקל, לעומת 12.7 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2014.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אפריל ב-2.1 מיליארד שקל (נתונים מקוריים), ירידה של 14.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2014. יצוא גידול פרחים ירד ב-34.5% באותה תקופה.