מדד מנהלי הרכש לחודש ינואר: יציב ברמה של 53.5 נקודות

החודש כל מרכיבי המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב מחירי חומרי גלם. רכיבי מועדי האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות


12:44 ,21.02.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש ינואר 2018 נותר יציב בקירוב ברמה של 53.5 נקודות. מרבית רכיבי המדד מצביעים על התרחבות בפעילות. עליות בולטות נרשמו ברכיב תפוקות הייצור וברכיב התעסוקה.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JP MORGAN, נותר בחודש ינואר 2018 ברמה של 54.4 נקודות. מדד מנהלי הרכש בעולם נמצאים ברמות גבוהות מאוד ביחס לעבר. בגוש האירו המדד ירד לרמה של 59.6 נקודות מרמת שיא של 60.6 נקודות בחודש קודם. בארה״ב המדד ירד מעט לרמה של 59.1 נקודות. בסין המדד נותר ללא שינוי ברמה של 51.5 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים ציינו בסקירתם כי מדד מנהלי הרכש בישראל דומה ברמתו בחודשיים האחרונים לממוצע העולמי. נתוני החודשים האחרונים של הלמ״ס לגבי הפעילות בענף התעשייה (ללא כרייה וחציבה) בישראל הצביעו על שיפור ניכור ביצוא התעשייתי. בשלושת החודשים האחרונים הייצוא התעשייתי עלה בקצב שנתי (דולרי) של כ-7%. נתון זה הושפע מעלייה חדש ביצוא רכיבים אלקטרוניים, ככל הנראה על רקע גידול הפעילות של מפעל אינטל. מנגד, הירידה ביצוא התרופות נמשכה.

 

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %53.5 לעומת ערך של 53.4%  שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עלייה של 0.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל מרכיבי המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב מחירי חומרי גלם. רכיבי מועדי האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות.