מדד מנהלי הרכש: המשק היצרני עמוק בהתכווצות

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים ירד בחודש מרץ ב-10.7 נקודות לרמה של 34.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש פברואר 2009. ניכרת השפעה ברורה בעקבות נגיף הקורונה


11:36 ,22.04.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש בישראל נמצא החודש עמוק בהתכווצות לאחר ירידה דרסטית ומשמעותית בערך הנמדד וזאת באופן ברור בעקבות נגיף הקורונה והשפעותיו על המשק היצרני והמשק הכלכלי בכלל.

 

הערך שנמדד החודש עומד על 34.6% לעומת ערך של 45.3% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 10.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. קו המגמה מעיד כי גם בחודשים הקרובים צפוי המדד להימצא בהתכווצות. החודש כל המרכיבים של המדד נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב המחירים נמצא החודש בהתייקרות. 

 

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים ירד בחודש מרץ ב-10.7 נקודות לרמה של 34.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש פברואר 2009. החודש נרשמה ירידה בכל סעיפי המדד למעט רכיבי מחיר ומלאי חומרי גלם שהצביעו על התרחבות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan עלה במעט בחודש מרץ ב-0.5 נקודות לרמה של 47.6 נקודות, רמה שעדיין מצביעה על התכווצות בפעילות התעשייתית. העלייה נבעה ברובה המכריע משיפור במדד מנהלי הרכש בסין שעלה לרמה של 50.1 נקודות מ-40.3 נקודות בחודש פברואר. מדד מנהלי הרכש העולמי למעט סין הגיע בחודש מרץ לרמה של 46.6 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי 2009.

 

כלכלני בנק הפועלים: הפגיעה בענפי התעשייה היא פחותה ביחס לענפי השירותים, אך היא עדיין גדולה. אופציית העבודה מהבית פחות רלוונטית בתעשייה למעט היי-טק אולי, ושיעור המגיעים לעבודה בתעשייה גבוה יותר מזה של שאר ענפי המשק. ניכרת שונות גדולה בין המפעלים: אלו שעוסקים בייצור מזון ותרופות לדוגמה, פעילותם כמעט ולא נפגעה. מנגד, חברות שתוצרתן מיועדת ליצוא ניצבות עתה בפני אי-ודאות גדולה.

 

הכלכלה העולמית צפויה להתכווץ השנה ב-3%, וזה צפוי לפגוע בביקושים למוצרי תעשייה המיועדים לצריכה פרטית ולהשקעות, ובכלל זה גם למוצרי טכנולוגיה.