ירדן: צפון עקבה יפותח לטובת אזורים לוגיסטיים

במסגרת תכניות הפיתוח הועברו שטחים של 87 קמ״ר בוואדי ערבה לחזקת האזור הכלכלי המיוחד של עקבה. התכנית תיושם בשלבים החל משנת 2019 ועד 2025


11:14 ,17.07.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

ראש הרשות האזורית הכלכלית של עקבה, נאסר אל-שריידה, חשף תכנית לפיתוח האזור הצפוני של עקבה, בשטח כולל של 109 קמ״ר. שטח זה כולל 87 קמ״ר שהועברו לחזקת האזור הכלכלי המיוחד של עקבה מאזור הגבול עם ישראל בוואדי ערבה. ״הפיתוח של אזור הצפון נמצא במסגרת האסטרטגיה הכלכלית המיוחדת של עקבה לשנת 2025 והרשות עמלה על הכנת תכנית משולבת ליישומה״, אמר אל-שרידה.

 

הפרויקט החדש נועד להמריץ את הצמיחה ואת הפעילות הכלכלית באזור הכלכלי המיוחד באמצעות הוספת אזורי השקעה ופיתוח חדשים בצפון עקבה. התכנית תיושם בשלבים החל משנת 2019 ועד 2025. לדברי שריידה, באזור צפון עקבה ניתן יהיה להקים ״ערים לוגיסטיות״ שישרתו את ענפי הייצוא ואת חממות העסקים לפרויקטים יצרניים ובעלי ערך מוסף. בנוסף, ישמש האזור הצפוני של עקבה להגברת היצע מוצרי התיירות של ירדן.