הגירעון המסחרי של ישראל בינואר עמד על 4.2 מיליארד שקל

יצוא הסחורות בחודש הסתכם ב-16.8 מיליארד שקל (ירידה של 16.6% בשלושת החודשים האחרונים) ויבוא הסחורות עמד על 21 מיליארד שקל


00:00 ,14.02.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש ינואר 2013 הסתכם יבוא הסחורות לישראל ב-21 מיליארד שקל, כשיצוא הסחורות מישראל הסתכם ב-16.8 מיליארד שקל. הגירעון המסחרי של ישראל עמד על 4.2 מיליארד שקל.

מנתוני המגמה בחודשים נובמבר 2012-ינואר 2013 עולה שחלה ירידה של 16.6% בחישוב שנתי ביצוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) וחלה ירידה של 14.5% בחישוב שנתי ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה).

סחר הסחורות בחודש ינואר הושפע משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בינואר התחזק השקל ביחס לדולר ב-1.0%, ב-7.5% ביחס ליין היפני, ב-2.1% ביחס ללירה שטרלינג ונחלש ב-0.3% ביחס לאירו.

41% מסך יבוא הסחורות בינואר היה יבוא של חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה); 17% היה יבוא מוצרי צריכה; 13% היה יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-29% הנותרים היה יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד בחודשים נובמבר 2012-ינואר 2013 על פי נתוני המגמה ב-8.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 5.1% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא כימיקלים ירד ב-23.0% בחישוב שנתי; יבוא בדים וחוטים ירד ב-14.3% בחישוב שנתי; יבוא תשומות לתעשיית מכונות ואלקטרוניקה ירד ב-9.5% בחישוב שנתי, ויבוא ברזל ופלדה ירד ב-6.9% בחישוב שנתי.

בחודשים נובמבר -2012 ינואר 2013 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-3.2%, בהמשך לירידה של 4.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד ב-3.0% בחישוב שנתי, כשעיקר הירידה היתה ביבוא תרופות (6.8% בחישוב שנתי) וביבוא כלי בית (7.4% בחישוב שנתי).

יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד בחודשים נובמבר-2012 ינואר 2013 ב-3.1% בחישוב שנתי. עיקר הירידה היתה ביבוא כלי תחבורה (23.4% בחישוב שנתי). נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים), שירד ב-37.6% בשיעור שנתי; יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-66% מיבוא מוצרי השקעה) ירד ב-34.9% בחישוב שנתי; יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-31.3% בחישוב שנתי.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בינואר ב-1.8 מיליארד שקל, יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחודש ב-4.2 מיליארד שקל.

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ינואר 2013 ב-16.8 מיליארד שקל. 73% מהסכום היה יצוא תעשייתי (למעט יהלומים); 24% היה יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי.

היצוא התעשייתי ירד בנובמבר 2012-ינואר 2013 ב-17.4% בשיעור שנתי.

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית: יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-47% מכלל היצוא התעשייתי, למעט יהלומים) ירד ב-19.4% בחישוב שנתי. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 26% ביצוא ענף התרופות וירידה של 20.5% ביצוא רכיבים אלקטרוניים.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (המהווה 32% מכלל היצוא התעשייתי), על פי נתוני המגמה, ירד ב-11.2% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2012-ינואר 2013. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 8.6% ביצוא ענף ציוד חשמלי.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (המהווה 16% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-7.0% בחישוב שנתי. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 16.5% בחישוב שנתי ביצוא ענף מוצרי מתכת בסיסית וירידה של 46.6% בחישוב שנתי ביצוא ענף כרייה וחציבה.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בחודש ינואר 2013 ב-4 מיליארד שקל, לעומת 3.1 מיליארד שקל בינואר 2012. היצוא החקלאי הסתכם בינואר 2013 ב-609 מיליון שקל, ירידה של 1.9% בהשוואה לינואר 2012. 2012 . יצוא ירקות וגידולי שדה ירד בינואר ב-13.2% ויצוא פרי הדר ירד ב-5.6% . לעומת זאת, עלה יצוא פרחים ב-7.0% בינואר השנה.