למ״ס: הגירעון בסחר החוץ ביולי הסתכם ב-10.4 מילארד שקל

על פי הנתונים היצוא הסתכם ב-15.2 מיליארד שקל והיבוא הסתכם ב-25.6 מיליארד שקל. נרשמה ירידה של 19.5% ביבוא מוצרי השקעה וירידה של 12.1% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית


14:33 ,13.08.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ״ס) יצוא הסחורות הסתכם בחודש יולי 2019 ב-15.2 מיליארד שקל, היבוא הסתכם ב-25.6 מליארד שקל והגירעון עמד על ההפרש – 10.4 מיליארד שקל.

 

מתחילת השנה הסתכם היצוא לישראל בשווי של 112.5 מיליארד שקל – זאת לעומת סכום של 114.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. היבוא מתחילת השנה הגיע לשווי של 162.5 מיליארד שקל, זאת לעומת יבוא בשווי של 159.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. על פי הלמ״ס, היצוא כאחוז מסך היבוא עמד על 68.4%.

 

90% מסכום היצוא היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. 9% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה עלה במאי-יולי 2019 ב-0.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 2.7% בחישוב שנתי, בחודשים פברואר-אפריל 2019.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד במאי - יולי 2019, על פי נתוני המגמה, ב-12.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 15.0% בחישוב שנתי בפברואר - אפריל 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים בעיקר על ירידה ביצוא ענף ייצור תרופות.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית עלה על פי נתוני המגמה ב-6.7% בחישוב שנתי במאי - יולי 2019. זאת, בהמשך לעלייה של 32.3% בחישוב שנתי בפברואר- אפריל 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 29.9% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-9.4% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 11.4% בחישוב שנתי, בחודשים פברואר - אפריל 2019. בחודשים מאי - יולי 2019 עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ב-2.6% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 4.5% בחישוב שנתי, בחודשים פברואר - אפריל 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה של 5.1% ביצוא ענף ייצור טקסטיל, מוצרי הלבשה ועיבוד עורות.

 

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר- יולי 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-10.7 מיליארד שקל, לעומת 15.2 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2018. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - יולי 2019 ב-2.7 מיליארד שקל  (נתונים מקוריים) דומה לחודשים המקבילים ב-2018. באותה תקופה עלה יצוא גידול הדרים ב-15.4%. לעומת זאת יצוא ענף הדייג וגידול בעלי חיים ירד ב-14.4%.

 

ביולי 2019, הסתכם יבוא הסחורות ב-25.6 מיליארד שקל. מתוכם 39% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 18% יבוא מוצרי צריכה, 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-29% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים. יבוא חומרי גלם ירד על פי נתוני המגמה, ב-10.5% במאי - יולי 2019, בהמשך לירידה של 3.6% בפברואר - אפריל 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה ירד ב-23.1% בחישוב שנתי ויבוא גומי ופלסטיקה ירד ב-17.3% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה של 19.5% בחישוב שנתי בחודשים מאי - יולי 2019, בהמשך לירידה של 4.3% בחישוב שנתי בחודשים פברואר - אפריל 2019. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-48.5% בחישוב שנתי. יבוא מכונות וציוד ירד ב-2.2%.  בחודשים מאי - יולי 2019 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-10.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.4% בחישוב שנתי בחודשים פברואר - אפריל 2019. יבוא מוצרים בני קיימה ירד במאי - יולי 2019 ב-25.0% בחישוב שנתי, עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

 

לעומת זאת, יבוא מוצרים לצריכה שוטפת נותר ללא שינוי במאי - יולי 2019. יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר- יולי 2019 ב-8.8 מיליארד שקל, לעומת 12.4 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בשבעת החודשים הראשונים של השנה ב-20.9 מיליארד שקל, גבוה ב-2.4% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר - יולי 2019, היווה 68.4% מהיבוא לעומת 68.6% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בשבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-50 מיליארד שקל לעומת גירעון של 45.4 מיליארד שקל בינואר-יולי 2018.

 

בחודשים מאי - יולי 2019 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-1.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.9% בחישוב שנתי בפברואר- אפריל 2019. בחודשים מאי - יולי 2019 ירד יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-10.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 3.8% בחישוב שנתי בפברואר – אפריל 2019.