הלמ״ס: הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-6.4 מיליארד שקל באפריל

יבוא חומרי אנרגיה רשם בארבעת החודשים הראשונים של השנה ירידה של 35.4% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה ב-8% במהלך החודשים פברואר - אפריל 2020. נרשמה ירידה של 23.2% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית


10:15 ,14.05.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש אפריל. מהנתונים עולה כי היצוא הסתכם ב-10 מיליארד שקל, היבוא הסתכם ב-16.4 מיליארד שקל ואילו הגירעיון בסחר הסחורות הסתכם ב-6.4 מיליארד שקל. על פי הנתונים, יצוא הסחורות בחודשים ינואר - אפריל 2020 היווה 68.6% מהיבוא לעומת 70.7% בחודשים המקבילים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בארבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-25 מיליארד שקל לעומת גירעון של 25.5 מיליארד שקל בינואר-אפריל 2019.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אפריל 2020 ב-10 מיליארד שקל. 94% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 3% יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

באפריל 2020, הסתכם יבוא הסחורות ב-16.4 מיליארד שקל. מתוכם 58% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-8% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

בחודשים פברואר - אפריל 2020 ירד יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-2.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 5.2% בחישוב שנתי בנובמבר 2019- ינואר 2020.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד בפברואר - אפריל 2020, על פי נתוני המגמה, ב-23.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 16% בחישוב שנתי בנובמבר 2019 - ינואר 2020. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 53.8% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים וירידה של 25.8% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור תרופות.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-אפריל 2020, לפי נתונים מקוריים, ב-4.5 מיליארד שקל, לעומת 6.7 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2019. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אפריל 2020 ב-1.7 מיליארד שקל לעומת 2.1 מיליארד שקל, בחודשים המקבילים בשנת 2019. באותה תקופה ירד יצוא גידול פרחים ב-42%.  

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-8% בפברואר - אפריל 2020, זאת בהמשך לעלייה של 0.9% בנובמבר 2019- ינואר 2020. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא כימיקלים עלה ב-28.8% בחישוב שנתי ויבוא חומרי גלם לחקלאות עלה ב-74.3% בחישוב שנתי.

 

יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר-אפריל 2020 ב-5.3 מיליארד שקל, לעומת 5.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2019. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בארבעת החודשים הראשונים של השנה ב-8 מיליארד שקל, נמוך ב-35.4% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.