הלמ״ס: עלייה של 60.7% ביבוא סחורות מארה״ב

יצוא הסחורות באפריל הסתכם ב-12.5 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות הסתכם ב-8.4 מיליארד שקל. נרשמה עלייה ביצוא הסחורות לארצות אסיה. מתחילת השנה עלה בעיקר היצוא לסין, ליפן ולקוריאה הדרומית


14:48 ,22.05.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ״ס) פרסמה היום את נתוני סחר החוץ של ישראל לפי ארצות בתחום הסחורות עבור חודש אפריל 2018. מהלמ״ס נמסר כי נתוני המגמה בחודשים האחרונים (פברואר- אפריל) הם כדלקמן: יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-20.9 מיליארד שקל. 42% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 12% מארצות הברית, 23% מארצות אסיה ו-23% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

 

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-12.5 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות הסתכם ב-8.4 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 31%, היצוא לארצות הברית 20%, היצוא לארצות אסיה 26%, ו-23% הנותרים ליתר ארצות העולם.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם בחודשים ינואר-אפריל 2018 ב-19.0 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 11.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2017. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה הסתכם בינואר-אפריל 2018 ב-6.2 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 7.9 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2017. 

 

הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות הסתכם בחודשים ינואר-אפריל 2018 ב-3.8 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 1.9 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2017. לעומת זאת, במאזן הסחר בסחורות עם ארצות הברית נרשם עודף של 1 מיליארד שקל בינואר-אפריל 2018, לעומת עודף של 6 מיליארד שקל בינואר-אפריל 2017. 

 

בחודשים פברואר-אפריל 2018 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-19.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 26.9% בחישוב שנתי בנובמבר 2017 -ינואר 2018. 

 

על פי נתוני המגמה יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי עלה ב-10.6% בחישוב שנתי פברואר-אפריל 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 25.1% בנובמבר 2017 -ינואר 2018. מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא מהממלכה המאוחדת, מאירלנד ומהולנד.

 

יבוא הסחורות מארה״ב עלה ב-60.7% בחישוב שנתי פברואר-אפריל 2018, בהמשך לעלייה של %55.4 בנובמבר 2017 -ינואר 2018. בשלושת החודשים האחרונים עלה יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-15.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 17.8% בחישוב שנתי, בנובמבר 2017 -ינואר 2018. מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא מקוראה הדרומית, מיפן ומהונג קונג.

 

היבוא מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-40.7% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לעלייה של %23.0 בנובמבר 2017 - ינואר 2018. מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא משוויץ, מדרום אפריקה ומאוסטרליה.

 

בחודשים פברואר-אפריל 2018 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-6.0% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 5.4% בחישוב שנתי, בנובמבר 2017 -ינואר 2018. 

 

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-24.4% בחישוב שנתי (ירידה של 2.3% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 24.9% בנובמבר 2017 -ינואר 2018 (ירידה של 2.4% בממוצע לחודש). מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא  לבלגיה, לממלכה המאוחדת ולשוודיה.

 

יצוא הסחורות לארצות הברית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-3.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 8.9% בנובמבר 2017 -ינואר 2018. יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה ב-82.9% בחישוב שנתי פברואר-אפריל 2018 בהמשך לעלייה של 117.7% בנובמבר 2017-ינואר 2018. מתחילת השנה עלה בעיקר היצוא לסין, ליפן ולקוריאה הדרומית.

יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות העולם  ירד ב-9.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים. זאת, בהמשך לירידה של 4.8% בנובמבר 2017 -ינואר 2018. מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא לרוסיה, לשוויץ ולקוסטה ריקה.