ירידה בהיקפי היצוא של ענפי הליבה בתעשיית ההיטק

במחצית הראשונה של 2013 עלה יצוא ההיטק ב-5.5%, אולם בנטרול ענפי התרופות, הרכיבים האלקטרוניים וכלי הטיס, ירד יצוא ההיטק ב-8%


00:00 ,05.08.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

במחצית הראשונה של שנת 2013 עלה יצוא ההיטק בכ-5.5% והסתכם בכ-10.3 מיליארד דולר. כך עולה מניתוח של אגף כלכלה במכון היצוא.

עם זאת, מציינים במכון היצוא כי בנטרול ענפי התרופות, רכיבים אלקטרוניים וכלי הטיס (ענפים המאופיינים בריכוזיות רבה ובמספר מצומצם של חברות הפועלות בהם), ירד יצוא ההיטק בכ-8% והסתכם בכ-3.7 מיליארד דולר, הרמה הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים.

יצוין שהירידה בהיקפי היצוא של ליבת תעשיית ההיטק (הכוללת את ענפי ההיטק בנטרול תרופות, רכיבים אלקטרוניים וכלי טייס), באה בהמשך לירידה של כ-3.3% שנרשמה בשנת 2012 ונמשכת מאז הרבעון האחרון של שנת 2011.

יו"ר מכון היצוא רמזי גבאי: "התמונה המצטיירת לנוכח מגמת הירידה במדד יצוא הליבה של ההיטק מדאיגה במיוחד, לאור העובדה שהמדד כולל את מרבית החברות המייצאות בתעשיית ההיטק.

"למעשה, קיימת מגמת נסיגה ברורה ביכולת הייצוא של ההיטק הישראלי כתוצאה מהירידה המתמשכת בביקושים והקיטון בסחר העולמי מחד והיחלשות הדולר מאידך. דווקא בעת הזאת יש להעמיד כלי סיוע ליצואנים, כדי שיוכלו לצלוח תקופה זו ולהמשיך להיות קטר הצמיחה של המשק גם בעתיד".

בתוך כך, במחצית הראשונה של השנה חלו ירידה דולרת של כ-2% (עד כ-2.5 מיליארד דולר) ביצוא מכונות וציוד; ירידה דולרית של כ-17% (עד כ-635 מיליון דולר) ביצוא ציוד חשמלי; ירידה של כ-19% (עד כ-470 מיליון דולר) ביצוא תזקיקי הנפט; ירידה של כ-12% (עד כ-415 מיליון דולר) ביצוא המתכות;ירידה של כ-8% (עד כ-385 מיליון דולר) ביצוא הטקסטיל;ירידה של כ-31% (עד כ-215 מיליון דולר( ביצוא מוצרי נייר ודפוס.

במקביל נרשמו עליות של 15% (עד כ-5.6 מיליארד דולר) בייצוא כימיקלים; של 6% (עד כ-3.25 מיליארד דולר) בייצוא תרופות; של 29% (עד כ-2.3 מיליארד דולר) ברכיבים אלקטרונים; של 20% (עד למעלה ממיליארד דולר) בכלי טיס.

במכון היצוא מציינים כי ענפים אלו היוו למעלה מ-51% מסך הייצוא (ללא יהלומים) במחצית הראשונה של 2013.

כן נרשמו עליות ביצוא הגומי והפלסטיק(עלייה של כ-6%, להיקף יצוא של כמיליארד דולר) וביצוא מזון ומשקאות(עלייה של כ-1.5%, להיקף יצוא של כ-550 מיליון דולר).

יצוין כי במחצית הראשונה של 2013 עלה יצוא הסחורות (ללא יהלומים) בשיעור דולרי של כ-4.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-23.7 מיליארד דולר. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהיקפי הייצוא בענפי התרופות, הרכיבים האלקטרוניםוהכימיקלים. בשאר ענפי הייצוא נרשמה המשך האטה בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2012.