מכון היצוא: מתחזקת המגמה השלילית ביצוא לארה"ב

אבי חפץ, מנכ"ל מכון היצוא: חשש שההאטה בקצב גידול היצוא לארה"ב תמשך גם ב 2012. משקלו של היצוא לארה"ב ירד בחודשים מאי-יוני 2011 משיעור של כ-30% בתקופה המקבילה אשתקד לכ-26% השנה


00:00 ,03.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

על רקע פרסום נתוני צמיחה נמוכים מהצפוי בארה"ב, מפרסם מכון היצוא נתונים המצביעים על התחזקות המגמה השלילית ביצוא לארה"ב.

מניתוח הנתונים הדו-חודשיים (מאי-יוני 2011) עולה כי היקף היצוא לארה"ב הסתכם בכ- 2 מיליארד דולר - ירידה של כ-9% בהשוואה לחודשיים קודמים וירידה של כ 7% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

בין הענפים העיקריים אשר השפיעו על הירידה ביצוא, ניתן לציין את ענף תעשיות הכימיה אשר ירד בשיעור של 12% לכמיליארד דולר ויצוא ענף מכונות וציוד שירד בשיעור של כ-5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 454 מיליון דולר.

לדברי אבי חפץ, מנכ"ל מכון היצוא, נתוני היצוא לארה"ב - יעד היצוא מספר אחת של ישראל, מדאיגים ומוכיחים שוב שההאטה בהתאוששות הכלכלית העולמית לצד שחיקת שער החליפין משפיעים גם על הייצוא הישראלי. חפץ הביע חשש שההאטה בקצב גידול הייצוא לארה"ב תמשך גם ב- 2012.

מניתוח הנתונים עולה כי לעומת ארה"ב, משקלן של מדינות האיחוד האירופי ביצוא הישראלי בחודשים מאי – יוני עולה. היצוא לאיחוד האירופי הסתכם בכ-2.8 מיליארד דולר - עלייה של כ-10% בהשוואה לחודשיים קודמים ועלייה של כ- 26% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. העלייה חלה בעקבות גידול ביצוא למדינות הבאות: עלייה של כ- 70% ביצוא לבריטניה, מכ- 386 מיליון דולר במאי- יוני 2010 לכ- 656 מיליון דולר בחודשים מאי- יוני 2011 ; עליה של כ- 28% חלה ביצוא לצרפת, מכ- 190 מיליון דולר לכ- 244 מיליון דולר השנה; גידול של כ- 34% חל ביצוא לקפריסין, מכ- 124 מיליון דולר לכ- 166 מיליון דולר במאי-יוני 2011; גידול של כ- 11% חל ביצוא לגרמניה בחודשיים אלו, מכ- 304 מיליון דולר לכ- 337 מיליון דולר;גידול של כ- 10% חל ביצוא להולנד בחודשיים אלו, מכ- 303 מיליון דולר לכ- 334 מיליון דולר בחודשים מאי- יוני 2010.

היצוא ליתר ארצות אירופה הסתכם בחודשיים אלו בכ- 561 מיליון דולר - גידול של כ- 28% לעומת מאי יוני 2010. בתוך גוש מדינות זה בולטות טורקיה עם גידול של כ- 20% ביצוא אליה בחודשים אלו לכ- 314 מיליון דולר; ורוסיה, אליה הסתכם היצוא בכ- 116 מיליון דולר, גידול של כ- 10% לעומת מאי- יוני 2010.

היצוא לאסיה הסתכם בכ- 1.4 מיליארד דולר - עלייה של כ-1% בהשוואה לחודשיים קודמים ושל כ 2% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בייצוא למדינות הבאות: גידול של כ- 24% ביצוא לסין בחודשיים אלו, מכ- 277 מיליון דולר לכ- 343 מיליון דולר; גידול של 55% חל ביצוא ליפן, מכ- 90 מיליון דולר לכ- 139 מיליון דולר; גידול של כ- 47% חל בייצוא לטיוואן, מכ- 103 מיליון לכ- 152 מיליון דולר.

על פי ניתוח מכון היצוא ירד משקלו של היצוא לארה"ב בחודשים מאי יוני 2011 משיעור של כ-30% בתקופה המקבילה אשתקד לכ-26% השנה, כשמנגד גדל משמעותית חלקו של היצוא לאיחוד האירופאי משיעור של כ-31% לשיעור של כ-36% מסך היצוא. חלקה של אסיה ביצוא ירד מכ-19% לכ-18% וחלקן של שאר המדינות ירד מכ-21% לכ-20%.