מדד מנהלי הרכש בישראל מצביע על התרחבות בינואר 2020

לטענת הכלכלנים, מדדי מנהלי הרכש בעולם, לחודש ינואר, טרם משקפים את ההשפעות הצפויות של וירוס הקורונה. בשבוע האחרון של ינואר העובדים בסין שהו בחופשת ראש השנה, ועד למועד זה לא הייתה ברורה חומרת התפשטות הווירוס


13:53 ,19.02.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

 

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש ינואר ב-1.7 נקודות לרמה של 50.1 נקודות. ירידה חלה בהזמנות ליצוא ובחלק מרכיבי המלאים. מנגד, רכיב ההזמנות המקומיות עלה החודש ורכיב התעסוקה עבר להצביע על התרחבות בפעילות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש ינואר ב-0.3 נקודות לרמה של 50.4 נקודות. בארה"ב מתפרסמים שני מדדי מנהלי רכש ושניהם מצביעים החודש על התרחבות בפעילות - מדד מנהלי הרכש (ISM) עבר החודש להצביע על התרחבות בפעילות לראשונה מזה חמישה חודשים.

 

מדד מנהלי הרכש בגוש האירו עלה לרמה של 47.9 נקודות, אולם עדיין מצביע מזה שנה על התכווצות בפעילות התעשייתית. בבריטניה המדד עלה לרמה של 50 נקודות לראשונה מזה שמונה חודשים. בסין המדד ירד במעט לרמה של 51.1 נקודות.

 

על פי כלכלני בנק הפועלים, שנת 2020 נפתחה עם אינדיקטורים חיוביים יחסית לייצור התעשייתי בעולם, ושיפור באופטימיות בקרב מנהלי הרכש בעולם, שמקורו בהסכם הסחר בין ארה"ב לבין סין, וביציאה מסודרת של בריטניה מהאיחוד האירופי (כל זה נכון כמובן עד להתפשטות וירוס הקורונה).

 

לטענת הכלכלנים, מדדי מנהלי הרכש בעולם, לחודש ינואר, טרם משקפים את ההשפעות הצפויות של וירוס הקורונה. בשבוע האחרון של ינואר העובדים בסין שהו בחופשת ראש השנה, ועד למועד זה לא הייתה ברורה חומרת התפשטות הווירוס. שרשרת הייצור בעולם צפויה להיפגע בשל השבתת הייצור בערים רבות בסין, ואנו מניחים שבחודש הקרוב יתבהרו יותר השפעות ווירוס הקורונה על הפעילות התעשייתית בעולם.

 

כאמור, מדד מנהלי הרכש בישראל ירד בחודש ינואר לרמה המפרידה בין התרחבות בפעילות התעשייתית להתכווצות. עיקר התרומה לירידה נבע מרכיבי ההזמנות מחו"ל ומרכיבי המלאים. רמת המדד בישראל דומה כעת לממוצע העולמי. נתוני סחר-חוץ לחודש ינואר מצביעים על מגמת ירידה חדה בקצב שנתי של 8.4% ביצוא התעשייתי בשלושת החודשים האחרונים.

 

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.1% לעומת ערך של 51.8% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 1.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.

 

קו המגמה מעיד כי גם בחודשים הקרובים צפוי המדד להימצא במגמת התרחבות. החודש רוב המרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתרחבות בעוד רכיב הביקושים ליצוא ממשיך החודש להימצא בהתכווצות. גם החודש ממשיך רכיב המחירים להימצא במגמת התכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש ינואר 2020  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

ינואר

מדד

חודש

דצמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

50.1

51.8

1.7-

התרחבות

5

קו מגמה

50.5

52.0

1.5-

התרחבות

41

ביקושים מקומיים

54.8

53.7

1.1

התרחבות

5

ביקושים לייצוא

44.7

49.1

4.4-

התכווצות

2

תפוקות ייצור

56.1

56.1

 

התרחבות

16

תעסוקה

53.7

49.4

4.3

התרחבות

1

מחירי חומרי גלם

46.5

42.9

3.6

התכווצות

7

מלאי מוצר מוגמר

47.7

51.0

3.3-

התכווצות

1

מלאי חומרי גלם

53.9

55.6

1.7-

התרחבות

2

כמות הרכישות למלאי

44.7

48.0

3.3-

התכווצות

2

זמני אספקה יבוא

38.8

47.7

8.9-

התכווצות

7

זמני אספקה מקומי

47.1

 

51.2

4.1-

התכווצות

1