תורכיה קפצה למקום השלישי ביעדי היצוא של ישראל

בחצי הראשון של השנה ייצאה ישראל לתורכיה ב-1.2 מיליארד דולר, עלייה של 56% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ארצות הברית נותרה יעד היצוא הגדול


00:00 ,19.08.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

ענפי הייצוא הדומיננטיים - תרופות, כימיקלים ורכיבים אלקטרוניים - השפיעו באופן מובהק על דירוג יעדי היצוא של ישראל במחצית הראשונה של 2013. כך עולה מניתוח שערכה היחידה הכלכלית במכון היצוא.

על פי הניתוח, במקום הראשון בדרוג יעדי הייצוא נותרה ארצות הברית, שהיצוא אליה עלה במהלך המחצית הראשונה של 2013 בכ-9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-5.4 מיליארד דולר. זאת כתוצאה מגידול המואץ ביצוא התרופות. בנטרול ענף התרופות, נרשמה עלייה של כ-4%.

במקום השני ניצבת בריטניה, ללא שינוי בדירוג לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה של 2013 עלה היצוא לבריטניה בכ-15% והסתכם בכ-1.7 מיליארד דולר. עיקר הגידול כתוצאה מעליה ביצוא התרופות - הענף הגדול והדומיננטי ביותר בייצוא למדינה. בששת החודשים הראשונים של השנה צמח יצוא התרופות לבריטניה בשיעור של 27%, להיקף של כמיליארד דולר, והוא מהווה כ-60% מסך הייצוא למדינה. במכון היצוא מציינים כי בנטרול ענף התרופות, נותר הייצוא לבריטניה ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

למקום השלישי זינקה תורכיה מהמקום השישי בתקופה המקבילה אשתקד. סך הייצוא של ישראל לתורכיה עלה במחצית הראשונה של 2013 בשיעור חד, של 56%, והסתכם בכ-1.2 מיליארד דולר. עיקר העלייה נובעת מגידול ביצוא מוצרי הכימיקלים וזיקוקי נפט.

במחצית הראשונה של 2013 כמעט והוכפל ייצוא הענף לתורכיה, מכ-465 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2012 לכ-915 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013, המהווים עלייה של 96%. במכון היצוא מציינים כי בנטרול יצוא ענף הכימיקלים, נרשמה ירידה של כ-10% ביצוא לטורקיה.

סין, יעד הייצוא הגדול ביותר של ישראל באסיה, ירדה מהמקום השלישי אשתקד למקום הרביעי. היצוא לסין ירד בכ-17% והסתכם בכ- 1.2 מיליארד דולר. עיקר הירידה חלה בענפי הייצוא הדומיננטיים: הרכיבים האלקטרונים, הכימיקלים והמינרלים. בניגוד למגמה בשנים האחרונות, ירד ייצוא בשלושה ענפים אלו במחצית הראשונה של 2013 בשיעור של 26%, להיקף של כ-775 מיליון דולר, והיווה כ- 67% מסך הייצוא לסין. במכון היצוא מציינים כי בנטרול יצוא הענפים הדומיננטיים נרשמה עליה של כ-9% ביצוא לסין.

במקום החמישי מדורגתהולנד, שירדה מהמקום הרביעי אשתקד. סך הייצוא להולנד הסתכם במחצית השנה הראשונה של 2013 בכ-מיליארד דולר, ירידה של 18% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה כתוצאה מקיטון משמעותי ביצוא התרופות למדינה, שהתכווץ בשיעור של כ-60%, מכ-304 מיליון דולר במחצית 2012 לכ-120 מיליון דולר השנה. בנטרול יצוא התרופות, מצטמצם שעור הירידה לכ-4% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2012.

גרמניה ירדה מהמקום החמישי למקום השישי. במחצית הראשונה של 2013 ירד הייצוא של ישראל לגרמניה בשיעור של כ-3%, להיקף של כ-805 מיליון דולר. ירידה זו נרשמה למרות גידול חד בייצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט (ענף יצוא חשוב למדינה), אשר עלה ב-22%, להיקף של כ-150 מיליון דולר. ללא יצוא הכימיקלים, ירד הייצוא לגרמניה בכ-7%. במכון היצוא מציינים כי הייצוא לגרמניה מאופיין ברמת ביזור גבוהה יחסית של ענפי הייצוא, ולכן ההתכווצות המגמתית בהיקפי הייצוא למדינה זו אמורה להדליק נורות אדומות.

למקום השביעי זינקה ספרד מהמקום ה- 12 בתקופה המקבילה אשתקד. סך היצוא לספרד במחצית 2013 הסתכם בכ-740 מיליון דולר, עלייה של כ- 35% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במהלך תקופה זו הושפע הייצוא באופן מהותי מתנודתיות חריפה בשני ענפים עיקריים: הכימיקלים והתרופות. בעוד שיצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט רשם זינוק של 136% בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד (הסתכם בכ-456 מיליון דולר), יצוא התרופות צנח בשיעור של 98%, מכ-66 מיליון דולר לפחות מ-2 מיליון דולר. בנטרול שני ענפים אלו, ירד היצוא לספרד בשיעור של כ-3%, על רקע המשבר הכלכלי המתמשך במדינה זו.

במקום השמיני מדורגתצרפת, שירדה מהמקום השביעי בה דורגה אשתקד. היצוא לצרפת עלה במחצית הראשונה של 2013 בכ-5% והסתכם בכ-710 מיליון דולר.

במקום התשיעי מדורגת איטליה, שירדה מהמקום השמיני. היצוא לאיטליה עלה בכ-2% במחצית הראשונה של 2013 והסתכם בכ-630 מיליון דולר.

במקום העשירי מדורגת הודו, שירדה מהמקום התשיעי למקום העשירי. היצוא להודו עלה בכ-2% והסתכם בכ- 610 מיליון דולר

מנכ"ל מכון היצוא עופר זקס: "השינויים בדרוג יעדי היצוא במחצית 2013 משקפים תנודתיות בייצוא של מספר ענפים דומיננטיים – תרופות, רכיבים אלקטרוניים וכימיקליים - שהיוו כ-52% מסך היצוא בתקופה זו. ענפים אלו מאופיינים בריכוזיות גבוהה ביותר ובדומיננטיות של מספר חברות המשפיעות על כלל הייצוא".