הלמ״ס: עלייה של 10.6% ביבוא חומרי גלם במהלך אפריל

מתחילת השנה הסתכם הגירעון בסחר בסחורות ב-25.7 מיליארד שקל. על פי נתוני המגמה נרשמה עלייה של 47% ביבוא מכונות וציוד. עלייה של 5.2% ביצוא סחורות בתעשיות טכנולוגיה עילית


13:53 ,13.05.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש אפריל 2018, מהם עולה כי יבוא הסחורות הסתכם ב-22.5 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-14.7 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-7.8 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-25.7 מיליארד שקל (12.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד).

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- אפריל 2018, היווה 68% מהיבוא לעומת 78.8% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי בארבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-25.7 מיליארד שקל לעומת גירעון של 12.2 מיליארד שקל בינואר-אפריל 2017.

 

בחודשים פברואר-אפריל 2018 עלה יבוא הסחורות על פי נתוני המגמה, ב-19.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 26.9% בחישוב שנתי בנובמבר 2017-ינואר 2018.

 

בחודשים פברואר-אפריל 2018 עלה יצוא הסחורות על פי נתוני המגמה, ב-6% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 5.4% בחישוב שנתי, בנובמבר 2017 - ינואר 2018.

 

סחר הסחורות בחודש אפריל 2018, הושפע בין היתר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. יבוא הסחורות באפריל 2018, הסתכם כאמור ב-22.5 מיליארד שקל. מתוכם 42% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 18% יבוא מוצרי צריכה, 18% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-22% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-10.6% בפברואר-אפריל 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 19.3% בנובמבר 2017-ינואר 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה עלה ב-21.8% בחישוב שנתי ויבוא כימיקלים עלה ב-15% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא תשומות לחקלאות ב-12%.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה שעלה ב-44.6% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 50.9% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-59% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-47% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-28.6% בחישוב שנתי.

 

בחודשים פברואר - אפריל 2018 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-14.5% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 19.4% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2017 - ינואר 2018. יבוא מוצרים בני קיימא עלה בפברואר-אפריל 2018 ב-24.9% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

 

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-9.4% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל 2018. עיקר העלייה הייתה ביבוא תרופות שעלה ב-35.3% בחישוב שנתי. יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר- אפריל 2018 ב-6.6 מיליארד שקל, לעומת 7.3 מיליארד שקל בחודשים  המקבילים של שנת 2017. 

יבואחומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בארבעת החודשים הראשונים של השנה ב-11.7 מיליארד שקל, גבוה ב-28.8% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אפריל 2018 ב-14.7 מיליארד שקל. 82% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 15% יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה, על פי נתוני המגמה בפברואר - אפריל 2018, ב-4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 4.7% בחישוב שנתי, בחודשים נובמבר 2017 - ינואר 2018.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-45% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה בפברואר-אפריל 2018, על פי נתוני המגמה, ב-5.2% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 0.9% בחישוב שנתי בנובמבר 2017-ינואר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 54.1% ביצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד רפואי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (33% מכלל היצוא התעשייתי) עלה ,על פי נתוני המגמה, ב-15.2% בחישוב שנתי בפברואר- אפריל 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 11.8% בחישוב שנתי בנובמבר 2017 - ינואר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 34.5% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (15% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים 
ב-0.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 18.2% בחישוב שנתי, בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018. 

 

בחודשים פברואר-אפריל 2018 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ב-0.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.2% בחישוב שנתי, בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 7.6% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות וטבק.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-אפריל 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-9 מיליארד שקל, לעומת 10.2 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2017. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אפריל 2018 ב-2.0 מיליארד שקל - (נתונים מקוריים) ירידה של 11.9% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול פירות (ללא פרי הדר) ירד ב-19% באותה תקופה.