ירידה של 11.1% בסך היצוא של 100 היצואנים המובילים במשק

ניתוח של מינהל המחקר והכלכלה במשרד התמ"ת מראה על נתונים לא מעודדים של היצוא הישראלי ברבעון האחרון של 2011. הירידה כוללת את כל סוגי הטכנולוגיה


00:00 ,12.02.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

ירידה של 11.1% בסךהייצואשל 100 היצואנים המובילים בישראל ברבעון הרביעי של 2011. סך היצוא עמד על 7.1 מיליארד דולר בהשוואה ל- 7.99 מיליארד דולרברבעון הקודם. כך עולה מנתונים שערך מינהל המחקר והכלכלה במשרד התמ"ת. לירידה תרמו כל סוגי הטכנולוגיה.

הניתוח עוקב אחר התפתחות הייצוא לפי סיווג טכנולוגי של ענפי התעשייה, גושי סחר, ארצות יעד וגודל היצואנים.

עוד עולה מהניתוח: תחום הטכנולוגיה העילית ירד בכ-5.4% ביחס לרבעון הקודם; בטכנולוגיה העילית מעורבת נרשמה ירידה של כ-25.1% ובטכנולוגיה המסורתית מעורבת ירידה של כ-7.8%; בטכנולוגיה המסורתית נרשמה ירידה של כ- 10.8%.

ברבעון האחרון של 2011 גדל היצוא לרוסיה, למקסיקו, לווייטנאם ולהודו, בניגוד לירידה שנרשמה ליצוא לברזיל , סין וקוריאה; מדד של היצוא למדינות היעד עלה בכ-30.2% לעומת הרבעון הקודם. סין מובילה במקום הראשון מבחינת נפח היצוא לארצות היעד (כ-439 מיליוני דולר), לפני הודו וברזיל. וייטנאם התייצבה במקום השלישי מבחינת נפח היצוא, לאחר גידול של כ-57.6% בשני הרבעונים האחרונים, בעיקר בתחום המיחשוב; ביצוא לאירופה חלה עלייה של 5.7% , ירידה של 36.7% בייצוא לאירופה, ושל 7% בייצואלאסיה.

עוד עולה מהניתוח שברבעון האחרון ירדו תקבולי היצוא בתחום הכימיקלים לצרכי חקלאות בכ-15.4%, ירידה של כ-27.1% ביצוא בתחום הכימיה וזיקוק הנפט, נמשכה הירידה ביצוא בשיעור של כ-17.2% בענפי הפלסטיק והגומי, ירידה של כ-14.8% בענף הרכיבים האלקטרוניים וירידה של כ-6.8% בענף התרופות.