הלמ״ס: עלייה של 3.3% ביצוא הסחורות והשירותים

זאת במחצית הראשונה של 2018 לעומת המחצית השנייה של 2017. כמו כן נרשמה עלייה של 10.5% ביבוא סחורות ושירותים, עלייה של 4.8% בהוצאה לצריכה פרטית ועלייה של 4.5% בתמ״ג העסקי. ההוצאה לרכישת כלי רכב עלתה ב-45.7% בשיעור שנתי


12:06 ,17.09.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול את האומדן השני למחצית הראשונה של 2018 עבור החשבונות הלאומיים, ומהם עולה כי העלייה בתוצר במחצית הראשונה של השנה, משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהוצאה לצריכה ציבורית, ביצוא הסחורות והשירותים ובהשקעות בנכסים קבועים.

 

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה במחצית הראשונה השנה ב-4.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.3% במחצית הקודמת ועלייה של 2.4% במחצית הראשונה אשתקד.

 

בחינת ההתפתחות לפי רבעונים מראה שברבעון השני של 2018 עלה התוצר ב-1.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה  של 5.1% ברבעון הראשון שהושפע מעלייה משמעותית בייבוא כלי הרכב. התוצר המקומי הגולמי ללא מיסים נטו על היבוא, שלא כולל את השפעת השינויים בהכנסות ממיסים בגלל התנודות ביבוא כלי הרכב עלה ברבע השני ב 2.8% לאחר עלייה של 3.9% ברבעון הראשון של השנה.

 

השינויים בתוצר ברבעון השני השנה כוללים ירידה של 1.7% בהוצאה לצריכה פרטית, וכן ירידות בהוצאה לצריכה ציבורית, בהשקעות בנכסים קבועים ובסך יצוא הסחורות והשירותים בחישוב שנתי. בנוסף, עלה יבוא הסחורות והשירותים ב-1.3%.

 

התוצר העסקי עלה במחצית הראשונה של שנת 2018 ב-4.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.9% במחצית הקודמת ועלייה של 2.2% במחצית הראשונה של שנת 2017.

 

כלל המקורות שעמדו לרשות המשק (מתוצר מקומי ומיבוא), עלו במחצית הראשונה של 2018 ב- 5.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 6.5% במחצית השנייה של 2017 ועלייה של 1% במחצית הראשונה.

 

יבוא הסחורות והשירותים עלה במחצית הראשונה של 2018 ב-10.5% לאחר עלייה של 14.3% במחצית השנייה של 2017. פירוט השימושים במקורות מראה שההוצאה לצריכה פרטית עלתה במחצית הראשונה של 2018 ב-4.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.4% במחצית הקודמת, ועלייה של 2% במחצית המקבילה בשנת 2017.

 

ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה במחצית הראשונה של 2018 ב-2.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.4% בצריכה לנפש במחצית השנייה של 2017 ועלייה של 0.1% במחצית המקבילה אשתקד. העלייה בצריכה לנפש במחצית הראשונה השנה מבטאת עלייה של 16.3% בהוצאה של משקי בית למוצרים בני קיימא ריהוט, ציוד למשקי הבית (מקררים, מכונות כביסה, מזגנים וכ״ד) וכלי רכב אישיים כאשר ההוצאה לרכישת כלי רכב עלתה ב- 45.7% בשיעור שנתי (20.7% בשיעור מחציתי).

 

ההוצאה לצריכה שוטפת (מזון, דיור, דלק ושירותים) עלתה ב-1.6%. פירוט ההוצאה לצריכה השוטפת מראה כי גם ההוצאה לשירותים השונים  (חינוך, בריאות, תחבורה, תקשורת, בידור, עזרה בבית וכדומה) עלתה ב-3.6% בדומה להוצאה למוצרי תעשייה לצריכה שוטפת. ההוצאה למזון משקאות וטבק עלתה ב-2% וההוצאה לדלק חשמל ומים ירדה ב-9.2% לנפש.

 

ההוצאה לצריכה ציבורית, למעט היבוא הביטחוני, עלתה ב-5.8% במחצית הראשונה של 2018, לאחר עליות של 2.1% במחצית השנייה של 2017 ו-6.0% במחצית הראשונה. במחצית הראשונה של 2018 נרשמה עלייה בהוצאה לקניות נטו בצריכה האזרחית של 7.3% ועלייה בהוצאות העבודה בצריכה האזרחית של 2.6% בחישוב שנתי. ההוצאה לצריכה הביטחונית עלתה ב-20.4% בחישוב שנתי.

 

יצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים עלה  במחצית הראשונה של 2018 ב- 4.8%. העלייה במחצית הראשונה של 2018 משקפת עליות ביצוא התעשייתי (ללא יהלומים) של 4.5%, ביצוא שירותי התיירות של 10.3% בחישוב שנתי ויצוא השירותים האחרים עלה ב-6.6% לעומת זאת, ירד יצוא החקלאות ב-12.3% בחישוב שנתי.

 

יצוא ענף היהלומים עלה ב-11.7% בחישוב  שנתי ויצוא חברות ההזנק ירד כך שסך יצוא הסחורות והשירותים עלה ב- 3.3% במחצית הראשונה של 2018 בחישוב שנתי, לאחר עליות של 8.1% בחישוב שנתי במחצית הקודמת ושל 4.3% במחצית המקבילה אשתקד.