מגירעון של 33.9 מיליון דולר ב-2008 לעודף של 227.3 מיליון דולר בסחר עם דרום אפריקה ב-2014

העודף בסחר הסחורות בין ישראל לדרום אפריקה, הסתכם ב-11 החודשים הראשונים של 2015 ב-191.7 מיליון דולר, כ-209.1 מיליון דולר במונחים שנתיים


10:19 ,21.12.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

יבוא הסחורות (ברוטו, למעט יהלומים) בחודש נובמבר הסתכם ב-17.8 מיליארד שקל. 39% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופאי, 13% מארצות הברית, 21% מארצות אסיה ו-27% מיתר הארצות.

 

יצוא הסחורות (ברוטו, למעט יהלומים) בחודש נובמבר הסתכם ב-15.2 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) ב-2.6 מיליארד שקל. מתוך סך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופאי היווה 27%, לארצות הברית 26%, לארצות אסיה 28% ו-19% ליתר הארצות.

 

המאזן המסחרי בסחר בסחורות (ינואר-נובמבר)

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר ב-24.3 מיליארד שקל, עלייה של 20.6% לעומת הגירעון בחודשים המקבילים ב-2014.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר ב- 6.3 מיליארד שקל, נמוך ב-50.3% לעומת ינואר-נובמבר 2014.

 

במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם בחודשים ינואר-נובמבר עודף של 12.0 מיליארד שקל, לעומת עודף של 9.5 מיליארד שקל בינואר-נובמבר 2014, עלייה של 26.2% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2014.

 

יבוא הסחורות ספטמבר-נובמבר

על פי נתוני המגמה, היבוא מארצות האיחוד האירופאי עלה ב-2.4% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר, בהמשך לעלייה של 11.0% ביוני-אוגוסט. ב-11 החודשים הראשונים של השנה עלה בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מאירלנד (מ-743.6 מיליון דולר ל-1,155.1 מיליון דולר), מסלובקיה (מ-178.3 מיליון דולר ל-235.2 מיליון דולר) ומבולגריה (מ-57.2 מיליון דולר ל-73.5 מיליון דולר).

 

היבוא מארצות הברית עלה ב-0.8% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר, בהמשך לעלייה של 3.1% ביוני-אוגוסט 2015.

 

בחודשים ספטמבר-נובמבר ירד יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-5.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 7.0% ביוני-אוגוסט. ב-11 החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מהפיליפינים (מ-76.1 מיליון דולר ל-54.1 מיליון דולר), מאינדונזיה (מ-62.3 מיליון דולר ל-49.1 מיליון דולר) וממלזיה (מ-50.7 מיליון דולר ל-14.7 מיליון דולר).

 

יבוא הסחורות מיתר הארצות עלה ב-3.1% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, לעומת הירידה של 25.4% ביוני-אוגוסט (ירידה של 2.4% בממוצע לחודש). ב-11 החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים), מנורבגיה (מ-167.8 מיליון דולר ל-130.8 מיליון דולר) מאתיופיה (מ-85.3 מיליון דולר ל-53.6 מיליון דולר) ומאיסלנד (מ-27.5 מיליון דולר ל-3.0 מיליון דולר).

 

יצוא הסחורות ספטמבר-נובמבר

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-10.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 19.1% ביוני-אוגוסט. ב-11 החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לקפריסין (מ-898.9 מיליון דולר ל-406.1 מיליון דולר), לבולגריה (מ-119.5 מיליון דולר ל-74.7 מיליון דולר) ולפינלנד (מ-113.9 מיליון דולר ל-70.3 מיליון דולר).

 

היצוא לארצות הברית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-24.8% בחישוב שנתי (עלייה של 1.9% בממוצע לחודש), לעומת הירידה של 6.9% ביוני-אוגוסט.  

 

יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה ב-10.1% בחישוב שנתי ספטמבר-נובמבר, בהמשך לעלייה של 25.7% ביוני-אוגוסט (עלייה של 1.9% בממוצע לחודש). ב-11 החודשים הראשונים של השנה עלה בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים), לווייטנאם (מ-539.3 מיליון דולר ל-1,661.3 מיליון דולר), להודו (מ-876.3 מיליון דולר ל-1,206.8 מיליון דולר) ולאינדונזיה (מ-23.8 מיליון דולר ל-91.0 מיליון דולר).

 

יצוא הסחורות ליתר הארצות ירד ב-19.9% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לירידה של 26.3% (ירידה של 2.5% בממוצע לחודש) ביוני-אוגוסט. ב-11 החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לקוסטה ריקה (מ-386.3 מיליון דולר ל-36.7 מיליון דולר), לאוקראינה (מ-291.2 מיליון דולר ל-137.8 מיליון דולר), ולגנה (מ-95.4 מיליון דולר ל-36.2 מיליון דולר).

 

הסחר בסחורות בין ישראל לדרום אפריקה

בין השנים 2014-2008 מאזן סחר הסחורות בין ישראל לדרום אפריקה עבר מיגרעון של 33.9 מיליון דולר לעודף של 227.3 מיליון דולר. בשנת 2014, עשרה יצואנים ייצאו לדרום אפריקה 35% מכלל הסחורות המיוצאות מישראל. בשנת 2014 עשרה יבואנים ייבאו מדרום אפריקה 59% מכלל הסחורות המיובאות מישראל.

 

היצוא מדרום אפריקה לכלל ארצות העולם

יצוא הסחורות מדרום אפריקה בשנת 2014 הסתכם ב-90.6 מיליארד דולר, ירידה של 4.7% לעומת שנת 2013. קבוצות הסחורות העיקריות ביצוא היו: עפרות ברזל ותרכיזיהן, לרבות פיריטים קלויים של ברזל; פלטינה, בצורתה הגולמית או בצורות מעובדות-למחצה או בצורת אבקה. הארצות העיקריות שאליהן ייצאה דרום אפריקה בשנת 2014 היו סין וארצות הברית.

 

היבוא לדרום אפריקה מכלל ארצות העולם

יבוא הסחורות לדרום אפריקה בשנת 2014 הסתכם ב-99.9 מיליארד דולר, ירידה של 3.4% לעומת שנת 2013. קבוצות הסחורות העיקריות ביבוא היו שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים. הארצות העיקריות שמהן ייבאה דרום אפריקה בשנת 2014 היו סין, גרמניה וערב הסעודית.

 

נתוני הסחר בסחורות בין ישראל לדרום אפריקה

מאזן סחר הסחורות בין ישראל לדרום אפריקה עבר מגירעון של 33.9 מיליון דולר בשנת 2008 לעודף של 227.3 מיליון דולר בשנת 2014. היצוא לדרום אפריקה מישראל קטן מ-460.4 מיליון דולר ל-314.5 מיליון דולר בין השנים 2008-2014. היבוא מדרום אפריקה לישראל ירד גם באותה התקופה, מ-494.3 מיליון דולר ל-87.2 מיליון דולר.

 

העודף בסחר הסחורות בין ישראל לדרום אפריקה, הסתכם ב-11 החודשים הראשונים של שנת 2015 ב-191.7 מיליון דולר, שהם כ-209.1 מיליון דולר במונחים שנתיים.

 

היצוא מישראל לדרום אפריקה לפי ענף כלכלי - ענפים ראשיים

הירידה המשמעותית ביצוא הסחורות מישראל לדרום אפריקה בין השנים 2014-2010 היתה בענפים: עיבוד יהלומים (ענף ראשי 34) שירד ב-57%, (מ-76 מיליון דולר ל-33 מיליון דולר), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (ענף ראשי 26), שירד ב-22% (מ-45 מיליון דולר ל-35 מיליון דולר) וייצור כימיקלים ומוצריהם (ענף ראשי 20) שירד ב-17%, (מ-76 מיליון דולר ל-63 מיליון דולר).

 

היבוא מדרום אפריקה לישראל לפי ענף כלכלי - ענפים ראשיים

בין השנים 2014-2010 הירידה המשמעותית ביבוא הסחורות מדרום אפריקה לישראל היתה בענפים: תעשיית מתכות בסיסיות (ענף ראשי 24) שירד ב-52%, (מ-21 מיליון דולר ל-10 מיליון דולר), ייצור כימיקלים ומוצריהם (ענף ראשי 20) שירד ב-45%, (מ-20 מיליון דולר ל-11 מיליון דולר), לעומת זאת עלה היבוא בענף ייצור מוצרי מזון (ענף ראשי 10) שעלה ב-24% (מ-25 מיליון דולר ל-31 מיליון דולר).

 

יצוא ויבוא סחורות מישראל לדרום אפריקה לפי סוג הובלה

בשנת 2014 היבוא מדרום אפריקה לישראל בהובלה ימית היווה כ- 86% מערך היבוא מדרום אפריקה והיבוא בהובלה אווירית היווה כ-14% מערך היבוא מדרום אפריקה. באותה השנה היצוא מישראל לדרום אפריקה בהובלה ימית היווה כ-52% מערך היצוא לדרום אפריקה ויצוא בהובלה אווירית היווה כ-48% מערך היצוא לדרום אפריקה.

 

יצוא ויבוא סחורות מישראל לדרום אפריקה לפי יצואנים ויבואנים

בשנים 2014-2008 קטן מספר היצואנים הישראלים הסוחרים עם דרום אפריקה ב-16%. בשנת 2014 היו 947 יצואנים שייצאו סחורות לדרום אפריקה, לעומת 1,121 בשנת 2008.

 

בשנים 2014-2008, קטן מספר היבואנים הישראלים הסוחרים עם דרום אפריקה ב-26%. בשנת 2014 היו 608 יבואנים שייצאו סחורות לדרום אפריקה, לעומת 820 בשנת 2008 .

 

בשנת 2014 עשרת היצואנים הגדולים ייצאו 35.0% מסך יצוא הסחורות לדרום אפריקה, לעומת 41.0% בשנת 2008. עשרת היבואנים הגדולים בשנת 2014 ייבאו 59.0% מסך יבוא הסחורות מדרום אפריקה, לעומת 88.0% בשנת 2008.