הגירעון המסחרי בסחר סחורות בספטמבר: 2.4 מיליארד שקל

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-18.6 מיליארד שקל, עלייה של 19.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד


14:10 ,25.10.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

ספטמבר 2015

יבוא הסחורות (ברוטו, למעט יהלומים) הסתכם ב-14.6 מיליארד שקל. 36% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופאי, 14% מארצות הברית, 24% מארצות אסיה ו-26% משאר הארצות.

 

יצוא הסחורות (ברוטו, למעט יהלומים) בחודש ספטמבר הסתכם ב-12.2 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) ב-2.4 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופאי היווה 26%, לארצות הברית 25%, לארצות אסיה 28% ו-21% לשאר הארצות.

 

המאזן המסחרי בסחר בסחורות (ינואר-ספטמבר)

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-ספטמבר ב-18.6 מיליארד שקל, עלייה של 19.1% לעומת הגירעון בחודשים המקבילים ב-2014.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-ספטמבר ב- 6.4 מיליארד שקל, נמוך ב-44.8% לעומת ינואר-ספטמבר 2014.

 

במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם בחודשים ינואר-ספטמבר עודף של 9.1 מיליארד שקל, לעומת עודף של 6.6 מיליארד שקל בינואר-ספטמבר 2014, עלייה של 39.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2014.

 

יבוא סחורות יולי-ספטמבר  

על פי נתוני המגמה, היבוא מארצות האיחוד האירופאי עלה ב-4.9% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר, בהמשך לעלייה של 4.2% באפריל-יוני 2015. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מאירלנד, מהולנד ומבולגריה.

 

היבוא מארצות הברית ירד ב-15.2% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר, בהמשך לירידה של 9.2% באפריל-יוני.

 

בחודשים יולי-ספטמבר ירד יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-5.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 7.0% באפריל-יוני. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) ממלזיה ומפיליפינים.

 

יבוא הסחורות משאר הארצות ירד ב-29.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים (ירידה של 2.9% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 31.0% באפריל-יוני (ירידה של 3.0% בממוצע לחודש). בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מקולומביה ומאתיופיה.

 

יצוא סחורות יולי-ספטמבר

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-28.6% בחישוב שנתי (ירידה של 2.8% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 13.9% באפריל-יוני. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לאיטליה, למלטה ולפינלנד.

 

היצוא לארצות הברית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-17.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 23.0% באפריל-יוני (ירידה של 2.2% בממוצע לחודש).

 

יצוא הסחורות לשאר הארצות ירד ב-19.5% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לירידה של 33.9% (ירידה של 3.4% בממוצע לחודש) באפריל-יוני. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לאוקראינה, לתורכיה ולקוסטה ריקה.

 

לעומת זאת, יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה ב-7.6% בחישוב שנתי יולי-ספטמבר, בהמשך לעלייה של 22.0% באפריל-יוני (עלייה של 1.7% בממוצע לחודש). בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לאינדונזיה, לווייטנאם ולהודו.

 

יצוא ויבוא סחורות של ברזיל

יצוא הסחורות מברזיל בשנת 2014 הסתכם ב-225.1 מיליארד דולר, ירידה של 7.1% לעומת שנת 2013. קבוצות הסחורות העיקריות ביצוא הן: עפרות ברזל ותרכיזיהן, לרבות פריטים קלויים של ברזל; פולי סויה, אם שבורים או לא; שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, גולמיים. הארצות העיקריות שאליהן ייצאה ברזיל בשנת 2014 היו: סין, ארצות הברית וארגנטינה.

 

היבוא לברזיל מכלל ארצות העולם

יבוא הסחורות לברזיל בשנת 2014 הסתכם ב-229.1 מיליארד דולר, ירידה של 4.4% לעומת שנת 2013. קבוצות הסחורות העיקריות ביבוא הן: שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, חוץ מגלמיים; שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, גלמיים. הארצות העיקריות שמהן ייבאה ברזיל בשנת 2014 היו: סין, ארצות הברית וארגנטינה.

 

נתוני הסחר בסחורות בין ישראל לברזיל

בין השנים 2014-2008 ירד העודף במאזן סחר הסחורות בין ישראל לברזיל, מעודף של 874.6 מיליון דולר לעודף של 741.2 מיליון דולר. באותה התקופה היבוא מברזיל לישראל קטן מ-297.3 מיליון דולר ל-180.9 מיליון דולר.

 

העודף בסחר הסחורות בין ישראל לברזיל, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב-473.0 מיליון דולר, שהם כ-630.7 מיליון דולר במונחים שנתיים. יצוין כי נתוני היבוא מוצגים לפי ארץ קנייה. נתוני יבוא מברזיל לישראל לפי ארץ מקור מראים שבפועל היבוא מברזיל גדול יותר, ובשנת 2014 היבוא מברזיל (לפי ארץ מקור) הסתכם ב- 378.1 מיליון דולר.

 

היצוא מישראל לברזיל לפי ענף כלכלי - ענפים ראשיים

הירידה המשמעותית ביצוא הסחורות מישראל לברזיל בין השנים 2014-2010 היתה בענפים: ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, שירד ב-25%, (מ-160 מיליון דולר ל-120 מיליון דולר); וייצור כימיקלים ומוצריהם, שירד ב-9.8% (מ-590 מיליון דולר ל-532 מיליון דולר). לעומת זאת, ייצור מכונות וציוד לנמ"א, שעלה ב-77.1% (מ-35 מיליון דולר ל-62 מיליון דולר), וייצור תרופות, שעלה ב-43.6%, (מ-39 מיליון דולר ל-56 מיליון דולר).

 

היבוא מברזיל לישראל לפי ענף כלכלי - ענפים ראשיים

בין השנים 2014-2010 הירידה המשמעותית ביבוא הסחורות מברזיל לישראל היתה בענפים: ייצור מוצרי מזון, שירד ב-61.4% (מ-158 מיליון דולר ל-61 מיליון דולר), וייצור מוצרי עץ ומוצרי שעם, פרט לרהיטים, שירד מ-18 מיליון דולר ל-13 מיליון דולר. לעומת זאת, באותה התקופה עלה יבוא מענף ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים, שעלה מ-5 מיליון דולר ל-17 מיליון דולר, וייצור כימיקלים ומוצריהם, שעלה מ-19 מיליון דולר ל-32 מיליון דולר.

 

יצוא ויבוא סחורות מישראל לברזיל לפי סוג הובלה

בשנת 2014 היבוא מברזיל לישראל בהובלה ימית היווה כ- 91% מערך היבוא מברזיל והיבוא בהובלה אווירית היווה כ- 7% מערך היבוא מברזיל. באותה השנה היצוא מישראל לברזיל בהובלה ימית היווה כ- 74% מערך היצוא לברזיל ויצוא בהובלה אווירית היווה כ- 25% מערך היצוא לברזיל.

 

יצוא ויבוא סחורות מישראל לברזיל לפי יצואנים ויבואנים

בשנים 2014-2008 גדל מספר היצואנים הישראלים הסוחרים עם ברזיל ב-16%. בשנת 2014 היו 661 יצואנים שייצאו סחורות לברזיל, לעומת 572 בשנת 2008.